AUDIOLOGIE

Paroxismia vestibulară - compresia vasculonervoasă a nervului cohleo-vestibular

 Vestibular paroxysmia – vascular compression of the cochleovestibular nerve

First published: 15 mai 2015

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

Abstract

Vestibular paroxysmia is one of the known ethiologies of the peripheral vestibular syndrome, characterised by repetitive vertigo spells lasting for minutes and tinnitus. It was first described by Jannetta (1984) as “Disabling positional vertigo” and its pathogenic mechanism is the vascular arterial/venous compression of the VIII cranial nerve in the nervous system region of the nerve, after its emergence from the internal auditory meatus (“root entry zone”). Clinical studies available in literature agree upon medical treatment as first choice, instead of surgical decompression. This paper presents the principal management landmarks for patients with vertigo spells due to vascular compression of the vestibulocochlear nerve.

Keywords
vertigo spells, localised demyelination, vascular loop, “root entry zone”

Rezumat

Paroxismia vestibulară reprezintă una din etiologiile sindromului vestibular periferic, manifestat prin crize repetitive de vertij cu durată de câteva minute şi tinitus. Descris de Jannetta (1984) sub denumirea de „Vertij poziţional incapacitant”, se consideră că mecanismul fiziopatogenic se datorează compresiei nervului cranian VIII de către un ram arterial sau venos în porţiunea centrală a nervului, după ieşirea din conductul auditiv intern („root entry zone”). Studiile clinice din literatura de specialitate indică tratamentul medicamentos ca primă opţiune terapeutică, nu decompresia neuro-vasculară. Lucrarea de faţă prezintă principalele repere de management al pacienţilor cu vertij determinat de compresia vasculonervoasă a nervului cohleo-vestibular.

Introducere

Problemele de echilibru reprezintă 5-10% din consultaţiile medicilor de familie (OMS, 2005), incidenţa fiind mai mare odată cu creşterea vârstei (40% la populaţia peste 40 de ani) şi devine prima acuză la pacienţii de peste 65 de ani.

Tulburările de echilibru reprezintă al treilea simptom ca frecvenţă în practica medicilor de familie, fiind mai des întâlnite la femei decât la bărbaţi.

Din punctul de vedere al cauzelor vestibulare sau al tulburărilor de echilibru, studii clinice pe cohorte mari dovedesc că:

 • sindromul vestibular periferic (leziune în urechea internă sau la nivelului vestibular) este cauza ameţelii la 30-50% dintre pacienţi;

 • afecţiunile medicale determină ameţeală la 5-30% dintre pacienţi;

 • afecţiuni neurologice se întâlnesc la 2-30% dintre pacienţi;

 • tulburările psihologice sunt responsabile de ameţeli la 15-50% dintre pacienţi;

 • la aproximativ 50% dintre pacienţi nu se poate identifica cauza ameţelii.

În concluzie, o patologie la nivelul sistemului vestibular este cauză a ameţelii la o treime dintre pacienţii care se prezintă pentru acest simptom.

Incidenţa crescută a tulburărilor de echilibru ne determină să fim la curent cu cele mai actualizate soluţii terapeutice, iar faptul că din cauza ameţelii vârstnicii au risc mai mare de cădere (căderea la peste 65 de ani este prima cauză de moarte accidentală) ne obligă la metode eficiente de prevenţie a ameţelii şi tulburărilor de echilibru.

În ceea ce priveşte consultaţiile în ambulatoriul de specialitate ORL, 20-30% dintre pacienţi se prezintă pentru ameţeli.

Funcţionarea normală a sistemului vestibular permite vederea clară (stabilizarea imaginii în timpul mişcării), orientarea spaţială şi controlul echilibrului (postură şi locomoţie) indiferent de dificultatea mişcării executate.

Această funcţie complexă a sistemului vestibular explică polimorfismul simptomatologiei pentru care pacientul se prezintă la medic (vertij - senzaţia că lucrurile sau pacientul se învârt, ameţeală, „cap greu”, „senzaţie de mahmureală”, „senzaţie de leşin”, tulburări de echilibru în poziţie verticală sau în mers).

Evaluarea complexă a pacientului cu tulburări de echilibru, bazată pe un protocol standardizat creat de medicii ORL şi neurologi, este soluţia optimă pentru rezolvarea cât mai rapidă a acestor pacienţi.

Odată stabilită etiologia vestibulară a simptomatologiei pacientului, este util să facem diferenţierea dintre o leziune periferică şi una centrală a sistemului vestibular, managementul fiind diferit între cele două categorii mari de sindrom vestibular.

În ceea ce priveşte sindromul vestibular periferic, medicii ORL trebuie să încerce să stabilească etiologia afecţiunii pentru a recomanda tratamentul adecvat (figura 1).
 

Figura 1. Etiologia sindromului vestibular periferic. Paroxismia vestibulară = 3,9%
Figura 1. Etiologia sindromului vestibular periferic. Paroxismia vestibulară = 3,9%

Cea mai frecventă cauză a sindromului vestibular periferic este vertijul paroxistic poziţional benign (VPPB - circa 20%), incidenţă care creşte până la 50% în cazul vârstnicilor.

Simptomatologie

Tabloul clinic al pacienţilor cu paroxismie vestibulară include episoade scurte (secunde-minute) de vertij, adesea declanşate de înclinarea capului, la care se pot asocia acufene asemănătoare zgomotolui emis când se scrie la maşina de scris („Typewriter tinnitus”).

Uneori, pacienţii dezvoltă rău de mişcare (kinetoză) după primele episoade vertiginoase.

Deşi simptomatologia este relativ tipică, diagnosticul pozitiv de paroxismie vestibulară este un diagnostic de excludere, care se bazează pe examinarea otoneurologică (evaluarea nistagmusului se face în absenţa fixării vizuale, cu ochelari frenzel sau cu cameră în infraroşu), teste specifice audio-vestibulare şi imagistice.

În cazul pacienţilor cu paroxismie vestibulară, adesea nistagmusul spontan este absent, pacienţii prezentându-se între episoadele vertiginoase. Dacă surprindem totuşi nistagmus spontan, acesta îşi modifică sensul după proba de hiperventilaţie (70% din cazuri). Testul impulsului (HIT - head impulse test) este negativ în paroxismia vestibulară.

Aceste elemente ale examinării otoneurologice asociate anamnezei ne permit excluderea altor cauze de sindrom vestibular periferic (tabelul 1).
 

Tabelul 1. Diagnostic diferenţial al paroxismiei vestibulare
Tabelul 1. Diagnostic diferenţial al paroxismiei vestibulare

Investigaţii audio-vestibulare

Dintre testele specifice evaluării funcţiei audio-vestibulare, câteva susţin diagnosticul de paroxismie vestibulară.

1. Potenţiale miogenice cervicale evocate vestibular (VEMP) - este un test pozitiv în 50% din cazurile de paroxismie vestibulară.

Amplitudinea VEMP la urechea afectată este prezentă, dar cu amplitudine diminuată (asimetrie >30%) (figura 2).
 

Figura 2. VEMP - amplitudine diminuată patologic la US
Figura 2. VEMP - amplitudine diminuată patologic la US

2. Potenţiale precoce evocate auditiv (BERA) - pozitiv în 25% din cazuri (figura 3), modificările patologice cel mai frecvent întâlnite fiind:

 • Latenţă crescută a undelor I şi III (stimulare cu tone burst 1kHz);

 • Interval III-V scurtat.

Cauzele cel mai des întâlnite ale paroxismiei vestibulare sunt:

 • Compresie vasculară a nervului VIII - compresie microvasculară (CMV), 90% dintre cazuri.

 • Leziune nervoasă determinată de neuronita vestibulară.

 • Leziune nervoasă determinată de o tumoare (schwanom vestibular).

 • Leziune nervoasă determinată de iradiere - post-chirurgie gamma knife.

 • Leziune nervoasă determinată de chirurgia nervului VIII.
   

  Figura 3. Traseu BERA patologic la US
  Figura 3. Traseu BERA patologic la US

Diagnosticul pozitiv se susţine pe imagistica de stâncă temporală, prin rezonanţă magnetică. Prezenţa unei bucle vasculare în jurul nervului cohleo-vestibular în contact strâns cu nervul completează suspiciunea diagnostică (figurile 4, 5) şi infirmă totodată alte etiologii posibile ale deficitului vestibular (schwannom de nerv vestibular, neuronită vestibulară).

În 30% din cazuri, prezenţa buclei vasculare este doar o variantă anatomică, asimptomatică.

Trebuie ca acest raport anatomic dintre nervul vestibular şi vasul sangvin să îndeplinească câteva criterii pentru a se susţine diagnosticul de paroxismie vestibulară:

 • contactul să fie mai degrabă în porţiunea centrală a nervului, după ieşirea din conductul auditiv intern („root entry zone”);

 • contactul să fie strâns între cele două formaţiuni anatomice, ceea ce determină zone de demielinizare în teaca nervului vestibular.
   

  Figura 4. RM stâncă temporală (T2) - Ectazia a. bazilare (tortuoasă), în contact cu nervii cranieni VII şi VIII stânga în „root-entry” zone
  Figura 4. RM stâncă temporală (T2) - Ectazia a. bazilare (tortuoasă), în contact cu nervii cranieni VII şi VIII stânga în „root-entry” zone

Mecanism fiziopatogenic

Contactul permanent al arterei cu nervul VIII determină leziuni locale ale tecii de mielină, care vor determina hiperactivitate şi descărcări neregulate/spontane ectopice la nivelul nervului cohleo-vestibular. Axonul demielinizat activează fibre învecinate prin transmisie efaptică (sinapse „artificiale”) - schimburi ionice între celule/câmpuri electrice locale.
 

Figura 5. RM stâncă temporală - conflict vasculonervos nerv VIII drept
Figura 5. RM stâncă temporală - conflict vasculonervos nerv VIII drept

Tratament

Dacă în urmă cu câţiva ani decompresia vasculară a nervului VIII părea o opţiune promiţătoare, rezultatele obţinute au modificat opinia pentru tratamentul medicamentos ca primă variantă terapeutică.

 • Iniţial se încearcă tratament de durată (3 luni) cu betahistină (24 mg de 2 ori/zi), în vederea accentuării fenomenului de compensare centrală.

 • Carbamazepină (100-300 mg/zi sau oxacarbamazepine):

 stabilizează statusul inactiv al canalelor de sodiu voltaj-dependente, scăzând numărul canalelor disponibile spre a se deschide;

 astfel, nivelul de excitabilitate al celulelor scade, cât timp acţionează medicamentul;

 potenţează receptorii GABA alcătuiţi din subunităţi alfa1, beta2 şi gama2.

 • Fenitoină sau gabapentină în cazuri de alergie sau ineficienţă a tratamentului cu carbamazepină.

 • Decompresia neurovasculară prin introducerea unei folii de silicon între arteră şi nerv este în prezent ultima variantă de tratament.  

 

Figurile fac parte din iconografia autoarei.

Bibliografie

 1. Fife TD, Iverson DJ, Lempert T, Furman JM, Baloh RW, Tusa RJ, Hain TC, Herdman S, Morrow MJ, Gronseth GS. Practice parameter: therapies for benign paroxysmal positional vertigo (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurol. 2008;70:2067-2074.

 2. Neuhauser HK, Radtke A, von Brevern M et al. Burden of dizziness and vertigo in the community. Arch Intern Med. 2008;168(19):2118-2124.

 3. Kanashiro Aline Mizuta Kozoroski et al. Paroxismia vestibular: estudo clínico e tratamento de oito pacientes. Arq. Neuro-Psiquiatr. [online]. 2005, vol.63, n.3a, pp. 643-647. ISSN 0004-282X. http://dx.doi.org/10.1590/S0004-282X2005000400016.

 4. Pereira CB, Campos CR, Alexandre PL, Ciríaco JGM, Scaff M. Diagnóstico e evolução das principais síndromes vestibulares. Arq Neuropsiquiatr 2002;60(Supl 1):S14.

 5. Ciríaco JGM, Alexandre PL, Pereira CB, Wang YP, Scaff M. Vertigem postural fóbica. Arq Neuropsiquiatr 2004;62:669-673.

 6. Strupp M, Arbusow V. Acute vestibulopathy. Curr Opin Neurol 2001; 14:11-20.

 7. Jannetta PJ, Moller MB, Moller AR. Disabling positional vertigo. N Engl J Med 1984;310:1700-1705.

 8. Moller MB, Moller AR, Jannetta PJ, Sekhar L. Diagnosis and surgical treatment of disabling positional vertigo. J Neurosurg 1986;64:21-28.

 9. Ryu H, Yamamoto K, Nishizawa S, Nozue M. Neurovascular compression syndrome of the eighth cranial nerve: can the site of compression explain the symptoms? Acta Neurochir (Wien) 1999;141:495-501.

 10. Brandt T. Vertigo, its multisensory syndromes, 2nd Ed. London: Springer Verlag, 1999. 8. Brandt T, Dieterich M. Vestibular paroxysmia: vascular compression of the eighth nerve? Lancet 1994;343:798-799.

 11. Moller MB, Moller AR, Jannetta PJ, Jho HD, Sekhar LN. Microvascular decompression of the eighth nerve in patients with disabling positional vertigo: selection criteria and operative results in 207 patients. Acta Neurochir (Wien) 1993;125:75-82.

 12. Bergsneider M, Becker DP. Vascular compression syndrome of the vestibular nerve: a critical analysis. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 112:118-124.

 13. Van HT, Deguine O, Esteve-Fraysse MJ, Bonafe A, Fraysse B. Relationship between cochleovestibular disorders in hemifacial spasm and neurovascular compression. Laryngoscope 1999;109:741-747.

 14. Arbusow V, Strupp M, Dieterich M, Jäger L, et al. Alternating episodes of vestibular nerve excitation and failure. Neurology 1998;51:1480-1483.

 15. Ryu H, Yamamoto S, Sugiyama K, Nozue M. Neurovascular compression syndrome of the eighth cranial nerve. What are the most reliable diagnostic signs? Acta Neurochir (Wien) 1998;140:1279-1286.

 16. Applebaum EL, Valvasori GE. Auditory and vestibular system findings in patients with vascular loops in the internal auditory canal. Ann ORL 92(112):63-69, 1984.

 17. Brackmann DE, Kesser BW, Day JD. Microvascular decompression of the vestibulocochlear nerve for disabling positional vertigo: the House ear clinic experience. Otol Neurotol 22:882-887, 2001.

 18. Gultekin, S., H. Celik, et al. (2008). „Vascular loops at the cerebellopontine angle: is there a correlation with tinnitus?” AJNR Am J Neuroradiol 29(9): 1746-1749.

 19. Hufner K et al., Vestibular paroxysmia: Diagnostic features and medical treatments. Neurology 2008:71:1006-1014.

 20. Janetta PJ, Moller MB, Moller AR. Disabling positional vertigo. NEJM 310:1700-1705, 1984.

 21. Kanzaki J, Koyama E. Vascular loops in internal auditory canal as possible cause of Meniere’s disease. Auris-Nasis-Larynx (Tokyo) Suppl 11, 105-111, 1986. 

 22. Levine, R. A. (2006). „Typewriter tinnitus: a carbamazepine-responsive syndrome related to auditory nerve vascular compression.” ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 68(1): 43-6; discussion 46-7.

 23. McCabe BF and Gantz BJ. Vascular loop as a cause of incapacitating dizziness. Am. J. Otol 10:117-120, 1989.

 24. McCabe BF, Harker LA. Vascular loop as a cause of vertigo. Ann ORL 92:542-543, 1983.

 25. McDermott AL, Dutt SN, Irving RM, Pahor AL, Chavda SV. Anterior inferior cerebellar artery syndrome: fact or fiction.Clin Otolaryngol. 2003 Apr;28(2):75-80. [COMMENT: The title of this article is a misnomer -- it is about vascular loops, not AICA infarcts].

 26. Meyerhoff WL, Mickey BE. Vascular decompression of the cochlear nerve in tinnitus sufferers. Laryngoscope 98:602-604, 1988.

 27. Moller MB. Vascular compression of the eighth cranial nerve as a cause of vertigo. Keio J. Med 40 (3) 146-150, 1991.

 28. Moon I, Hain TC Delayed Quick Spins following Vestibular Nerve Section Respond to Anticonvulsant Medication. Otol Neurotol 26:82-85 (2005). 

 29. Parnes LS, Shimotakahara SG, Pelz D, et al. Vascular relationships of the vestibulocochlear nerve on magnetic resonance imaging. Am. J. Otol, 11:278-281, 1990. 

 30. Ryu H, Uemura K, Yokoyama T, Nozue M. Indications and results of neurovascular decompression of the eighth cranial nerve for vertigo, tinnitus and hearing disturbances. Adv ORL 42, 280-283.

 31. Schwaber, M. K. and J. W. Hall (1992). „Cochleovestibular nerve compression syndrome. I. Clinical features and audiovestibular findings.” Laryngoscope 102(9): 1020-9. 

 32. Schwaber, M. K. and W. O. Whetsell (1992). „Cochleovestibular nerve compression syndrome. II. Vestibular nerve histopathology and theory of pathophysiology.” Laryngoscope 102(9): 1030-6. 

 33. Wiet RJ, Schramm DR, Kazan RP. The retrolabyrinthine approach and vascular loop. Laryngoscope 99:1035-1040, 1989.

 34. Ter Bruggen JP, Keunen RWM, Tijssen CC, et al. Octavus nerve neurovascular compression syndrome. Eur Neurol 27:82-87, 1987.