Programul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” se va desfăşura pe o perioadă de 16 luni (31 octombrie 2018 – 27 februarie 2020) şi va urmări formularea şi promovarea de politici alternative la Legea sănătăţii mintale, cu accent pe demenţe. Valoarea totală a proiectului este de 931,980.95 lei, din care 913,341.33 lei reprezintă valoarea cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale, iar 18,639.62 lei, contribuţia proprie.

„Sperăm că proiectul va reuşi ceea ce încercăm de mult timp, să unim forţele din toate compartimentele în direcţia dezvoltării de politici şi de servicii de îngrijire adecvate pentru populaţia vârstnică cu tulburări neurocognitive”, a declarat prof. dr. Cătălina Tudose, preşedintele Societăţii Române de Sprijin a Vârstnicilor şi a Suferinzilor cu Afecţiuni de tip Alzheimer, care va derula proiectul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” alături de Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională.

Nevoia de îngrijire la domiciliu, acoperită în proporţie de 0,23%

„Nevoia serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele care suferă de o formă de demenţă este în prezent acoperită în proporţie de 0,23%, conform unei analize realizată de Reţeaua SenioriNet a furnizorilor de servicii de îngrijire la domiciliu”, a explicat Ioana Căciulă, directorul Asociaţiei Habilitas, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului.

Vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, a subliniat nevoia de acţiune pe mai multe planuri care vizează îngrijirea persoanelor cu forme de demenţă: prevenţia, diagnosticul corect şi timpuriu, serviciile de îngrijire la domiciliu şi serviciile de internare.

„În calitatea mea de preşedinte al Societăţii de Neurologie din România, de ani de zile o spirijin pe doamna prof. dr. Cătălina Tudose, deoarece de boala Alzheimer şi de demenţă se ocupă mai multe specialităţi, psihiatria, neurologia şi geriatria (...) De aceea, trebuie acţionat pe mai multe linii, nu într-un singur punct. O primă linie importantă, ce va fi evaluată şi în cadrul proiectului POCA, este linia de prevenţie. Şi anume identificarea la timp, tratarea şi prevenirea factorilor de risc vascular, şi anume hipertensiunea, diabetul, obezitatea, dislipidemiile. Toţi aceştia sunt factori de risc şi pentru accidentul vascular cerebral, şi pentru boala Alzheimer”, a explicat prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreşedintele Colegiului Medicilor din România.

5 ateliere regionale

Unul din rezultatele vizate de proiectul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” va fi elaborarea unei metodologii şi a unui raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătăţii mintale. În acest sens, vor fi organizate 5 ateliere regionale (la Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara), la care vor participa 150 medici şi reprezentanţi ai mediului ONG ce vor colabora activ pentru îmbunătăţirea şi propunerea de noi politici publice din domeniul sănătăţii mintale. De asemenea, va fi organizată şi o vizită de studiu în Scoţia pentru 12 persoane implicate în proiect, în vederea transferului de bune practici.

Programul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 şi va fi derulat de către Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor şi a Suferinzilor cu Afecţiuni de tip Alzheimer, în calitate de lider de parteneriat, şi Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională.