SUPLIMENT FITOTERAPIE

Stabilirea relaţiei dintre originea florală, conţinutul în polifenoli şi culoarea a patru sorturi de miere

 Establishment of the relationship between floral origin, content in polyphenols and colour of four types of honey

First published: 06 aprilie 2015

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/FARM.5.2.2015.4495

Abstract

Honey is described in the European Pharmacopoeia monograph Mel, as the product created by bees (Apis melifica L) from the nectar of flowers or the secretions collected from vegetative organs.
The paper aims to evaluate the relationship between floral origin, content in polyphenols and colour of four types of honey.
The Folin-Ciocalteu spectrophotometric method was used for the determination of polyphenol content. For determining the colour of honey was used the method with Pfund spectrophotometric apparatus.
Following the interpretation of the results, it was concluded that the floral origin influences both the content in polyphenols and the colour of honey. The correlation between polyphenol content and colour of honey is poor. 
 

Keywords
honey, polyphenol content, colour intensity

Rezumat

Mierea este descrisă în Farmacopeea Europeană, în monografia Mel, ca produsul elaborat de albine (Apis melifica L) din nectarul florilor sau din secreţiile culese de pe organele vegetative ale plantelor.
Lucrarea îşi propune să evalueze relaţia dintre originea florală, conţinutul în polifenoli şi culoarea a patru sorturi de miere.
Pentru determinarea conţinutului în polifenoli totali s-a folosit metoda spectrofotometrică Folin-Ciocâlteu, iar pentru determinarea culorii sorturilor de miere s-a folosit metoda spectrofotometrică cu aparatul Pfund.
În urma interpretării rezultatelor s-a ajuns la concluzia că originea florală influenţează conţinutul în polifenoli şi culoarea sorturilor de miere. Corelaţia dintre conţinutul în polifenoli şi culoarea sorturilor de miere este slabă.
 

Introducere

Apicultura (apis = albină, cultura = cultivare) este ştiinţa care studiază viaţa, creşterea şi îngrijirea albinelor, în scopul obţinerii şi folosirii produselor apicole.

Pe teritoriul românesc, activitatea apicolă a constituit o ocupaţie de bază încă din cele mai vechi timpuri, mărturie stând scrierile lui Herodot, iar denumiri de localităţi precum Stupina, Prisaca, Matca dovedesc, încă o dată, practicarea stupăritului pe meleagurile noastre(1, 2, 3).

Mierea este un produs fabricat de albine din nectarul florilor sau din secreţiile culese de pe frunzele, ramurile sau tulpinile plantelor, prelucrat specific şi îmbogăţit cu substanţe proprii albinelor, care este depozitat în celulele fagurilor sub forma unui lichid vâscos, semifluid, cu gust dulce, culoare şi aromă caracteristice.

Farmacopeea Europeană descrie mierea în monografia Mel şi o defineşte ca produs elaborat de albine (Apis melifica L)(4), iar produsul purificat prin îndepărtarea polenului poartă numele de Mel depuratum(5).

Mierea are o compoziţie complexă, conţinând substanţe zaharoase, substanţe nezaharoase şi apă. Substanţele zaharoase (glucoza şi fructoza) reprezintă componenta cea mai importantă, cunoscută sub numele de zahăr invertit, şi depăşesc valoarea de 70%. Substanţele nezaharoase sunt reprezentate de acizi organici, enzime, aminoacizi, carotenoide, vitamine, minerale şi polifenoli. Apa care poate să ajungă până la 18% determină gradul de maturare şi calitatea mierii(5).

Apa influenţează şi gradul de cristalizare a mierii, astfel un conţinut ridicat de apă împiedică formarea cristalelor de zahăr, cum este cazul mierii de salcâm.

Scopul lucrării constă în stabilirea relaţiei dintre originea florală, conţinutul în polifenoli şi culoarea a patru sorturi de miere.

Material şi metodă

Materialul este reprezentat de patru sorturi de miere recoltate în anul 2011, din localitatea Dorobanţu, judeţul Tulcea. Pentru comparaţie s-a pregătit un analog de miere cu compoziţia: 40% fructoză, 30% glucoză şi 10% zaharoză. Probele de analizat au fost codificate conform datelor din tabelul 1.

Determinarea polifenolilor totali s-a realizat prin metoda spectrofotometrică cu reactiv Folin-Ciocâlteu şi conţinutul s-a exprimat în mg GA/Kg miere(6,7,8,9,10).

Absorbanţa probelor de miere luate în lucru, diluate cu apă 1:1, s-a determinat la lungimea de undă l = 765 nm şi s-a calculat conţinutul în polifenoli totali conform formulei:

 

Ca standard s-a folosit acidul galic (GA).

Determinarea culorii mierii s-a realizat prin metoda spectrofotometrică, iar conversia valorii absorbanţei în mm Pfund şi interpretarea s-au făcut conform scalei Pfund(11, 12, 13).

Absorbanţa probelor de miere luate în lucru, diluate cu apă 1:1, s-a determinat la lungimea de undă l = 635 nm şi s-a calculat valoarea în mm conform formulei:

 

La nivel mondial, aprecierea culorii sorturilor de miere se face cu aparatul Pfund de determinare a culorii. Scala aparatului are 140 de diviziuni exprimate în milimetri, care clasifică intensitatea cromatică de la incolor, galben-pal la galben-chihlimbar, maro foarte închis şi chiar negru (tabelul 2).

Toate determinările au fost repetate de 3 ori.

Rezultate şi discuţii

În urma determinării spectrofotometrice a polifenolilor totali exprimaţi în acid galic, s-au obţinut valori diferite pentru cele patru sorturi de miere, cea mai bogată în polifenoli fiind mierea de tei, iar cea mai săracă, mierea de rapiţă. Datele sunt prezentate în tabelul 3.

Efectul antimicrobian al mierii se explică prin prezenţa, în compoziţia ei chimică, a polifenolilor ca flavonoide (pinocembrin, quercetin, kaempferol, luteolina, galangin, apigenina, hesperetin) şi acizi fenolici (cafeic, cumaric, ferulic, elagic, clorogenic), dar şi a enzimelor (catalaza, peroxidaza).

Culoarea mierii, alături de gust şi aromă, este una din proprietăţile fizice care servesc pentru precizarea originii vegetale.

Culoarea variază de la galben foarte deschis la chihlimbar sau de la roşu la brun închis şi este legată de conţinutul în minerale, polen şi polifenoli, caracteristice florii de la care provine.

Modificarea culorii mierii în timpul stocării poate să apară din cauza reacţiilor Maillard, caramelizării fructozei şi reacţiilor polifenolilor.

Rezultatele obţinute la determinarea culorii arată că în afară de culoarea propriu-zisă intervine şi luminozitatea (figura 1), iar conţinutul în polifenoli nu se corelează cu intensitatea culorii sorturilor de miere.

Mierea poate preveni reacţiile de oxidare în produsele alimentare, cum ar fi înnegrirea enzimatică la fructe şi legume, oxidarea lipidelor din carne şi inhibă creşterea de agenţi patogeni şi deci alterarea alimentelor.

Concluzii

Originea florală influenţează conţinutul în polifenoli şi culoarea sorturilor de miere. Corelaţia dintre conţinutul în polifenoli şi culoarea sorturilor de miere este slabă. Mierea de salcâm, care are cea mai deschisă culoare, nu are cel mai scăzut conţinut în polifenoli şi nici mierea de floarea-soarelui, care are cea mai închisă culoare, nu are cel mai mare conţinut în polifenoli. 

 

Bibliografie

 1. Alexandru V., Andrei C. - „Manualul apicultorului“, ediţia a VII-a, Ed. Asociaţia crescătorilor de albine din România, Bucureşti 2000.
 2. Mărghitaş L.A. - „Albinele şi produsele lor“, Ed. Ceres, Bucureşti, 2008.
 3. Mladenov S. - „Mierea şi terapia cu miere“, Ed. Ceres, Bucureşti, 1972.
 4. Farmacopeea Europeană, ediţia 6.0, EDQM, 2055-2056.
 5. Istudor V. - „Farmacognozie, fitochimie, fitoterapie“, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1998, 54.
 6. Silvia Robu, Ana Clara Aprotosoaie, Anca Miron, Oana Cioancă, Ursula Stănescu, Monica Hăncianu - In vitro antioxidant activity of ethanolic extracts from some Lavandula species cultivated in Romania, Farmacia, 2012, vol. 60, 3, 394-401. 
 7. Murat Küçük Sevgi Kolaylı Şengül Karaoğlu Esra Ulusoy Cemalettin Baltacı Ferda Candan - Biological activities and chemical composition of three honeys of different types from Anatolia, Food Chemistry, 2007, volume 100, issue 2, pages 526–534.
 8. Beretta G. et al. - „Standardization of antioxidant properties of honey by a combination of spectrophotometric/fluorimetric assays and chemometrics“, Analytica Chemica Acta 533 (2005),185-191.
 9. Jasna Bertoncelj, Urska Dobersek, Mojca Jamnik, Terezija Golob - Evaluation of the phenolic content, antioxidant activity and colour of Slovenian honey, Food Chemistry, 2007, 105, 822-828.
 10. Mărghitaş L.A. et al. - „Physico-chemical and bioactive properties of different floral origin honey from Romania“, Food Chemistry 112 (2009) 863-867.
 11. Bertoncelj J. et al. - „Evaluation of the phenolic content, antioxidant activity and colour of Slovenian honey“, Food Chemistry 105 (2007), 822-828.
 12. Ferreira I. et al. - Antioxidant activity of Portuguese honey samples: Different contributions of the entire honey and phenolic extract, Food Chemistry 114 (2009) 1438-1443.
 13. Jun Wang, Qing X. Li - Chapter 3 - Chemical composition, characterization, and differentiation of honey botanical and geographical origins, Advances in Food and Nutrition Research, 2011, volume 62, pages 89–137. 

Articole din ediţiile anterioare

NUTRIŢIE | Ediţia 3 206 / 2022

Mierea – aliment funcţional cu numeroase utilizări în medicina tradiţională şi în cea modernă

Corina-Bianca Ioniţă-Mîndrican, Khaled Ziani, Carolina Negrei, Magdalena Mititelu

Utilizarea mierii în alimentaţia omului, precum şi în terapie are o istorie îndelungată. Mierea a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri dat...

27 mai 2022