RINOLOGIE

Limfom non-Hodgkin sino-orbital

 Sino-orbital lymphoma. Case report

First published: 10 martie 2022

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/ORL.26.1.2022.6089

Abstract

About one third of non-Hodgkin lymphomas originates in other sites than lymph nodes, spleen or bone marrow, 5 to 8% of all arising from the orbit. On the other hand, nose and paranasal sinuses are the second most frequent extranodal localization of non-Hodgkin lymphomas. In about 22% of cases, sinonasal lymphoma and orbital lymphoma may coexist, a good colaboration between ENT surgeon, ophtalmologist, craniofacial surgeon and oncologist being necessary for a succesfull management. 
The authors present a patient with first presentation to an ophtalmologist, reffered to our department for multidisciplinnary management. 
 

Keywords
non-Hodgkin lymphoma, sino-orbital, interdisciplinary management

Rezumat

Aproape o treime din limfoamele non-Hodgkin au origine în alte structuri decât ganglionii limfatici, splină sau măduva osoasă, 5-8% din totalul acestor limfoame putând avea originea la nivelul orbitei. Pe de altă parte, fosele nazale şi sinusurile paranazale reprezintă a doua cea mai frecventă localizare extranodală a limfoamelor non-Hodgkin. În aproximativ 22% din cazuri, limfoamele cu localizare orbitală şi sino-nazală pot coexista, pentru tratamentul acestor pacienţi fiind necesară colaborarea interdisciplinară dintre ORL-ist, oftalmolog, chirurg oro-maxilo-facial şi oncolog. Autorii prezintă cazul unui pacient iniţial examinat de medicul oftalmolog, direcţionat către secţia noastră în vederea tratamentului multidisciplinar.

Introducere

Aproape o treime dintre limfoamele non-Hodgkin au origine din alte structuri decât ganglionii limfatici, splina sau măduva osoasă. Orbita reprezintă originea a 5-8% din limfoamele non-Hodgkin extranodale, acestea reprezentând între 1,3 şi 2% din totalul tumorilor primare orbitale(1,2,3).

Fosele nazale şi sinusurile paranazale reprezintă o altă localizare a limfoamelor non-Hodgkin extranodale, reprezentând între 2,6 şi 6% din toate localizările din regiunea capului şi gâtului(4).

În 22,5% dintre cazuri, limfoamele orbitale şi sinonazale pot coexista(5), pentru managementul unor astfel de cazuri fiind necesară formarea unei echipe interdisciplinare formate din chirurg ORL, chirurg oro-maxilo-facial, oftalmolog şi oncolog.

Prezentare de caz

Un pacient de sex masculin, de 67 de ani, din mediul urban, se prezintă iniţial la medicul oftalmolog pentru diplopie şi exoftalmie unilaterală debutate în urmă cu două luni (figura 1), evoluţia fiind progresivă.
 

Figura 1
Figura 1

Medicul oftalmolog, în urma examinării, recomandă un examen computer-tomograf, care arată prezenţa unei mase tumorale solide dezvoltate la nivelul celulelor etmoidale ce erodează peretele lateral al orbitei, pătrunde în orbită pe o distanţă de aproximativ 2 cm, exercitând efect de masă asupra globului ocular, pe care îl deviază spre lateral, cu respectarea bazei craniului (figura 2).
 

Figura 2
Figura 2

Medicul oftalmolog direcţionează pacientul către secţia noastră pentru rezolvare chirurgicală, având în vedere necesitatea formării unei echipe chirurgicale mixte.

Examinarea nazală cu optică rigidă de 0 grade arată prezenţa unei formaţiuni tumorale solide situate la nivelul meatului mijlociu drept.

Cu acordul pacientului se decide următorul protocol terapeutic: intervenţie chirurgicală pe cale externă realizată de o echipă mixtă formată din chirurg ORL şi chirurg oro-maxilo-facial.

Intervenţia chirurgicală a constat în abord extern prin incizie paralateronazală şi subpalpebrală inferioară dreaptă (figura 3), excizia în totalitate a formaţiunii tumorale sino-orbitare (figurile 4 şi 5) şi refacerea peretelui medial al orbitei cu plasă de titan (figura 6).
 

Figura 3
Figura 3

 

Figura 4
Figura 4

 

Figura 5
Figura 5

 

Figura 6
Figura 6

 

Examenul histopatologic al piesei tumorale a arătat un aspect compatibil cu limfom non-Hodgkin, pentru certitudinea diagnosticului fiind indicat examen imunohistochimic. Acesta a confirmat rezultatul examenului histopatologic iniţial, diagnosticul final fiind de limfom non-Hodgkin difuz cu celulă mare B.

Evoluţia post-operatorie a fost bună, fără complicaţii notabile post-operatorii, externarea fiind făcută la 7 zile de la intervenţia chirurgicală. La 3 luni de la intervenţia chirurgicală, diplopia s-a remis, acuitatea vizuală la ochiul drept fiind aceeaşi ca înainte de intervenţia chirurgicală (figura 7).
 

Figura 7
Figura 7


Examinarea endoscopică nazală cu optică rigidă de 0 grade a arătat aspect morfologic normal, cu excepţia unor cruste ce au fost îndepărtate cu ocazia acestui control (figura 8). Examenul computer-tomograf a arătat excizia în totalitate a formaţiunii tumorale, fără să fie semnalate recidive/restanţe tumorale (figura 9).
3. fig 8 

Figura 9
Figura 9


Având în vedere rezecţia în totalitate a formaţiunii tumorale, precum şi absenţa diseminării sistemice, medicul oncolog a decis monitorizarea pacientului, nefiind necesar tratament chimioterapic.
 

Discuţii

Aproape o treime dintre limfoamele non-Hodgkin au origine extranodală(6). Limfoamele orbitale diferă de cele oculare, care sunt mai frecvent asociate cu diseminare sistemică. În majoritatea cazurilor, limfoamele cu punct de plecare orbital sunt proliferări de limfocite B(7). Riscul de diseminare sistemică al limfoamelor non-Hodgkin orbitare este corelat cu tipul histologic, limfoamele cu celulă mare având un risc mai mare de diseminare.

Limfoamele non-Hodgkin sunt cele mai frecvente tumori maligne nonepiteliale dezvoltate la nivelul foselor nazale şi al sinusurilor paranazale. În majoritatea cazurilor ele sunt proliferări de limfocite T. Pot invada structurile de vecinătate, inclusiv orbita, dar există situaţii în care pot coexista ambele localizări.

În cazul prezentat, având în vedere rezultatul examenului histopatologic de limfom non-Hodgkin prin proliferare de limfocite B, probabil că originea iniţială a proliferării tumorale a fost la nivelul orbitei, extinzându-se ulterior prin erodarea laminei papiracee la nivelul celulelor etmoidale. Exereza completă, precum şi absenţa diseminărilor sistemice pledează pentru un prognostic mai favorabil.  

Bibliografie

1. Witherspoon AC., Diss TC., Pan L. et al. Primary low-grade B-cell lymphoma of the conjunctiva: A mucosa – associated lymphoid tissue type lymphoma. Histopathology 1996; 28: 129-34.
2. Shirai K., Okada Y., Saika S., Ohnishi Y. A case of mucosa – associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma of presumed lacrimal gland origin. Ganka Rinsho Iho (Jpn Rev Clin Ophtalmol) 1996; 90: 604-6.
3. Coupland SE., Krause L., Delecuse HJ. et al. Lymphoproliferative lesions of the ocular anexa: analysis of 112 cases. Ophtalmology 1998; 105: 1430-41.
4. Ho F., Choy D., Loke SL. et al. Polymorphic reticulosis and conventional lymphomas of the nose and upper aerodigestive tract. Hum Pathol 1990; 21: 1041 – 50.
5 Cuadra – Garcia I., Proulx G., Wu CL. et al. Sinonasal lymphoma: a clinicopathologic analysis of 58 cases from the Massachussets General Hospital. Am J Surg Pathol. 1999; 23 (11): 1356 – 69.
6. Zucca E., Roggero E., Bertoni F. et al. Primary extranodal non Hodgkin’s lymphomas. Part 1: Gastrointestinal, cutaneous and genitourinary lymphomas. Annals Oncol 1997; 8: 727 – 37.
7. Zucca E., Roggero E., Bertoni F. et al. Primary extranodal non Hodgkin’s lymphomas. Part 2: Head and neck, central nervous system and other less common sites. Annals Oncol 1999; 10: 1023 – 33.