Sumar

EDITORIAL
• Motto: “We are in the business of sport, but we are also in the business of changing lives.” Timothy Shriver
RHINOLOGY
• Aspecte teoretice privind utilizarea transplantului autolog şi alogen de cartilaj septal în intervenţiile chirurgicale rinologice
• Abordul endoscopic al unui angiofibrom juvenil Radkowski IIB
OTOLOGY
• Managementul terapeutic al tumorilor maligne auriculare – comentarii asupra unui caz clinic
AUDIOLOGY
• The stealthy onset of sudden sensorineural hearing loss in hypothyroidism – literature review
INTERDISCIPLINARY
• Simulating the anatomic aortopulmonary window using 3D modelling in blender
• De la anamneză, tratament consacrat şi tratament stomatologic al pacienţilor diagnosticaţi cu maladia Alzheimer la descrierea unor adevăruri istorice
• Filling lateral canals in a second maxillary premolar – two clinical case reports
• Anterior direct esthetic restoration using silicone index technique – case report
• The role of impression in the technological flow of removable dentures
MEDICAL EVENTS
• Jocurile Naţionale Special Olympics România
• Forumul Progrese şi Excelenţă în Otorinolaringologie
EDITORIAL

Motto: “We are in the business of sport, but we are also in the business of changing lives.” - Timothy Shriver, Chairman Special Olympics, Inc.

Mădălina Georgescu

Mă bucur să ne reîntâlnim cu al doilea număr din acest an al revistei ORL.ro (numărul 63), în care v-am pregătit articole medicale pe care sper să ...

24 mai 2024
RHINOLOGY

Aspecte teoretice privind utilizarea transplantului autolog şi alogen de cartilaj septal în intervenţiile chirurgicale rinologice

Victor Osman, Vitalie Osman, Viorel Nacu, Sergiu Vetricean, Igor Sumarokov, Vasile Cabac, Daniel Furculiţa

Studiul analizează utilizarea transplantului autolog şi alogen de cartilaj septal în rinoplastie şi rinoseptoplastie. S-au examinat tehnici chirurg...

24 mai 2024
RHINOLOGY

Abordul endoscopic al unui angiofibrom juvenil Radkowski IIB

Bogdan Mocanu, Cristina Bichir, Alexandru Mocanu, Silviu Oprescu, Irina Gheorghe, Alina Ciocâlteu

Originea angiofibromului juvenil este de obicei în jurul re­giu­nii arterei maxilare, iar managementul chirurgical al tu­mo­ri­lor voluminoase poat...

24 mai 2024
OTOLOGY

Managementul terapeutic al tumorilor maligne auriculare – comentarii asupra unui caz clinic

Mihail Tuşaliu, Daniela Gheorghiţă, Adriana Lozbă, Cristian Bucur, Alexandra Gherghe, Camelia Iancu, Răzvan Pop

Carcinomul bazocelular este una dintre cele mai frecvente afec­ţiuni maligne localizate la nivelul pavilionului auricular. Este o tumoră agresivă d...

24 mai 2024
AUDIOLOGY

The stealthy onset of sudden sensorineural hearing loss in hypothyroidism – literature review

Ana-Maria Arnăutu, Dana-Mihaela Tilici, Alexandra Mirică, Sorin Păun, Diana Loreta Păun

Surditatea neurosenzorială brusc instalată (SSNHL) este o pro­ble­mă des întâlnită în practica audiologică şi oto­larin­go­lo­gică. Pentru a putea ...

24 mai 2024
INTERDISCIPLINARY

Simulating the anatomic aortopulmonary window using 3D modelling in blender

Santhosh Kumar Rajamani, Radha Srinivasan Iyer

Fereastra aortopulmonară (FAP) este o potenţială ţintă te­ra­peu­ti­că pentru o varietate de condiţii, inclusiv bolile car­dia­ce congenitale şi hi...

24 mai 2024
INTERDISCIPLINARY

De la anamneză, tratament consacrat şi tratament stomatologic al pacienţilor diagnosticaţi cu maladia Alzheimer la descrierea unor adevăruri istorice

Mihai Burlibaşa, Viorel Ştefan Perieanu, Mircea Popescu, Irina Adriana Beuran, Andrei Burlibaşa, Florentina Căminişteanu, Maria Antonia Şteţiu, Simion Gheorghe Dumitru, Tudoriţa Miu, Bogdan Alexandru Dimitriu

Acest articol se axează foarte succint atât pe manage­mentul medical standardizat, pe managementul dentar al pacienţilor diagnosticaţi cu maladia s...

24 mai 2024
INTERDISCIPLINARY

Filling lateral canals in a second maxillary premolar – two clinical case reports

Sînziana Adina Scărlătescu, Irina-Maria Gheorghiu, Loredana Mitran, Mihai Mitran

Canalele laterale sunt căi de comunicare între canalul ra­di­cu­lar principal şi spaţiul periodontal. În cazul unor patologii ale pulpei dentare, e...

24 mai 2024
INTERDISCIPLINARY

Anterior direct esthetic restoration using silicone index technique – case report

Irina-Maria Gheorghiu, Florin Bucur, Sînziana Adina Scărlătescu, Loredana Mitran, Mihai Mitran, Alexandru A. Iliescu

Reabilitarea estetică dentofacială din zona anterioară a arcadelor dentare reprezintă astăzi o cerinţă fără de care in­te­grarea socială şi profesi...

24 mai 2024
INTERDISCIPLINARY

The role of impression in the technological flow of removable dentures

Iuliana Babiuc, Emil-Ionut Petcu, Viorel Ştefan Perieanu, Mircea Popescu, Irina Adriana Beuran, Florentina Căminişteanu, Bogdan Alexandru Dimitriu, Maria Antonia Şteţiu, Simion Gheorghe Dumitru, Mihai Burlibaşa

Amprentarea corectă în protezarea mobilizabilă reprezintă o etapă primordială în realizarea unei proteze dentare func­ţio­nale. Prin amprentare se ...

24 mai 2024

Despre ORL.ro


ISSN 2067-6530
e-ISSN 2502-0374
ISSN-L 2067-6530

Din anul 2013 indexata în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source şi Index Copernicus.
Crossref-DOI: 10.26416/Orl
DOAJ

Pentru anul 2024, revista „ORL.ro” este acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC (Grupa B+), conform adresei de acreditare nr. 10765/28.12.2023. 

Lansată în luna noiembrie 2008, “ORL.ro” este o publicaţie cu acoperire naţională dedicată medicilor specialişti ORL, dar şi rezidenţilor din această specializare. Revista ORL.ro oferă abonaţilor săi un conţinut ştiinţific de actualitate de cea mai înaltă calitate, reuşind să colaboreze cu specialişti de renume, recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional în specialitatea otorinolaringologie.


Potrivit Deciziei Nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România (CMR), privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, autorilor care publică în reviste agreate de CMR li se acordă 30 de credite de educaţie medicală continuă (EMC) pentru un articol ştiinţific publicat. Existenţa a doi sau a mai multor autori pentru un articol apărut într-o publicaţie medicală agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi. Pentru obţinerea creditelor EMC, în urma publicării unui articol ştiinţific, autorul trebuie să se adreseze colegiului medicilor teritorial, căruia îi prezintă articolul şi revista în care acesta a fost publicat.


Revista ORL.ro este publicată în limba română şi engleză.

Beneficiile membrilor

Dedicat perfecţionării continue

Ai acces la conţinut de specialitate și primești credite EMC.

Informat în timp real

Afli în timp util cele mai relevante știri și descoperiri medicale.

Reţea extinsă, un singur centru

Găsești răspunsurile și conexiunile de care ai nevoie.
Vreau cont

EDITORIAL BOARD

  • EDITOR-IN-CHIEF Assoc. Professor Mădălina Georgescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF Loredana Mitran MD, PhD, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest
  • EDITORIAL BOARD Professor Silviu Albu, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca Professor Romeo Călăraşu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Gheorghe Comşa, „Ovidius” University, Faculty of Medicine, Constanţa Professor Stan Cotulbea, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Sebastian Cozma, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Emil Mărgineanu, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Dan Mârţu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Gheorghe Muhlfay, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Professor Maria Olinca, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Luminiţa Rădulescu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Cristian Stan, „Mina Minovici” National Institute of Legal Medicine, Bucharest Associate Professor Irina Gheorghiu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Adriana Neagoş, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Associate Professor Cristiana Oprea, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Diana Loreta PĂUN Assoc. Professor Sorin Constantin PĂUN Associate Professor Daniel Mihai Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Raluca Ioana Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Vasile Cabac, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Senior Lecturer Vlad Andrei Budu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Cristian Martu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Senior Lecturer Valentina Ruxandra Moroti-Constantinescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Carmen Stan, „Witting”, No 1 Clinical Hospital CFR, Bucharest Senior Lecturer Mihai Tuşaliu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assist. Professor Victor OSMAN Assistant Professor Arthur Weisman, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Celesta Drăgulescu MD, PhD, „Prof. Dr. D. Hociota” Institute ofPhono-Audiology and ENT Functional Surgery, Bucharest Bogdan Mocanu MD, PhD, Brain Institute, Bucharest Dr. Andrei Osman, ENT Department, Clinical County Hospital of Craiova, Romania Dr. Marin Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Dr. Nicolae Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova
  • ACADEMICIANS Professor Ion Ababii, „Nicolae Testemiţanu” Public University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republic of Moldova Professor Constantin Dumitrache, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Constantin Popa, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Victor Voicu, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD Professor Patrice TRAN BA HUY (France) Professor Jeff MULDER (The Netherlands) Dr. Bernard ARS (Belgium)
  • PEER REVIEW Professor Romeo CĂLĂRAŞU Professor Elena IONIŢĂ Professor Mărioara POENARU Professor Valerie LUND (France) Assoc. Professor Mădălina GEORGESCU Assoc. Professor Payam BEHZADI (Iran) Assoc. Professor Daniela VRÎNCEANU Senior Lecturer Vlad Andrei BUDU Loredana MITRAN MD Ciprian ENĂCHESCU MD (France) Irina GHEORGHIU MD
  • EDITORIAL SECRETARIES Dr. Daniel Mirea, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest Dr. Mircea Romaniţan, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden