Actul normativ urmăreşte optimizarea raportării vaccinărilor, prin actualizarea cadrului legislativ privind metodologia de raportare şi al circuitului informaţional în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), de către toţi furnizorii de servicii medicale de vaccinare.


Furnizorii de servicii medicale care prestează servicii de vaccinare, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale în cadrul sistemului public şi privat şi indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligaţia de a se înregistra în RENV ca utilizatori, cu scopul de a beneficia de date de acces în vederea raportării, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

Actul normativ prevede, în premieră, şi sancţiuni contravenţionale pentru omiterea înregistrării datelor în RENV, amenzile prevăzute variind între 500 şi 5.000 lei.

RENV se află în proprietatea şi administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, se precizează în comunicat.

 

 

Ginecologia (1)