Peste 2.800 de liceeni s-au înscris pentru a participa online, în 16 mai, la simularea examenului de admitere la Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”, organizată de Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti, în colaborare cu instituţia de învăţământ superior. Echipa de organizare a creat o platformă specială, care să asigure desfăşurarea examenului, în data de 16 mai, într-o manieră similară cu cea abordată la admitere, respectând normele impuse de contextul actual.

„Este îmbucurător că, şi în actualele condiţii dificile generate de pandemia de COVID-19, interesul elevilor de liceu faţă de profesia de medic rămâne unul constant. Peste 2.800 de liceeni, cu aproximativ 150 mai puţini comparativ cu cei înscrişi la simularea examenului de admitere în medicină din 2019, şi-au manifestat deja o primă opţiune pentru viitorul lor profesional. Am deplina convingere că numărul candidaţilor care se vor înscrie şi la examenul oficial de admitere în universitatea noastră va fi unul similar mediei participanţilor din ultimii ani, acest fapt demonstrând încă o dată că şcoala de medicină din „Carol Davila” este şi va rămâne una de elită şi extrem de atractivă, un exemplu elocvent în acest sens fiind şi poziţionarea UMFCD în Top Shanghai 500, în intervalul 201 – 300, pe domeniul medical science”, afirmă prof. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila” din Bucureşti, potrivit unui comunicat.

O dată înscrişi, după achitarea taxei de participare (anul acesta a fost 90 de lei) şi validarea contului de către organizatori, elevilor li se va genera un cont individual pe platforma online, unde se va desfăşura simularea.

Participanţii vor avea acces la subiecte care păstrează formatul caracteristic admiterii şi care le permit acestora evaluarea cunoştinţelor acumulate. Timpul alocat rezolvării subiectelor nu va suferi modificări în cadrul ediţiei de anul acesta (două ore şi 30 de minute).

Odată cu încheierea perioadei alocate rezolvării subiectelor, elevilor li se va afişa automat punctajul obţinut, ulterior, la data de 17 mai, fiind publicat clasamentul final. Anul acesta, Regulamentul prevede afişarea unui cod unic de participant în locul numelui, precum şi opţiunea de supraveghere pentru care a optat participantul.