Sigur că un astfel de titlu deschide calea către mai multe întrebări.
În universităţi, luna septembrie este bogată în activităţi: susţinerea examenelor de licenţă, având ca rezultat o nouă generaţie de absolvenţi; examenele Şcolilor Doctorale, pentru a le permite absolvenţilor care sunt interesaţi de continuarea studiilor înregimentarea într-un nou ciclu de studii; sesiuni de examene care le permit continuarea studiilor pe baza certificării calităţii noţiunilor dobândite. O activitate pe care o putem asemui celei dintr-un stup de albine, cu rezultate cuantificabile.
Extrapolarea acesteia la nivelul tuturor universităţilor din ţară duce cu gândul la existenţa unei munci susţinute, bune şi meritorii prin rezultatele ei: tineri cu abilităţi şi cunoştinţe teoretice solide, care le permit angajarea în domenii nebănuit de diverse. Este încununarea străduinţei din anii petrecuţi în şcoli, atât pentru student, cât şi pentru profesori. 
Faptul că şcoala actuală de Farmacie, prin materiile studiate, are această excepţională deschidere este recunoscut. Este un alt fel de diversitate. 
O altă formă a acesteia o regăsim în paginile acestui număr, a cărui parte ştiinţifică este dedicată modului în care afecţiunile specifice tractului respirator pot fi abordate de farmacişti.