ONCOLOGY

Dermatofibrosarcomul protuberans fibrosarcomatos retroauricular stâng. Prezentare de caz

 Left retroauricular fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans. Case report

First published: 04 martie 2021

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/ORL.50.1.2021.4221

Abstract

Purpose. Dermatofibrosarcoma protuberans is a malignant skin tumor that occurs in the dermis and is characterized by slow infiltrative growth, low metastatic potential, but with a high tendency to local recurrence after the surgical treatment. Methods. We present the case of a 36-year-old patient who was admitted to the ENT clinic of “Dr. Carol Davila” Universitary Central Military Hospital in July 2019 for the appearance of a left retroauricular tumor formation, operated in May 2019 in another ENT department. The histopathological test estabilished the diagnosis of dermatofibrosarcoma protuberans. The patient was hospitalized for further surgical treatment. Results. The ENT clinical examination revealed a well-defined retroauricular tumor formation of about 3 cm, of fibrous consistency, painless spontaneously and on palpation, with vascularization, adherent to the superficial and deep planes, which flattened the tip of the mastoid. The contrast-enhanced cervical MRI revealed a remaining tumor measuring 15/17 mm in the axial plane and 25 mm in the caudal plane, with homogeneous contrast sockets, located retroauricularly on the left side, attached to the anterior wall of the mastoid, the lesion coming in contact with the parotid gland to which there was no demarcation limit. It was decided and performed the excision of the left retroauricular tumor, and the immunohistochemical examination established the diagnosis of fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma. The patient underwent a reoperation at 2 months postoperatively consisting of radical excision of the left parotid gland, due to tumor infiltration revealed by HP examination. There were no signs of recurrence at one year postoperatively. Conclusions. Fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma is the most aggressive subtype and has a high metastatic potential. In front of a young patient, the clinician must always maintain a high degree of suspicion of a possible malignant cause, and the defi­nite diagnosis must be supported by the histopathological exa­mi­na­tion. The multidisciplinary team is essential in fi­na­li­zing a correct and complete treatment for the patient.

Keywords
dermatofibrosarcoma, retroauricular tumor

Rezumat

Introducere. Dermatofibrosarcomul protuberans este o tu­mo­ră malignă cutanată care apare în derm şi este carac­te­ri­za­t prin creştere infiltrativă lentă, potenţial metastatic redus, dar cu tendinţă înaltă de recidivare locală după tratamentul chi­rur­gical. Materiale şi metodă. Se raportează cazul unui pacient în vârstă de 36 de ani care s-a prezentat în clinica ORL a SUUMC „Dr. Carol Davila” în luna iulie 2019 pentru apariţia unei formaţiuni tumorale retroauriculare stângi, operată în mai 2019 în alt serviciu ORL. Rezultatul histopatologic (HP) a stabilit diagnosticul de dermatofibrosarcom protuberans. Pa­cien­tul se internează pentru continuarea tratamentului chi­rur­gi­cal. Rezultate. Examenul clinic ORL a decelat o for­ma­­ţiu­ne tumorală retroauriculară de aproximativ 3 cm, bine de­li­mi­tată, de consistenţă fibroasă, nedureroasă spontan şi la palpare, vascularizată, aderentă la planurile superficiale şi pro­fun­de, care plachează vârful mastoidei. Examenul RMN cer­vi­cal cu substanţă de contrast a relevat o restanţă tumorală cu dimensiunea de 15/17 mm în plan axial şi 25 mm în plan cau­dal, cu prize omogene de constast, situată retroauricular pe partea stângă, ataşată de peretele anterior al mastoidei, le­ziu­nea venind în contact cu glanda parotidă, faţă de care nu există limită de demarcaţie. S-a decis şi s-a practicat excizia for­ma­ţiunii tumorale retroauriculare stângi, iar examenul imu­no­his­to­chimic a stabilit diagnosticul de dermatofibrosarcom fibrosarcomatos. Pacientul a suferit o reintervenţie la două luni postoperatoriu, constând în excizia radicală a glandei parotide stângi, din cauza infiltrării tumorale relevate de examenul HP. Nu se constată semne de recidivă la un an postoperatoriu. Con­cluzii. Dermatofibrosarcomul fibrosarcomatos este cel mai agresiv subtip al dermatofibrosarcoamelor protuberans şi are un potenţial metastatic înalt. În faţa unui pacient tânăr, cli­ni­cia­nul trebuie să menţină întotdeauna un grad crescut de suspiciune a unei eventuale cauze maligne, iar diagnosticul de certitudine trebuie susţinut de examenul histopatologic. Echipa multidisciplinară este esenţială în definitivarea unui tratament corect şi complet pentru pacient.

Introducere

Dermatofibrosarcomul protuberans (DFSP) este o tumoră malignă rară a ţesuturilor moi, cu o incidenţă de 0,8-4,5 cazuri la un milion(1), care implică dermul, gră­si­mea subcutanată şi, în cazuri rare, muşchiul şi fascia. Cau­za dermatofibrosarcomului protuberans nu este clar în­ţelea­să. Studiile au arătat implicarea unei translocaţii cro­mo­zo­miale din care rezultă fuziunea proteinelor COL1A1-PDGFB, care promovează creşterea tumorii prin supraproducţia factorului de creştere derivat din trombocite (PDGF). Diagnosticul se stabileşte prin biopsie cutanată(2).

Dermatofibrosarcomul protuberans este considerat o afecţiune malignă de grad intermediar, cu o probabilitate redusă de metastazare, dar cu o rată ridicată de recurenţă locală(2). Totuşi, studiile arată că subtipul fibrosarcomatos al DFSP este cel mai agresiv şi prezintă rate crescute de recidivă locală şi metastaze la distanţă, mai ales pulmonare. Transformarea fibrosarcomatoasă este rară, fiind raportate doar 50 de cazuri până în anul 1998(5).

Având în vedere tendinţa sa pentru o extensie subclinică, modalitatea optimă de tratament pentru această tumoră este chirurgia micrografică Mohs (MMS), o tehnică chirurgicală care permite evaluarea completă a marginilor şi conservarea ţesuturilor. Alternativ, DFSP se poate trata utilizând excizia chirurgicală extinsă. Agentul chimioterapeutic imatinib mesilat este în prezent aprobat de FDA pentru adulţii cu dermatofibrosarcom protuberans nerezecabil, recurent sau metastatic(2,3).

Materiale şi metodă

Se raportează cazul unui pacient în vârstă de 36 de ani, fără antecedente personale patologice şi heredocolaterale semnificative, fumător ocazional şi rar consumator de alcool, care locuieşte în mediul urban şi lucrează ca inginer topograf. Pacientul s-a prezentat în clinica ORL a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti în iulie 2019 pentru o formaţiune tumorală retroauriculară stângă operată şi recidivată.

Rezultate

Din istoricul pacientului, reţinem că prima prezentare la medicul ORL a avut loc în martie 2019, când formaţiunea tumorală retroauriculară stângă a fost diagnosticată clinic drept chist sebaceu şi s-a practicat incizia acesteia. În mai 2019 se constată recidiva formaţiunii tumorale retroauriculare stângi şi pacientul se prezintă într-un serviciu ORL teritorial. La acel moment, formaţiunea era nedureroasă, de consistenţă fermă, mobilă, de aproximativ 5 cm, dar prezenta o creştere dimensională rapidă.

Examenul ecografic a evidenţiat o masă tisulară de 35/16/17 mm, relativ bine delimitată, neomogenă, septată, vascularizată, proiectată retroauricular stâng, în contact cu mastoida şi cu versantul posterior al mastoidei stângi.

În completarea examenului ecografic, examinarea CT de craniu nativ a evidenţiat un nodul tisular retroauricular, fără semne de invazie locoregională (masă tisulară omogenă de 19/15/32 mm, net conturată, proiectată retroauricular stâng, în contact cu versantul anterior mastoidian şi cu cel posterior al glandei parotide stângi, faţă de care pe alocuri nu păstrează plan de clivaj; leziunea descrisă se extinde superficial până la tegument) (figurile 1 şi 2).
 

Figurile 1 şi 2. Aspect tumoral preoperatoriu
Figurile 1 şi 2. Aspect tumoral preoperatoriu

Ulterior, s-a propus şi s-a efectuat intervenţia chirurgicală de excizie a formaţiunii tumorale retroauriculare stângi, sub anestezie generală (figura 3), cu evoluţie favorabilă postoperatoriu (figura 4).
 

Figura 3. Piesa de rezecţie chirurgicală
Figura 3. Piesa de rezecţie chirurgicală
Figura 4. Aspect postoperatoriu
Figura 4. Aspect postoperatoriu

În aşteptarea rezultatului histopatologic, diagnosticele diferenţiale care pot fi luate în considerare sunt reprezentate de: melanom cutanat, dermatofibrom, carcinom metastatic dermatologic, chist de incluziune epidermică, cicatrice cheloidă şi morfea(2).

Evoluţia cazului este marcată de primirea rezultatului histopatologic al piesei rezecate, care în iunie 2019 relevă existenţa unei proliferări tumorale mezenchimale, cu potenţial malign incert, ce interesează marginile de rezecţie; posibil, o tumoră fibroasă solitară.

Se impune efectuarea testării imunohistochimice, care stabileşte diagnosticul de dermatofibrosarcom pro­tu­be­rans.

Se efectuează ulterior examen RMN al regiunii cervicale (la 30 de zile postoperatoriu) cu substanţă de contrast, care decelează o restanţă tumorală cu dimensiuni de 15/17 mm în plan axial şi 25 mm în plan caudal, cu prize omogene de constast, situată retroauricular pe partea stângă, ataşată de peretele anterior al mastoidei, iar leziunea vine în contact cu glanda parotidă, faţă de care nu există limită de demarcaţie (figura 8). Nu se decelează adenopatii vizibile prin RMN.
 

Figura 8. Restanţă tumorală la 30 de zile de la prima operaţie (examen RMN cu substanţă de contrast)
Figura 8. Restanţă tumorală la 30 de zile de la prima operaţie (examen RMN cu substanţă de contrast)

În această etapă de evoluţie a cazului, examenele de laborator sunt în limite normale.

Pacientul decide să se adreseze clinicii ORL a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti pentru continuarea tratamentului de specialitate.

În iulie 2019, la internarea în clinica noastră, pacientul prezintă o stare generală bună, iar constantele biologice sunt în limite normale, cu excepţia glicemiei uşor crescute (N=123 mg/dl). Examenul clinic local ORL constată o formaţiune tumorală retroauriculară stângă rotund-ovalară (recidivă tumorală), de aproximativ 2/2,5 cm, bine delimitată, de consistenţă fibroasă, nedureroasă spontan şi la palpare, vascularizată, aderentă la planurile superficiale şi profunde, care plachează vârful mastoidei (figurile 5 şi 6). Se decelează şi o uşoară asimetrie facială, pliurile cutanate frontale fiind uşor estompate pe stânga (figura 7).
 

Figurile 5 şi 6. Recidivă tumorală la două luni de la prima intervenţie de excizie
Figurile 5 şi 6. Recidivă tumorală la două luni de la prima intervenţie de excizie

 

Figura 7. Pliuri cutanate frontale stângi estompate
Figura 7. Pliuri cutanate frontale stângi estompate

Celelalte segmente anatomice examinate din sfera ORL nu prezintă particularităţi notabile.

Atitudinea terapeutică ulterioară a constat în formarea unei echipe multidisciplinare, alcătuită din oncolog, otorinolaringolog şi chirurg BMF.

Consultul oncologic premergător a recomandat in­ter­ven­ţia chirurgicală cu viză radicală (R0), fără chimioterapie sau radioterapie neoadjuvantă, aceasta fiind necesară nu­mai în caz de examen histopatologic postoperatoriu (R1 sau R2).

Astfel, se practică excizia formaţiunii tumorale retroauriculare stângi şi a unui ganglion-satelit retroauricular. Intraoperatoriu, în regiunea retroauriculară stângă, placând faţa externă, vârful şi marginea externă a mastoidei stângi, se constată o formaţiune de circa 3 cm diametru, dură, aderentă la planurile profunde şi în dermul superficial. De asemenea, se evidenţiază o cicatrice postoperatorie arciformă la circa 3-4 mm posterior de şanţul retroauricular. Tegumentul supraiacent este uşor congestionat (figura 9).
 

Figura 9. Aspect tumoral intraoperatoriu
Figura 9. Aspect tumoral intraoperatoriu

Se efectuează o incizie în „Y” cu ramura anterior pretragian şi posterior retroauricular, continuată inferior pe marginea anterioară a SCM. Incizia în „Y” se completează cu o incizie tegumentară în şanţul retroauricular stâng (figura 10). Se izolează şi se decolează formaţiunea tumorală de pe planul osos mastoidian, planul tegumentar endaural (peretele posterior al CAE) în bloc cu fragmentul de cartilaj concal în contact cu tumora (figura 11). De asemenea, se evidenţiază şi se prezervă nervul facial la emergenţa din gaura stilomastoidiană, atât trunchiul comun, cât şi cele două ramuri ale sale. De menţionat că nervul facial nu vine în contact direct cu formaţiunea tumorală, iar osul mastoidian este fără afectare vizibilă.
 

Figura 10. Incizie în „Y” pentru abordul tumoral
Figura 10. Incizie în „Y” pentru abordul tumoral
Figura 11. Decolarea formaţiunii tumorale de pe mastoidă
Figura 11. Decolarea formaţiunii tumorale de pe mastoidă

Se efectuează sutură în două planuri, cu plasarea unui tub de dren. Piesele se trimit la examenul histopatologic (figura 12).

Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă (figura 13).
 

Figura 12. Piesa excizată cu fire de orientare la orele 3 şi 6 (anterior se află cartilajul concal)
Figura 12. Piesa excizată cu fire de orientare la orele 3 şi 6 (anterior se află cartilajul concal)
Figura 13. Aspectul la 7 zile postoperatoriu
Figura 13. Aspectul la 7 zile postoperatoriu

Examenul histopatologic relevă un tegument prezentând la nivelul dermului, hipodermului şi ţesutului muscular adiacent proliferare tumorală alcătuită din celule fusiforme alungite, cu dispoziţie storiformă, sau în fascicule intersectate în unghi ascuţit, cu nuclei hipercromi, cu activitate mitotică crescută (25-30 de mitoze/10 HPF); zonal proliferarea tumorală prezintă invazie perineurală, invazia ţesutului glandular adiacent şi invazia marginii de rezecţie la nivelul orei 3.

Fragmentul trimis – „ganglion retroauricular stâng” – este reprezentat de ţesut fibroadipos şi muscular striat ce înglobează structuri vasculare şi filete nervoase.

Aspectele histopatologice sunt compatibile cu o proliferare tumorală cu aspect de dermatofibrosarcom fibrosarcomatos. Testarea IHC susţine diagnosticul de dermatofibrosarcom fibrosarcomatos şi recomandă excizia tumorală cu margini în ţesutul sănătos.

Examenul imunohistochimic arată celule cu CD34 pozitiv zonal şi ki 67 pozitiv 70% în celulele tumorale.

Ulterior, pacientul este supus unei noi operaţii în Clinica de chirurgie oromaxilofacială a SUUMC. Astfel, în septembrie 2019 se practică reintervenţia chirurgicală cu viză oncologică de excizie radicală a glandei parotidiene stângi şi conservarea nervului facial.

Pacientul are o evoluţie favorabilă şi nu prezintă pareza nervului facial stâng.

Ulterior, examenul histopatologic arată o atrofie lipomatoasă acinară şi infiltrat inflamator limfocitar, marginile de rezecţie fiind negative de această dată.

Pacientul rămâne în evidenţa oncologului şi a clinicilor ORL şi chirurgie BMF, fiind urmărit imagistic şi clinic.

Examenul CT toraco-abdominal la 14 zile după excizia glandei parotide stângi evidenţiază multipli noduli pulmonari infracentrimetrici (de maximum 8 mm) peribronşici şi supleurali, înalt suspecţi pentru determinări secundare.

Examenul RMN cervical la trei săptămâni de la ultima intervenţie chirurgicală este în limite normale, cu excepţia unor modificări de edem postoperatoriu şi a unor imagini ganglionare laterocervicale cu aspect inflamator nespecific.

S-a stabilit diagnosticul de dermatofibrosarcom protuberans fibrosarcomatos retroauricular stâng, stadiul II (operat) şi s-a decis efectuarea chimioterapiei (6 cure de cisplatin) concomitent cu radioterapie (66 Gy doza totală), cu evoluţie favorabilă ulterioară.

Urmărirea pacientului este deosebit de importantă.

Astfel, în martie 2020, examenul RMN cranio-encefalic (figura 14) şi al regiunii cervicale (nativ şi cu substanţă de contrast) evidenţiază (în corelaţie cu examinarea din septembrie 2019) formaţiuni în ţesuturile moi adiacente muşchiului maseter stâng gadolinofile, cu dimensiuni reduse comparativ cu examinarea anterioară, modificări postradioterapie regiunea cervicală stângă şi o leziune în substanţa albă frontală dreapta gadolinofilă, cu recomandarea de urmărire imagistică.
 

Figura 14. Aspect RMN după excizia parotidei stângi şi radioterapie
Figura 14. Aspect RMN după excizia parotidei stângi şi radioterapie

În aprilie 2020, examenul CT de torace, abdomen superior şi pelvis (interpretat în corelaţie cu examinarea din septembrie 2019) nu arată leziuni focalizate osoase la nivelul segmentelor scheletale, iar nodulii pulmonari infracentimetrici peribronşici şi subpleurali  sunt nemodificaţi faţă de examinarea anterioară.

În iunie 2020, examinarea PET-CT globală nu decelează leziuni metabolic active cu substrat oncologic.

Discuţie şi concluzii

Dermatofibrosarcomul protuberans reprezintă între 1% şi 6% din toate sarcoamele ţesuturilor moi şi 18% din toate sarcoamele cutanate ale ţesuturilor moi. Tumora este întâlnită la toate vârstele, mai frecvent la adulţii tineri, între decadele 3 şi 5 de viaţă(1,3), dar au fost raportate cazuri chiar şi la copii. Studiile nu au pus în evidenţă predominanţa feminină sau masculină pentru această afecţiune(2). Transformarea fibrosarcomatoasă este întâlnită în aproximativ 10% din cazurile de DFSP(5).

Tumora se prezintă de obicei ca o placă fermă, ce are pattern de creştere lent, fiind situată la nivelul trunchiului, extremităţilor proximale(2,3) şi mai rar la nivelul capului şi gâtului (10-16%)(4).

Particularitatea acestui caz constă, pe de o parte, în localizarea mai puţin frecventă a tumorii la nivelul capului şi gâtului, precum şi în existenţa subtipului histopatologic cel mai agresiv al dermatofibrosarcoamelor cutanate (dermatofibrosarcomul protuberans fibrosarcomatos), acesta având rate crescute de recidivă locală şi metastaze la distanţă, mai ales pulmonare.

Studiile recente au demonstrat că DFSP este o tumoră radiosensibilă(4). Potenţialul înalt de metastazare al dermatofibrosarcoamelor fibrosarcomatoase a condus echipa terapeutică la decizia de efectuare a radioterapiei şi chimioterapiei chiar şi după intervenţia chirurgicală cu margini negative de rezecţie. În cazul prezentat, evoluţia pacientului a fost favorabilă, în ciuda agresivităţii acestui tip de tumoră, astfel încât acesta nu prezintă semne de recidivă la un an postoperatoriu. La succesul terapeutic au contribuit atât colaborarea echipei multidisciplinare, cât şi complianţa crescută a pacientului pe toată durata aplicării acestui tratament complex.

Excizia chirurgicală cu margini largi de rezecţie reprezintă tratamentul de elecţie în cazul dermatofibrosarcomului protuberans fibrosarcomatos, iar radioterapia adjuvantă trebuie luată în considerare chiar dacă marginile de rezecţie chirurgicale sunt negative.

Ceea ce s-a crezut iniţial a fi un chist sebaceu s-a dovedit ulterior a fi cel mai agresiv subtip al unei tumori cutanate rare. În concluzie, în faţa unui pacient tânăr, clinicianul trebuie să menţină întotdeauna un grad crescut de suspiciune a unei eventuale cauze maligne, iar diagnosticul de certitudine trebuie susţinut de examenul histopatologic. Echipa multidisciplinară este esenţială în definitivarea unui tratament corect şi complet pentru pacient.  

Bibliografie

  1. Apostol A, Baltă I, Trombitaş V, Albu S. Dermatofibrosarcom Protuberans Leterocervical. Revista Română de ORL. 2018; XXXVII(2):131.

  2. Brooks J, Ramsey ML. Dermatofibrosarcoma protuberans. Stat Pearls Pulishing LLC. 15 August 2020.

  3. Thway K, Jones RL, Fisher C. Dermatofibrosarcoma protuberans:pathology, genetics, and potential therapeutic strategies. Ann Diagn Pathol. 2016 Dec;25:64-71.

  4. Angouridakis N, et al. Dermatofibrosarcoma protuberans with fibrosarcoma­toustransformation of the head and neck. Head and Neck Oncology. 2011;3:5.

  5. Elder DE, Massi D, Scolyer RA, editors. WHO Classification of skin tumours. 4th ed. Lyon: IARC, 2018.