CERCETARE ORIGINALA

Aspecte histopatologice ale leziunilor netumorale peritoneale

 Non-tumoral lesions of the peritoneum: histopathological aspects

First published: 25 martie 2020

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Med.133.1.2020.2995

Abstract

Background. Lesions of the peritoneum are a broad group and consist mostly in non-tumoral injuries, usually grouped in circulatory and inflammatory disorders. The aim of this paper is to evaluate the clinicopathologic fea­tures of patients with non-tumoral lesions of the pe­ri­to­neum from the Emergency Clinical County Hospital of Târgu-Mureş. Results. A total of 534 cases were diagnosed in 2015: 43 were circulatory lesions, with 39 cases of he­mo­pe­ri­to­neum and 4 cases of non-tumoral ascitis, and 491 were clas­sified as acute peritonitis. In hemoperitoneum, males were predominantly involved by splenic rupture in the 5th decade, and females by gynaecologic lesions during their 4th decade. The main cause of inflammation of the peritoneum is represented by appendicitis in children and young adults, and by cholecistitis in adult and elderly population. Conclusions. Non-tumoral injuries of the peritoneum have different causes in male and female population and they are also associated with higher risk according to age.

Keywords
peritonitis, circulatory lesions, inflammatory lesions, splenic rupture, appendicitis

Rezumat

Introducere. Patologiile peritoneale sunt alcătuite dintr-un spectru variat de disfuncţii fiziologice şi sunt reprezentate, ma­­jo­­ritar, din afecţiuni nontumorale, grupate cel mai adesea în leziuni circulatorii sau inflamatorii. Scopul acestei lucrări con­stă în identificarea frecvenţei anumitor leziuni peritoneale cu caracter nontumoral, precum şi a aspectelor particulare, ur­mă­rind evaluarea clinicopatologică a caracteristicilor cli­ni­ce şi histopatologice ale cazurilor diagnosticate în cadrul Spita­lului Cli­nic Judeţean de Urgenţă din Târgu-Mureş pe par­cur­sul anului 2015. Rezultate. Dintre cele 534 de cazuri diag­nosticate cu le­ziuni peritoneale în 2015, 43 au fost grupate ca leziuni cir­cu­la­to­rii, 39 fiind diagnosticate ca hemoperitoneu şi 4 ca ascită non­tu­morală. Celelalte 491 de cazuri au fost diag­nos­ticate ca peritonite acute. În rândul sexului masculin, ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor diagnosticate cu hemoperitoneu au fost din cauza unei rup­turi splenice, iar cele cu origine la nivelul organelor ge­ni­tale au fost exclusiv întâlnite în rândul sexului feminin, fiind vor­ba de patologii ovariene sau legate de sarcină. La copiii şi ti­­ne­­rii sub 20 de ani, peritonitele sunt cel mai adesea cauzate de apendicite, pe când la adulţi sau vârstnici cel mai adesea sunt cauzate de colecistite. Concluzii. Leziunile nontumorale ale peritoneului prezintă factori etiopatogenici va­riaţi în rândul po­pu­laţiei, care diferă în funcţie de sex şi vârstă.

Introducere

Leziunile netumorale peritoneale prezintă o heterogenitate variată şi includ tulburări circulatorii şi inflamatorii. Leziunile circulatorii sunt reprezentate cel mai adesea de acumularea lichidului de ascită sau a conţinutului hemoragic, iar mai rar, în acumularea unui lichid chilos. Hemoperitoneul reprezintă acumularea de sânge în cavitatea peritoneală şi este determinat în majoritatea cazurilor de traumatisme abdominale, însă şi avortul tubar asociat unei rupturi a trompei uterine în cazul unei sarcini extrauterine poate reprezenta o cauză relativ frecventă(1-3).

Inflamaţiile peritoneului sunt diverse şi pot fi cauzate de agenţi infecţioşi sau pot prezenta o etiologie neinfecţioasă. Cele mai frecvente sunt peritonitele infecţioase, acestea fiind grupate, la rândul lor, în funcţie de mecanismul de acţiune, în peritonite primare, secundare sau terţiare. Peritonitele primare (5% din cazuri) sunt deseori declanşate de un singur agent patogen inoculat pe cale hematogenă dintr-un focar la distanţă (frecvent după intervenţii stomatologice). Cele mai multe cazuri fac însă parte din grupul peritonitelor secundare (peste 90% din cazuri) şi produc un răspuns inflamator prin diferite mecanisme, precum: traumatisme abdominale, necroza organelor tractului gastrointestinal, perforarea viscerelor sau a unor abcese sau translocaţie bacteriană. În mai puţin de 10% din cazuri, când vindecarea peritonitei secundare nu se produce, în ciuda administrării antibioterapiei şi a intervenţiei chirurgicale timpurii, peritonita terţiară poate apărea, de obicei, la imunodeprimaţi sau în cadrul unor infecţii severe(4). Scopul acestei lucrări constă în identificarea frecvenţei anumitor leziuni peritoneale cu caracter nontumoral, precum şi a aspectelor lor particulare.

Materiale şi metodă

Acest studiu cuprinde 534 de cazuri cu leziuni peritoneale de origine circulatorie şi inflamatorie, diagnosticate în decursul anului 2015 în cadrul Serviciului de anatomie patologică al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş. S-a efectuat o analiză de tip retrospectiv, urmărind frecvenţa leziunilor peritoneale nontumorale, precum şi predominanţa în funcţie de sex şi vârstă şi corelaţiile dintre aceste aspecte. Datele clinice şi histopatologice au fost prelucrate din registrele histopatologice. Pentru analiza statistică s-au folosit programul Graph Pad Prism 8, trial version, şi funcţiile Microsoft Excel, statistica fiind una majoritar descriptivă. Prelucrarea retro­spectivă a datelor se bazează pe acordul Comisiei de etică din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „G.E. Palade” din Târgu-Mureş, obţinut în prealabil.

Figura 1. Distribuţia leziunilor circulatorii în funcţie de vârstă şi sex
Figura 1. Distribuţia leziunilor circulatorii în funcţie de vârstă şi sex


 

Figura 2. Distribuţia factorilor etiopatologici ai peritonitei raportată la vârsta pacienţilor
Figura 2. Distribuţia factorilor etiopatologici ai peritonitei raportată la vârsta pacienţilor


 

Figura 3. Frecvenţa peritonitelor în funcţie de sex şi factori etiopatogenici
Figura 3. Frecvenţa peritonitelor în funcţie de sex şi factori etiopatogenici

Rezultate

Din cei 534 de pacienţi, 227 (42,5%) sunt femei şi 307 (57,5%) sunt bărbaţi. Intervalul de vârstă variază între câteva luni (0 ani) şi 94 de ani, cu o medie de 42 de ani. Ca leziuni circulatorii au fost diagnosticate 39 de cazuri (26 bărbaţi, 13 femei) de hemoperitoneu şi 4 cazuri (1 bărbat, 3 femei) de ascită nontumorală. În cazul hemoperitoneului, incidenţa maximă de vârstă în rândul sexului feminin a fost în decada a patra, iar în rândul sexului masculin, în decada a cincea (figura 1). Ruptura splenică reprezintă principalul factor etiopatogenic al hemoperitoneului (n=29), urmată de leziuni ale organelor genitale (n=6), infarct enteromezenteric (n=2) şi ruptură hepatică (n=2). Majoritatea cazurilor de ruptură splenică au fost diagnosticate în rândul bărbaţilor, iar cele cu origine la nivelul organelor genitale au fost întâlnite exclusiv în rândul sexului feminin, fiind vorba de patologii ovariene sau legate de sarcină.

Inflamaţiile diagnosticate în 2015 (n=491) au fost încadrate în rândul leziunilor acute, având ca principală cauză apendicita (n=270), urmată de colecistită (n=127), salpingită (n=9), perforaţie intestinală (n=24), leziuni postchirurgicale (n=19), pseudotumori (n=9) şi alte cauze (n=33) (figura 2). Ca distribuţie pe sexe, în cazul peritonitelor induse de apendicită, s-a observat o predominanţă pentru sexul masculin (n=172) faţă de cel feminin (n=98). În cazul colecistitelor, distribuţia pe sexe prezintă o pondere relativ echilibrată (bărbaţi n=67; femei n=60), precum şi în peritonitele de alte cauze (bărbaţi n=17; femei n=19). Leziunile postchirurgicale au fost mai frecvent diagnosticate la bărbaţi (n=13), pe când, în cazul perforaţiilor intestinale (n=13) şi al pseudotumorilor (n=6), sexul feminin a fost predominant interesat (figura 3). S-a observat faptul că vârsta, în special stratificarea pe decade, reprezintă un parametru important în vederea clasificării factorilor etiopatogenici implicaţi în apariţia leziunilor inflamatorii. Astfel, majoritatea cazurilor diagnosticate în primele decade de viaţă sunt datorate apendicitelor, iar odată cu înaintarea în vârstă, celelalte leziuni tind să capete o mai mare anvergură în etiopatogenia peritonitelor acute. Dintre acestea, principalul factor etiologic al peritonitelor este reprezentat de patologia vezicii biliare, în rândul populaţiei adulte şi al vârstnicilor.

Discuţie

Peritoneul este cea mai mare şi mai complexă membrană seroasă din organism, cu o arie totală de 1,8 metri pătraţi. Este format dintr-o foiţă parietală, care tapetează peretele abdominal şi faţa ventrală a retroperitoneului, şi o foiţă viscerală, care căptuşeşte organele intraabdominale, între care se regăseşte cavitatea peritoneală. În interiorul acestei cavităţi se regăseşte o cantitate aproximativă de 100 ml de lichid seros care lubrifiază cele două suprafeţe, în esenţă fiind un ultrafiltrat plasmatic. Datorită acestor aspecte, peritoneul asigură un spaţiu fără fricţiune pentru mişcarea organelor abdominale şi protecţia acestora(5,6).

Ascita reprezintă o acumulare de lichid în cavitatea peritoneală şi este cauzată de diferiţi factori, precum presiunea hidrostatică crescută, retenţia de sodiu, scăderea presiunii coloid-osmotice sanguine sau extravazarea limfei.

Principalele afecţiuni care produc acumularea lichidului intraperitoneal sunt insuficienţa cardiacă congestivă, ciroza şi metastazele tumorale(7).

Acumularea sângelui în cavitatea abdominală este rar întâlnită şi în cele mai multe cazuri are loc din cauza unor leziuni din sfera ginecologică, a unor leziuni splenice sau hepatice(8). Hemoperitoneul este cauzat, în cele mai multe situaţii, într-o pondere relativ egală, de rupturile splenice sau hepatice(1,2), spre deosebire de studiul nostru în care ruptura splenică, urmată de leziunile ginecologice, a predominat. Anual, în SUA, aproximativ 1,5 milioane de adulţi suferă contuzii, dintre care în jur de 40.000 prezintă leziuni splenice(8). Din punctul de vedere al extensiei peritonitele pot fi împărţite ca fiind localizate sau generalizate, precum şi primare, secundare sau terţiare, în funcţie de mecanismul de acţiune. Peritonita secundară este diagnosticată în mai mult de 90% din cazuri, cel mai adesea fiind cauzată de perforaţia unui segment al tubului digestiv(4).

În studiul nostru, majoritatea diagnosticelor de peritonită au fost în urma apendicitei, în special în primele decade de viaţă, precum şi a colecistitei, cu afectare predominantă a populaţiei adulte şi vârstnice. Aproximativ 2% din toate urgenţele abdominale la copii includ peritonite primare(9).

Un tip specific de peritonită bacteriană este reprezentat de cea cauzată de Mycobacterium tuberculosis, mai rar întâlnită în ţările industrializate, însă prezentând o evoluţie insidioasă, fără semne clinice şi de laborator specifice(10).

Peritonitele neinfecţioase sau aseptice prezintă un tablou clinic estompat faţă de cele bacteriene, însă, indiferent de aceste aspecte, aceleaşi principii terapeutice şi de diagnostic sunt necesare. Acestea pot fi cauzate de pătrunderea în cavitatea peritoneală a unor substanţe lichidiene sau a altor substanţe cu caracter iritant, respectiv pot fi produse prin inflamaţia transmurală a organelor abdominale (e.g., boala Crohn)(11).

Concluzii

În rândul copiilor şi al tinerilor sub 20 de ani, peritonitele sunt cel mai adesea cauzate de apendicite, pe când în rândul adulţilor sau vârstnicilor cel mai adesea sunt cauzate de colecistite. Leziunile peritoneale induse prin mecanisme fiziopatologice de origine circulatorie sunt mai frecvente în decada a patra de viaţă şi cel mai adesea sunt cauzate de o ruptură splenică în rândul sexului masculin sau de patologii ginecologice în rândul sexului feminin. 

Conflict of interests: The authors declare no conflict of interests.

Bibliografie

 1. Shanmuganathan K, Mirivis SE, Sherbourne CD, Chiu WC, Rodriguez A. Hemoperitoneum as the Sole Indicator of Abdominal Visceral Injuries: A Potential Limitation of Screening Abdominal US for Trauma. Radiology. 1999; 212,423-430.
 2. Federle MP, Jeffrey RB Jr. Hemoperitoneum Studied by Computed Tomography. Radiology. 1983; 148, 187-192.
 3. Rubin R, Strayer DS, Rubin E. Rubin’s Pathology: Clinicopathologic Foundation of Medicine 6th Edition. Lippincott Editure. 2012; 269-71, 672-75.
 4. Simmen HP, Heinzelmann M, Largiader F. Peritonitis: Classification and causes. Dig. Surg. 1996; 13,381-383.
 5. Michailova KN, Usunoff KG. Serosal membranes (pleura, pericardium, peritoneum). Normal structure, developement and experimental pathology. Adv Anat Embryol Cell Biol. 2006; 183,1-144.
 6. Hills BA. Graphite-like lubrication of the mesothelium by oligolamellar pleural surfactant. J Appl Physiol. 1992; 73,1034-39.
 7. Baratti D, Kusamura S, Guaglio M, Deraco M. Peritoneal metastases: challenges for the surgeon. Minerva Chir. 2015; 70,195-215.
 8. Benjamin B Freeman, Critchlow JF, Cohen S, Edlow JA. Spontaneous intraperitoneal hemorrhage as the initial presentation of a gastrointestinal stromal tumor: a case report. Int J Emer Med. 2010; 3, 53-56.
 9. Cole WH. Pneumococcus peritonitis. Surgery. 1937;1,386-394.
 10. Kılıç Ö, Somer A, Hançerli Törün S, Keser Emiroğlu M, Salman N, Salman T, Çelik A, Yekeler E, Uzun M. Assessment of 35 children with abdominal tuberculosis. Turk J Gastroenterol. 2015; 26, 128-132.
 11. Skipworth RJE, Fearon KCH. Acute abdomen: peritonitis, Elsevier Ltd. Surgery. 2008; 26(3), 98-101.