Unul dintre elementele care pot genera progres, dezvoltarea în linie ascendentă, poate veni din studierea şi asumarea priorităţilor existente pe agenda Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA).

Suntem contemporani cu o iniţiativă numită PRIME (PRIority MEdicine). Aceasta şi-a propus să ofere suport ştiinţific şi legislativ pacienţilor cu nevoi medicale deosebite. 

În raportul EMA regăsim exemple practice care sunt ilustrative pentru beneficiile aduse de PRIME: 177 de cereri de eligibilitate la sistem, 21% din acestea fiind acceptate, ceea ce a condus la un număr de 36 de medicamente acceptate în schemă, 40% din cererile de produse de terapie avansată au fost declarate eligibile.

Citim de multe ori cifrele, statisticile fără să înţelegem importanţa lor. Ea este simţită imediat de oricare dintre noi, când ni se rezolvă o nevoie imediată, stringentă, disperată. Când suntem unul din cei 21% a căror cerere a fost declarată eligibilă, cu siguranţă impactul iniţiativelor organelor de reglementare, europene sau din alte continente poate fi accentuat de intervenţia fiecăruia dintre noi. 

Într-un an al aniversării Marii Uniri, cât de potrivită şi de dătătoare de speranţe poate fi Unirea Profesională?!