SNMF şi FNPMF precizează că aşteaptă termene-limită concrete pentru intenţiile Ministerului Sănătăţii şi ale Casei Naţionale de Asigurări de a debirocratiza sistemul sanitar şi a facilita accesul pacienţilor la servicii medicale.

”Ne bucurăm de intenţia anunţată, însă precizăm că un comunicat de presă general nu ţine loc de document legislativ, nu conţine precizări legate de ordinele, hotărârile de guvern, legile care trebuie modificate, nu se preconizează intervalul de timp, termenele şi persoane responsabile pentru ca aceste modificări să devină operabile. În continuare, aşteptăm un document oficial cu propuneri concrete şi termene de soluţionare ale acestora”, menţionează SNMF în comunicatul de presă trimis astăzi, 11 ianuarie.

Trimiterea datelor medicale fără acordul pacienţilor

Reprezentanţii medicilor de familie subliniază că salută propunerile CNAS şi MS privind procesul de debirocratizare care fac referire mai ales la ameliorarea accesului pacienţilor la servicii de sănătate şi răspund, în mare măsură, multiplelor solicitări ale Societăţii legate de respectarea drepturilor pacienţilor, îndeosebi ale celor legate de trimiterea datelor medicale în dosarul electronic de sănătate (DES) fără acceptul pacienţilor.

”Considerăm însă că legislaţia referitoare la DES trebuie consistent ameliorată, trebuie să existe precizări clare care să permită completarea din partea pacientului a unui refuz standard, pe o anexă asumată de CNAS, în format electronic, care să respecte drepturile pacientului şi să protejeze atât pacientul, cât şi medicul de eventualele deficienţe, atât în siguranţa stocării datelor cât şi în ceea ce priveşte confidenţialitatea lor”, se menţionează în comunicatul SNMF.

Societatea Naţională de Medicina Familiei precizează, de asemenea, că aşteaptă în continuare un răspuns şi din partea Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte reducerea documentelor prevăzute de sistemul informaţional al acestuia, adică raportarea unitară şi modernă, în format electronic, a datelor pe care, în momentul de faţă, direcţiile sanitare le solicită de la cabinetele medicale de pe tot teritoriul ţării.

”Mai exact, atragem atenţia că în afara documentelor care au legătură cu contractele furnizorilor de servicii medicale cu casele de asigurări, mai există numeroase documente, registre, fişe, referate, certificate, adeverinţe şi alte documente care sunt solicitate fără fundament de către diverse comisii, inspectorate, alte instituţii nemedicale care solicită excesiv activitatea din medicina familiei.”

Reţetele vor trebui onorate de orice farmacie

Ministerul Sănătăţii anunţase, în cursul zilei de miercuri, că întâlnirea cu preşedintele CNAS, Laurenţiu Mihai, s-a axat pe implementarea unor acţiuni care să debirocratizeze actul medical.

”În acest sens este în curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006 care va redefini medicul prescriptor, în sensul că responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe bază de scrisoare medicală va reveni medicului care a elaborat schema terapeutică, în cazul în care reţeta prescrisă respectă schema de tratament. Totodată, vor fi revizuite şi protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, în sensul facilizării accesului pacienţilor la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori”, se arată în comunicatul de presă remis de Ministerul Sănătăţii.

Reprezentanţii ministerului menţionează că prin modificările legislative propuse se are în vedere şi reglementarea situaţiilor în care medicii de familie prescriu medicamente pe bază de scrisoare medicală pentru tratamente a căror iniţiere şi continuare intră în obligaţia medicilor din specialităţile clinice, conform protocoalelor terapeutice.

De asemenea, noul contract-cadru va prevedea ca reţetele şi biletele de trimitere la analize să fie onorate de orice farmacie sau laborator din ţară, fără a fi nevoie ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice să fie în contract cu aceeaşi casă de sănătate ca şi medicul de familie care eliberează reţeta sau biletul de trimitere.

O altă propunere de modificare legislativă prevede ca medicul de familie aflat la început de activitate sau nou venit într-o localitate să aibă la dispoziţie un an pentru a-şi forma lista de pacienţi, nu şase luni de zile cum este stipulat în prezent.