Și așa, mi-am dat seama că și revista Farmacist.ro se află la ultimul număr pe anul 2016. De aceea, voi face un scurt bilanț al aparițiilor din cursul anului și al realizărilor avute pe parcurs.
Aș remarca, în primul rând, disponibilitatea autorilor, care, în mod repetat, au propus și transmis spre publicare articole de un real interes pentru farmaciști, asistenți de farmacie și medici.
Temele de farmacologie, homeopatie, dermato-cosmetologie, urologie, medicație analgezică regăsite în secțiunea „Supliment“ a revistei au adus în atenție date de actualitate din domeniile abordate.
De asemenea, prezentarea de medicamente noi, cu autorizație validă de punere pe piață în România, dovedește dinamica activităților de reglementare în materie. Subiecte precum pericolul medicamentelor falsificate, reperele farmaceutice de-a lungul istoriei și multe altele ne demonstrează, o dată în plus, cât de complexă este aria de interes pentru profesia noastră.

Nu aș omite de pe listă nici interviurile interesante ale personalităților care au acceptat să-și împărtășească opiniile și experiențele în paginile revistei noastre.
În ultimă instanță, aș aminti faptul că revista a fost indexată EBSCO Academic Search Ultimate & One Belt, One Road Reference Source.
Acum, la sfârșit de an, vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor pentru aportul constructiv în susținerea revistei, la fel și cititorilor noștri fideli.
Să auzim de bine și Un An Nou 2017 cu tot ce vă doriți!

Prof. dr. farm. Victoria Hîrjău
Redactor-șef