Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.


Potrivit legii, serviciile specializate sunt: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric şi evaluare clinică psihologică, tratament psiho-farmacologic, intervenţii specializate precoce, psihoterapie cognitiv comportamentală, consiliere psihologică a părinţilor şi a familiei, fizioterapie, alte intervenţii, alături de servicii educaţionale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. Faţă de legea în vigoare au fost introduse serviciile de fizioterapie, precum şi alte intervenţii specializate, informează Agerpres.

Unităţile specializate sunt următoarele: unităţi sanitare publice sau private, unităţi de servicii de sănătate conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate care sunt furnizoare de servicii conexe actului medical, structuri publice sau private furnizoare de servicii sociale”.

Legea mai prevede următoarele: „Furnizarea serviciilor specializate integrate pentru persoane cu tulburări din spectrul autist şi tulburări de sănătate mintală asociate se realizează de o echipă multidisciplinară formată, după caz, din: medici de familie, medici specialişti, asistenţi sociali, psihologi acreditaţi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, logopezi, analişti comportamentali kinetoterapeuţi, fiziokinetoterapeuţi, profesori de cultură fizică medicală, psihopedagogi speciali, terapeuţi ocupaţionali, psihologi atestaţi în terapii bazate pe evidenţe ştiinţifice care şi-au dovedit eficacitatea în evaluarea şi intervenţiile în TSA, consilieri psihologici, psihopedagogi, cadre didactice, manager de caz, alţi specialişti cu atribuţii în domeniul intervenţiei specializate în tulburări din spectrul autist şi tulburări de sănătate mintală asociate”.

Actul normativ mai stabileşte că evaluarea psihiatrică şi diagnosticul psihiatric, tratamentul psiho-farmacologic şi recomandările către furnizorii de servicii conexe actului medical sunt realizate de către medicul specialist în specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică, în unităţile sanitare publice ori private.

Continuarea şi monitorizarea tratamentului se efectuează de către specialiştii din cadrul echipei multidisciplinare, în unităţile sanitare publice ori private, în cadrul furnizorilor de servicii conexe actului medical, furnizorilor de servicii sociale, precum şi în cadrul unităţilor de învăţământ special şi special integrat.

Sunt recunoscuţi ca furnizori de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate: unităţile medico-sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridică, reglementate potrivit legii, care desfăşoară activităţi conexe actului medical; cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, organizate potrivit legii; organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile şi instituţiile publice care furnizează servicii conexe actului medical.

Legea mai stabileşte că depistarea activă se efectuează de către medicul de familie, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

„Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber şi gratuit la serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale prevăzute în lege. Accesul la educaţie include şi dreptul la învăţământ” mai prevede actul normativ.

În lege se menţionează că serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate sunt acordate de specialişti cu competenţă stabilită, după caz, de ministerele de resort şi organizaţiile profesionale constituite potrivit legii.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi organizaţiile profesionale constituite potrivit legii vor dezvolta programe de formare profesională continuă pentru specialiştii care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.

Procedura de autorizare şi evaluare a furnizorilor de servicii conexe actului medical se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Serviciile conexe actului medical pentru persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate se contractează de casele de asigurări de sănătate cu furnizori autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii.
Pediatru