RHINOLOGY

Estezioneuroblastom rinocerebral operat pe cale combinată, endoscopic transnazal şi neurochirurgical subfrontal – prezentare de caz

 Combined endoscopic transnasal and subfrontal approach for a rhinocerebral esthesioneuroblastoma – case report

First published: 09 aprilie 2021

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/ORL.51.2.2021.4941

Abstract

Olfactory neuroblastoma, also referred to as esthesio­neuro­blas­toma, is a rare malignant tumor of neuroectodermal ori­gin with neuroendocrine differentiation. Olfactory neu­ro­blas­to­mas are thought to arise from the olfactory epi­the­lium. Olfactory neuroblastoma makes up approximately two percent of all sinonasal tumors and has a incidence of 0.4 per million population. In patients with olfactory neu­ro­blas­to­mas, the mean age at presentation is 53 years old, with most cases occurring in patients between 35 and 70 years of age. There is a moderate male predominance, with a 59:41 male:female ratio. We present the case of a female pa­tient with an olfactory neuroblastoma that affected both ol­fac­tory bulbs, extended in the anterior cerebral fossa, in the bilateral ethmoidal cavities and in the left ma­xil­lary sinus, in whom we managed a complete excision using a com­bined transnasal endoscopic and subfrontal neuro­sur­gi­cal approach.

Keywords
esthesioneuroblastoma, combined approach, skull base

Rezumat

Neuroblastomul olfactiv, denumit şi estezioneuroblastom, este o tumoră malignă rară, de origine neuroectodermică, pre­zen­tând di­fe­renţiere neuroendocrină. S-a demonstrat că neu­ro­blas­toa­mele olfactive provin din epiteliul olfactiv. Neuro­blas­to­mul olfactiv reprezintă aproximativ 2% din toate tumorile sinonazale şi are o incidenţă în populaţie de 0,4 la un milion. La pacienţii cu neuroblastoame olfactive, conform literaturii de specialitate, vârsta medie la prezentare este de 53 de ani, majoritatea cazurilor apărând la pacienţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 70 de ani. Există şi o predominanţă moderată a băr­baţilor, cu un raport bărbaţi:femei de 59:41. Prezentăm cazul unei paciente cu un neuroblastom olfactiv care afecta ambii bulbi olfactivi, extins în fosa cerebrală anterioară, în cavităţile etmoidale bilateral şi în sinusul maxilar stâng, la care am reuşit o excizie completă, printr-un abord combinat endoscopic transnazal şi neurochirurgical subfrontal.

Neuroblastomul olfactiv (cunoscut şi sub denumirea de estezioneuroblastom – ENB) a fost descris pentru prima dată de Berger şi Luc în 1924. Este o tumoră rară, reprezentând 2% din toate tumorile intranazale, şi se întâlneşte de obicei la bărbaţii tineri, cu un vârf al incidenţei în intervalul 50-60 de ani.

ENB trebuie suspectat la pacienţii cu obstrucţie nazală unilaterală persistentă şi epistaxis recurent. Acesta din urmă reflectă vascularizaţia marcantă a neuroblastoamelor olfactive. Invazia lamei ciuruite poate provoca anosmie. Extensia orbitală poate induce durere, proptoză şi lăcrimare excesivă. Otalgia şi otita medie pot rezulta din compresia sau invazia trompei lui Eustachio. Cefaleea frontală sugerează implicarea sinusului frontal. Alţi nervi cranieni pot fi, de asemenea, afectaţi. Pacienţii tind să prezinte boli în stadiu avansat din cauza nespecificităţii semnelor şi simptomelor.

ENB apar în cavitatea nazală superioară, posibil din celulele stem epiteliale olfactive bazale. Această ipoteză este susţinută de histologia lor caracteristică, ce include imunohistochimie pozitivă pentru celulele de descendenţă neuronală. Cea mai utilă dintre acestea este sinaptofizina, o proteină prezentă în veziculele sinaptice, considerată mai specifică, deşi mai puţin sensibilă decât alţi markeri, cum ar fi enolaza specifică neuronului (NSE) şi CD56.

Primul sistem clinic de stadializare a fost propus de Kadish şi colab. în 1976 şi este încă un predictor important al prognosticului. Supravieţuirea pentru tumorile în stadiul A sau B este de obicei excelentă. Extinderea tumorii la orbite sau prin lama ciuruită are implicaţii prognostice semnificative. Morita a propus o stadializare Kadish revizuită, cu stadiul C constând în boală locală, care se extinde dincolo de sinusurile paranazale, şi stadiul D constând din metastaze cervicale sau la distanţă. Cazul nostru se încadrează în stadiul Kadish C, cu extindere transcribriformă în fosa cerebrală anterioară, având astfel un prognostic rezervat.

CT-ul şi RMN-ul sunt examinări complementare utilizate pentru diagnosticul iniţial, stadializarea şi urmărirea ENB. Aspectul RMN este adesea cel al unei tumori bine vascularizate, de consistenţă moale, în formă de ganteră, centrată în cavitatea nazală superioară şi care se extinde intracranian. Tumora este în general hipointensă pe imaginile ponderate T1 şi izohiperintensă T2. CT-ul este cel mai util în demonstrarea distrugerii osoase. În plus, calcificările din masă sunt raportate a fi un indicator de diagnostic relativ specific al estezioneuroblastomului. Cu toate acestea, odată cu eroziunea structurilor osoase înconjurătoare de către masă, este dificil să se distingă calcificarea tumorală adevărată faţă de osul rezidual. Astfel, neuroblastoamele olfactive pot fi detectate, delimitate şi caracteristicile sale pot fi suspectate prin CT şi RMN, însă diagnosticul definitiv se bazează totuşi pe histopatologie.

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 57 de ani, care se prezintă în ianuarie 2021 la Brain Institute, Bucureşti, în vederea ablaţiei unei tumori rinocerebrale.

Pacienta remarcă în ultimul an prezenţa hiposmiei bilaterale, agravată progresiv până în urmă cu aproximativ o lună, când constată existenţa unei anosmii bilaterale. Este investigată imagistic prin intermediul unui CT de sinusuri, unde se descrie prezenţa unei formaţiuni polipoase nazale stângi, pentru care se practică în 8.10.2020 o biopsie transnazală în cadrul unui alt centru ORL.Diagnostic AP: neuroblastom olfactiv de grad scăzut (grad II Hyam).

RMN cerebral (18.11.2021): examinarea RMN cerebrală şi de regiune cervicală efectuată nativ şi cu substanţă de contrast, interpretată în corelaţie cu examinarea CT din 29.09.2020, evidenţiază: acumulare cu semnal heterogen T2 (arii în hipersemnal şi semnal intermediar), hiposemnal T1, cu priză intensă de contrast, fără restricţie de difuzie, ce interesează celulele etmoidale bilateral şi lama perpendiculară a etmoidului, baza cornetului nazal mijlociu stâng şi care se prelungeşte în porţiunea posterosuperioară a sinusului maxilar stâng, cu substrat cel mai probabil tumoral – de corelat cu consultul ORL. Leziunea descrisă se extinde la nivelul şanţului olfactiv bilateral, cu prezenţa în fosa cerebrală anterioară, parasagital bilateral, extranevraxial, a unei componente nodulare cu aspect bilobat, în hipersemnal T2, hiposemnal T1, cu priză de contrast neomogenă şi dimensiuni de 17/12/10 mm la nivelul componentei parasagitale stângi, respectiv 10/6/8 mm la nivelul componentei parasagitale drepte (figurile 1 a şi 1 b).
 

Figurile 1a şi 1b. RMN preoperatoriu C+T1 3dFS sagital şi coronal
Figurile 1a şi 1b. RMN preoperatoriu C+T1 3dFS sagital şi coronal

Fără modificări de semnal la nivelul parenchimului cerebral frontal adiacent. Modificările etmoidomaxilare descrise nu prezintă plan de clivaj cu peretele medial al orbitei stângi, fără extensie intraorbitară. Aspect clar al grăsimii intraorbitare de partea stângă. Particularitatea cazului este dată de invazia ambilor bulbi olfactivi (de obicei, invazia este unilaterală).

Starea la internare: anosmie, în rest examen neurologic în limite normale.

Se intervine chirurgical prin abord combinat: endoscopic transnazal (ORL – dr. B. Mocanu) şi subfrontal (neurochirurgical [NCH] – dr. S. Stoica).

Inspecţia endoscopică intranazală evidenţiază for­ma­ţiu­nea tumorală situată la nivelul tavanului etmoidal bilateral, care infiltrează septul nazal în porţiunea su­pe­rioa­ră. Formaţiunea este aparent bogat vascularizată şi sân­ge­rează moderat la palpare şi mobilizare. Se practică abla­ţia contingentului tumoral intranazal după metoda „piece-meal”, cu desfiinţarea parcelară a laminei papiracee bilateral, rezecţia completă a cornetului superior stâng şi a porţiunii posterosuperioare a cornetului mijlociu stâng, ablaţia 1/4 posterosuperioare a septului nazal (lama perpendiculară a etmoidului, rostrum sfenoidal). Se decolează fără probleme formaţiunea tumorală de pe periorbita stângă, intraoperatoriu se constată existenţa unui plan de clivaj la acest nivel, lamina papiracee distrusă de tumoră, dar periostul orbitar – indemn. Ablaţie tumorală macroscopic completă de la nivelul sinusului maxilar stâng, etmoid bilateral şi de la rinobază. Hemostază eficientă cu radiofrecvenţă monopolară (fulguraţie 7-15 W).

Incizie sprâncenoasă stângă medială. Craniotomie frontală, cu deschiderea sinusului frontal stâng, care se cranializează. Prin abord subfrontal, după deschiderea dura mater, se expune o formaţiune tumorală care comunică cu cavitatea de rezecţie nazoetmoidală. Tumora este roşiatică, consistentă şi prezintă vascularizaţie medie. Se practică rezecţia contingentului tumoral din recesul olfactiv stâng, cu coagularea bandeletei olfactive infiltrate tumoral. Rezecţia contingentului tumoral drept este facilitată de frezarea crista galli şi incizia falx cerebri. Se obliterează canalul frontonazal cu material osos de la nivelul peretelui posterior al sinusului frontal. Hemostază cu Avitene®. Plombajul sinusului frontal cu ţesut adipos.

Se plombează defectul din rinobază cu o plăcuţă din titan RMN-compatibilă şi se ermetizează defectul dural cu ţesut adipos recoltat de la nivel subombilical, pentru combaterea rinolicvoreei (figurile 2 a şi 2 b). Se acoperă breşa din rinobază cu un lambou mucopericondral Hadad, care se fixează prin aplicare de lipici biologic acrilic (Ifabond®).
 

Figura 2.a) Abord combinat ORL-NCH, evaluarea defectului din rinobază; 2.b) Închiderea defectului osos cu un mesh (n.r.: plasă) din titan biocompatibil şi ermetizare cu ţesut adipos
Figura 2.a) Abord combinat ORL-NCH, evaluarea defectului din rinobază; 2.b) Închiderea defectului osos cu un mesh (n.r.: plasă) din titan biocompatibil şi ermetizare cu ţesut adipos
Figurile 3a şi 3b) RMN C+3DFS imediat postoperator în plan sagital şi coronal. 1. un mesh (n.r.: plasă) din titan, 2. ţesut adipos, 3. obliterarea canalului nazofrontal cu os triturat
Figurile 3a şi 3b) RMN C+3DFS imediat postoperator în plan sagital şi coronal. 1. un mesh (n.r.: plasă) din titan, 2. ţesut adipos, 3. obliterarea canalului nazofrontal cu os triturat

Hemostază eficientă, nu este necesar tamponamentul nazal. Piesa de rezecţie se trimite pentru examinare AP/IHC.

Evoluţie postoperatorie favorabilă. Pacienta este afebrilă, fără rinolicvoree. Postoperatoriu, scădere de hemoglobină de 3 g/dl, asimptomatică (de la 11,9 preoperatoriu la 8,8 la externare – stabilă, fără scădere suplimentară faţă de ziua precedentă). Stabilă hemodinamic. Echimoză subombilicală în remisiune.

RMN-ul craniocerebral de control efectuat imediat postoperatoriu confirmă gradul de rezecţie, fără prize patologice de substanţă de contrast. Fără colecţii hematice. Fără leziuni ischemice.

Examenul HP şi IHC: fragmente de mucoasă de tip respirator şi schneiderian, ţesut fibroconjunctivo-vascular, acini glandulari seromucoşi şi trabecule de ţesut osos cu infiltrat tumoral alcătuit din celule de talie mică, rotund-ovalare, având citoplasma redusă cantitativ şi nucleu hipercrom, cu dispoziţie lobulată şi schiţe de pseudorozete Homer-Wright într-o stromă cu arii fin fibrilare, pe alocuri; absenţa necrozei şi activitatea mitotică redusă sunt compatibile cu gradul histologic Hyams II.  Sinaptofizin-pozitiv difuz în celulele tumorale. Ki 67 – pozitiv cu index nuclear de 25%. Aspectele histopatologice şi testele IHC susţin diagnosticul de neuroblastom olfactiv, grad Hyams II.

Postoperatoriu, pacienta urmează tratament polichimioterapic şi radioterapic.

În concluzie, neuroblastomul olfactiv este o tumoră neobişnuită a cavităţii nazale superioare, care ar trebui considerată ca o posibilitate de diagnostic atunci când întâlnim o masă tumorală în acest spaţiu anatomic, ce se caracterizează prin expansiune, dar şi prin distrucţie prin infiltrare. Atât CT-ul, cât şi RMN-ul sunt utile, fiecare cu propriile sale caracteristici, pentru a stabili cu precizie extensia tumorii şi pentru a identifica invazia tumorală intra- şi extranazală, care este fundamentală pentru stadializare şi planificarea conduitei chirurgicale.

Tratamentul multimodal, care implică intervenţie chirurgicală în echipa neurochirurgie-ORL, chimioterapie şi radioterapie, este cel mai corect pentru prevenirea recăderii în ENB Kadish C. Tumorile mari sunt luate în considerare pentru chimioterapia preoperatorie şi radioterapia postoperatorie. 

Bibliografie

 1. Thompson LD. Olfactory neuroblastoma. Head Neck Pathol. 2009;3:252.

 2. Ward PD, Heth JA, Thompson BG, Marentette LJ. Esthesioneuroblastoma: Results and Outcomes of a Single Institution’s Experience. Skull Base. 2009;19:133.

 3. Gabbay U, Leider-Trejo L, Marshak G, et al. A case and a series of published cases of esthesioneuroblastoma (ENB) in which long-standing paraneoplastic SIADH had preceded ENB diagnosis. Ear Nose Throat J. 2013;92:E6.

 4. Yu Y, El-Sayed IH, McDermott MW, et al. Dural recurrence among esthe­sio­neuroblastoma patients presenting with intracranial extension. Laryngoscope. 2018;128:2226.

 5. Marinelli JP, Janus JR, Van Gompel JJ, et al. Dural Invasion Predicts the Laterality and Development of Neck Metastases in Esthesioneuroblastoma. J Neurol Surg B Skull Base. 2018;79:495.

 6. Jethanamest D, Morris LG, Sikora AG, Kutler DI. Esthesioneuroblastoma: a population-based analysis of survival and prognostic factors. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;133:276.

 7. Konuthula N, Iloreta AM, Miles B, et al. Prognostic significance of Kadish staging in esthesioneuroblastoma: An analysis of the National Cancer Database. Head Neck. 2017;39:1962.

 8. Arnold MA, Farnoosh S, Gore MR. Comparing Kadish and Modified Dulguerov Staging Systems for Olfactory Neuroblastoma: An Individual Participant Data Meta-analysis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;163:418.

 9. Joshi RR, Husain Q, Roman BR, et al. Comparing Kadish, TNM, and the modi­fied Dulguerov staging systems for esthesioneuroblastoma. J Surg Oncol. 2019;119:130.

 10. Pickuth D, Heywang-Köbrunner SH, Spielmann RP. Computed tomography and magnetic resonance imaging features of olfactory neuroblastoma: an analysis of 22 cases. Clin Otolaryngol Allied Sci. 1999;24:457.

 11. Tajudeen BA, Arshi A, Suh JD, et al. Esthesioneuroblastoma: an update on the UCLA experience, 2002-2013. J Neurol Surg B Skull Base. 2015;76:43.

 12. Bell D. Sinonasal Neuroendocrine Neoplasms: Current Challenges and Advances in Diagnosis and Treatment, with a Focus on Olfactory Neuroblastoma. Head Neck Pathol. 2018;12:22.

Articole din ediţiile anterioare

RINOLOGIE | Ediţia 3 36 / 2017

Estezioneuroblastom rinosinuzal combinat cu secreţie paraneoplazică de vasopresină – rezolvare endoscopică minim invazivă (prezentare de caz)

Bogdan Mocanu, Simona Jercălău, Silviu Oprescu, Alina Ciocâlteu

Autorii descriu un caz rar de estezioneuroblastom secretant de vasopresină, cu hiponatremie concomitentă. Lipsa unei colaborări interdisciplinare p...

13 octombrie 2017
RHINOLOGY | Ediţia 4 53 / 2021

Abord endoscopic transnazal şi transcutanat pentru ablaţia unui carcinom scuamocelular papilar rinosinuzal

Bogdan Mocanu, Cristina Bichir, Silviu Oprescu, Anca Vișan

Cavitatea rinosinuzală este unul dintre cel mai puţin frecvente locuri pentru carcinomul scuamos la nivelul capului şi gâtului. În plus, anatomia u...

30 noiembrie 2021
ATLAS DE PATOLOGIE ŞI TRATAMENT CHIRURGICAL ORL | Ediţia 3 28 / 2015

Displazie fibroasă fronto-orbitală dreaptă

Bogdan Mocanu, Silviu Oprescu, Irina Boagiu, Denisse Creţu, A. Coman, Daniel Mirea, Vlad Andrei Budu

15 septembrie 2015