STUDII CLINICE

Implicaţii terapeutice chirurgicale şi ortopedice într-un caz de progerie

 Surgical and orthopedic issues in a patient with Hutchinson-Gilford progeria

First published: 04 aprilie 2017

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Pedi.45.1.2017.592

Abstract

After summing up the most relevant knowledge on this rare and curious disorder, we discuss the case of a girl with Hutchinson-Gilford progeria, presenting with several intercurrent surgical and orthopedic problems. This was the first of the two patients positively diagnosed with this disease in Romania, until nowadays. The girl had suffered accidental 2nd and 3rd degree burns of the right hand and forearm at the age of 2 years, but the family had neglected to carry on the recommendation for anti-retraction splinting of the affected limb segments. Subsequently, a retractile, vicious, unstable scar had developed in the affected area. Local sequels also included secondary arm and forearm hypoplasia with considerable atrophy of the muscular structures in the area, claw retraction of the right hand fingers and subtotal function loss of the affected segments. It is also important to notice that the positive diagnosis of progeria in this child has been established quite late, at approximately 5 years of age. When aged 10, the patient had suffered a diaphyseal oblique fracture of the right femur, treated by closed approximate reduction and splinting in a thoraco-pelvi-podal plaster cast for 2 months. After 20 months since the fracture occurrence, the good functional recovery of the affected limb amazed the surgeons, allowing the supposition that her system still had enough reserves to carry her beyond the mean survival age for the condition (13-14 years). A dorsalis major free muscular transfer was proposed as a solution to improve the local status of the right upper limb. Unfortunately, the surgical approach did not occur, as the patient died at the age of 14. The importance of communicating pertinent up-to-date medical information in such rare cases cannot be overstressed.

Keywords
progeria, surgical complications, scars, femoral fracture

Rezumat

După o trecere în revistă a caracterelor clinice specifice ale acestui rar şi curios sindrom, autorii descriu cazul unei fetiţe cu progerie, la care au survenit mai multe probleme chirurgicale intercurente. Ea a fost primul pacient dintre cei doi diagnosticaţi cu progerie în România, până în prezent. După ce a suferit arsuri de gradul II-III ale antebraţului şi mâinii drepte la vârsta de 2 ani, aparţinătorii pacientei au neglijat menţinerea unei imobilizări în atelă, ceea ce a dus la cicatrice retractile vicioase ale segmentelor afectate, cu hipoplazie osoasă secundară şi pierdere subtotală a funcţiei. Sechelele pe termen lung ale respectivei vătămări au inclus o cicatrice instabilă, cu topirea aproape completă a musculaturii braţului şi antebraţului drept şi retracţia în grifă a tuturor degetelor mâinii, cu o importantă pierdere funcţională. Trebuie remarcat, de asemenea, că diagnosticul de progerie i-a fost stabilit relativ tardiv, după vârsta de 5 ani. La vârsta de 10 ani, pacienta a suferit o fractură diafizară oblică de femur drept, pentru care i s-a practicat o reducere ortopedică aproximativă şi imobilizare în aparat ghipsat toraco-pelvi-pedios. După 20 de luni de la producerea fracturii, recuperarea funcţională bună a membrului pelvian drept a depăşit aşteptările medicilor, îndreptăţind supoziţia că organismul pacientei avea încă suficiente rezerve pentru a o susţine dincolo de vârsta medie de supravieţuire în progerie. Din acest motiv, s-a lansat propunerea unui transfer liber de muşchi mare dorsal, care să stabilizeze cicatricea de la membrul toracic drept. Din păcate, abordarea chirurgicală nu a mai avut loc, pacienta decedând la 14 ani. Se subliniază importanţa comunicării de informaţii clinico-terapeutice pertinente în astfel de cazuri rare, în scopul îmbunătăţirii abordării medicale a acestei afecţiuni încă incomplet înţelese. 

Sindromul de îmbătrânire prematură cu manifestare clinică în primii ani de viaţă a fost denumit progerie (ngr. = îmbătrânire prematură) de Gilford în 1904(1).

Primul caz studiat din punct de vedere medical a fost comunicat de Hutchinson(2) în 1886. Boala este cunoscută şi sub eponimul de sindrom Hutchinson-Gilford. Afecţiunea suscită în ultima vreme un interes crescut. Deşi foarte rară (incidenţa este estimată între 1:250000 şi 1:4000000 de indivizi(3), iar numărul total al pacienţilor atestaţi medical şi estimaţi în toată lumea şi în toate timpurile nu trece de 300), agresivitatea implacabilă cu care scurtează „prin accelerare” durata de viaţă a pacienţilor, precum şi aspectul tipic şi cu trăsături handicapante al acestora atrag în mod obligatoriu atenţia medicilor care au prilejul să se confrunte cu un astfel de caz.

Etiologia progeriei a fost elucidată relativ recent, în 2003. Este vorba despre o mutaţie punctuală în poziţia 1824 a genei LMNA (codând proteina lamină A), de pe cromozomul 1, în care citozina este înlocuită de timină. Aceasta duce la producerea unui ARN mesager modificat, care va coda o proteină anormală, denumită progerină(4). S-a remarcat, de obicei, o vârstă mai înaintată a taţilor pacienţilor(5). Mai sunt cunoscute şi alte afecţiuni, încadrate într-un aşa-numit grup al sindroamelor progeroide (sindromul Werner, sindromul Cockayne, xeroderma pigmentosum), dar acestea se manifestă de obicei la vârste mai înaintate şi au un spectru de modificări de îmbătrânire accelerată mai limitat, fiind denumite şi „progerii segmentare”(6).

În mod evident, nu există la ora actuală o terapie etiologică, de fond, eficientă pentru progerie. Abordările terapeutice vizează deci reducerea efectelor complicaţiilor, precum cele cardiovasculare (bypass coronarian, administrare cronică de aspirină în doză mică). Sunt în studiu mai multe medicamente, precum inhibitori de farnesyltransferază sau macrolidul Sirolimus.

Aspectul clinic al pacienţilor cu progerie devine net conturat în cursul primilor doi ani de viaţă, caracteristică fiind asemănarea izbitoare a tuturor copiilor afectaţi, indiferent de sex şi vârstă. Caracterele specifice ale copilului cu progerie pot fi sistematizate după cum urmează:

 • Alopecie cu instalare precoce (în primele 18 luni), cu degenerarea şi dispariţia foliculilor piloşi.
 • Tegumente subţiri, calde, uscate, cu pigmentaţie neregulată şi pete maronii.
 • Hipoplazie facială cu micrognaţie marcată şi buze subţiri.
 • Nas subţire cu vârf glific (ascuţit, „cioplit”).
 • Topire a ţesutului grăsos subcutanat (ultimele zone afectate sunt bula grăsoasă a lui Bichat şi regiunea suprapubiană).
 • Persistenţa deschiderii fontanelelor.
 • Articulaţii cu redori şi fibroză periarticulară, cu menţinere în semiflexie, realizând un aspect de „poziţie de jocheu”.
 • Hipoplazie, displazie şi degenerare scheletală, cu oase gracile, frecvent afectate de fracturi patologice şi cu decelerarea evidentă a creşterii, survenind la o vârstă între 6 şi 18 luni.
 • Erupţie întârziată a dentiţiei decidue şi permanente, cu anodonţii, hipodonţii, carii frecvente.
 • Unghii distrofice, gălbui, incurbate, scurte, subţiri
 • Ateroscleroză generalizată precoce (în jurul vârstei de 5 ani), cu predominanţă pe coronare, aortă, arterele mezenterice, şi însoţită de hipertrofie ventriculară stângă.
 • Voce piţigăiată.
 • Fatigabilitate marcată.

De remarcat este faptul că inteligenţa şi dezvoltarea cerebrală nu par a fi afectate la aceşti copii, unii dintre ei prezentând chiar valori ale IQ peste medie. De asemenea, nu s-au observat manifestări de tip neurodegenerativ, predispoziţie crescută pentru cancere, cataractă sau osteoartrită la cei afectaţi de progerie. Deşi majoritatea acestor indivizi mor precoce, dezvoltarea lor reproductivă este normală şi sunt cunoscute cazuri de femei cu progerie care au dat naştere unor copii neafectaţi.

Vârsta supravieţuirii pacienţilor cu progerie este în general cuprinsă între 7 şi 27,5 ani(7), cu o medie de 13,5 ani. Decesul este cauzat cel mai adesea de complicaţii ale aterosclerozei, precum obstrucţii coronariene sau atacuri cerebrale, similare celor ale indivizilor de vârsta a III-a.

În contextul celor expuse anterior, apare evident faptul că orice observaţie clinico-terapeutică suplimentară a unui caz de progerie este justificată, putând să releve noi faţete ale problematicii afecţiunii. Cazul prezentat în studiul de faţă implică o pacientă al cărei diagnostic de progerie a fost stabilit doar spre vârsta de 6 ani, când a fost observată întâmplător de un genetician în decursul unei internări pentru probleme de resort chirurgical, care vor fi detaliate în continuare.

Copilul provenea din mediu rural, dintr-o familie dezorganizată. Fusese crescută de bunicii materni, cu o stare materială la limita pauperităţii. Nu s-au putut obţine amănunte pertinente despre părinţii naturali. Pacienta prezenta toate caracteristicile specifice ale sindromului Hutchinson-Gilford enumerate anterior, aşa cum se poate observa şi în figura 1. Greutatea corporală era de doar 10 kg (aproape 1/3 din valoarea minimă normală acceptată pentru vârstă - 29,3 kg), iar înălţimea, de 110 cm. S-au evidenţiat aspectul hipoplazic şi grosier deformat al membrului toracic drept, precum şi hipotrofia moderată a masei musculare a membrului pelvian drept, comparativ cu congenerul. Prin măsurarea clinică comparativă a lungimii membrelor pelviene, s-a decelat o scurtare de aproximativ 2 cm a membrului pelvian drept, pe seama coapsei.

Figura 1. Aspect somatic al pacientei la vârsta de 11 ani
Figura 1. Aspect somatic al pacientei la vârsta de 11 ani

La nivelul braţului şi antebraţului drept, musculatura se atrofiase în bună măsură, iar tegumentele erau modificate, cu aspect cicatriceal, cu numeroase cruste şi scuame, denotând prezenţa unor tulburări trofice cutanate. Mâna dreaptă era agresiv deformată „în grifă”, iar retracţia importantă a elementelor osteo-musculare făcea ca toate cele cinci degete să fie, practic, nefuncţionale. Mişcările active şi pasive din articulaţia radio-carpiană dreaptă erau abolite. Toate mişcările cotului drept erau sever limitate. Imaginea radiografică a antebraţului şi mâinii drepte a relevat aspecte de modelare osoasă vicioasă, în schelet gracil, cu zone de osteoporoză, în special la nivelul falangelor (figura 2).

Figura 2. Aspect radiografic al antebraţului şi mâinii drepte
Figura 2. Aspect radiografic al antebraţului şi mâinii drepte

S-a remarcat, de asemenea, luxaţia inveterată a articulaţiei radio-carpiene, precum şi a articulaţiilor metacarpo-falangiene drepte. Pacienta utiliza cu dificultate membrul toracic drept, ca pe un cârlig, dar fără o funcţionalitate individuală a mâinii. De remarcat este şi faptul că prezenta o sensibilitate sporită baro-tactilă şi dureroasă la nivelul tegumentelor acestei zone, ferindu-se pe cât posibil să o traumatizeze (purta în permanenţă un bandaj peste antebraţul drept).

Din datele anamnestice s-a putut reconstitui în bună măsură situaţia care a provocat sechelele descrise anterior, pe fondul patologic congenital. În jurul vârstei de 2 ani, pacienta suferise o arsură de gradul II-III prin lichid fierbinte la nivelul porţiunii distale a membrului toracic drept. Deşi documentele medicale originale (foaie de observaţie, bilet de ieşire) nu au fost accesibile, se pare, din cele afirmate de aparţinători, că i se acordaseră îngrijiri medicale corespunzătoare în etapa iniţială de tratare a leziunilor. Ulterior, deşi probabil s-a recomandat purtarea unei atele pentru prevenirea retracţiilor post-arsură, indicaţiile medicale nu au mai fost respectate, la aceasta contribuind atât nivelul material precar al familiei, cât şi insuficienta percepţie a problemelor pe termen lung cauzate de arsură.

Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că, deşi la modul anecdotic aspectul absolut tipic al copilului a atras atenţia personalului medical în decursul internării iniţiale, nu s-a diagnosticat şi nici nu s-a emis ipoteza prezenţei sindromului de progerie de o manieră net documentabilă. Trebuie însă luată în considerare şi circumstanţa atenuantă a rarităţii condiţiei patologice. Familiarizarea cu aspectul clinic al bolii vine, pentru cei mai mulţi practicieni, pe cale livresc-imagistică, iar o mediatizare mai mare a afecţiunii în discuţie a avut loc doar în ultimii ani.

În jurul vârstei de 6 ani, pacienta a revenit în clinica de chirurgie pediatrică, fiind internată pentru problemele trofice tegumentare, cu cicatrice instabilă, încă nevindecată, la nivelul antebraţului şi mâinii drepte. La acea dată se constatase deja prezenţa modificărilor grosiere cauzate de retracţia cicatriceală, recomandându-se familiei să revină cu copilul în termen de câteva luni, după vindecarea estimată a leziunilor trofice, pentru reevaluarea statusului şi încercarea unei eventuale intervenţii curative. Nici aceste recomandări nu au fost respectate de aparţinători. Tot în cursul aceleiaşi internări i se stabilise prima oară diagnosticul de progerie şi se începuseră investigaţii specifice pe linie de genetică clinică.

Copilul a mai revenit sporadic pentru consulturi medicale, în mai multe clinici de pediatrie şi în clinica de chirurgie pediatrică, dar nu s-a întreprins niciun gest operatoriu în contextul depăşirii momentului la care s-ar mai fi putut obţine un beneficiu funcţional recuperatoriu al membrului toracic drept. La temporizarea excesivă a contribuit şi atitudinea condiţională a familiei.

La vârsta de 10 ani, pacienta s-a internat în urgenţă în clinica de chirurgie pediatrică, pentru un traumatism prin cădere de la acelaşi nivel, soldat cu o fractură oblică în treimea medie a femurului drept, cu deplasare. Avându-se în vedere contextul patologic de fond cu importantul retard staturoponderal şi gradul evident de osteoporoză, i s-a practicat doar o reaxare aproximativă a fragmentelor osoase, cu imobilizare în aparat ghipsat toraco-pelvi-pedios, 60 de zile (figura 3).

Figura 3. Femurul drept fracturat, după reducere aproximativă
Figura 3. Femurul drept fracturat, după reducere aproximativă

Pacienta nu a mai fost revăzută ulterior în clinica de chirurgie pediatrică pentru această problemă traumatică intercurentă, ghipsul fiind scos la termen într-o altă unitate medicală. La 20 de luni de la producerea fracturii, s-a solicitat revenirea fetiţei pentru un control clinico-paraclinic al statusului. În cursul internării care a urmat, reevaluarea pacientei a relevat următoarele aspecte:

 • Menţinerea diformităţii grosiere anterior descrise a membrului toracic drept, dar cu o atenuare a fenomenelor de eroziune cutanată.
 • Recuperarea funcţională de bună calitate după fractura femurului drept, atestată radiografic (figura 4).
Figura 4. Aspect radiografic al femurului drept, la 20 de luni de la fractură
Figura 4. Aspect radiografic al femurului drept, la 20 de luni de la fractură


Se impun următoarele remarci, legate de problemele de resort chirurgical în acest caz.

1. Deşi în tabloul clinic al afecţiunii sunt incluse fracturi patologice în contextul degenerării osoase, pacienta în discuţie a realizat o vindecare de bună calitate funcţională a unei fracturi de femur, chiar dacă se apropia de vârsta medie de supravieţuire pentru suferindul de progerie. Această recuperare „peste aşteptări” a sugerat faptul că organismul pacientei ar mai fi dispus de suficiente resurse pentru o supravieţuire mai îndelungată, peste medie.

2. În contextul enunţat anterior, a apărut licită punerea în discuţie a unei intervenţii plastice de stabilizare a cicatricei de la nivelul antebraţului şi mâinii drepte (transfer liber de muşchi mare dorsal), cu un evident beneficiu funcţional. Deşi există riscuri majore în realizarea unor proceduri chirurgicale vasculare în contextul de ateromatoză şi calcificare specific afecţiunii, sunt citate în literatură intervenţii reuşite pe vase la pacienţi cu progerie(7).

În concluzie, reiterăm utilitatea observării pluridisciplinare avizate şi a publicării de informaţii pertinente în fiecare caz de progerie, o afecţiune care, deşi în mod fericit foarte rară, reprezintă încă o invitaţie la explorare pentru medicină în acest nou mileniu.

Bibliografie

1. Gilford H; Shepherd, RC (1904). Ateleiosis and progeria: continuous youth and premature old age. Brit. Med. J. 2 (5157): 914–8.
2. Hutchinson J (1886). Case of congenital absence of hair, with atrophic condition of the skin and its appendages, in a boy whose mother had been almost wholly bald from alopecia areata from the age of six. Lancet. I (3272): 923.
3. Principles and Practice of Pediatrics, editor-in-chief F.A. Oski, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1994.
4. De Sandre-Giovannoli, A.; Bernard, R.; Cau, P.; Navarro, C.; Amiel, J.; Boccaccio, I.; Lyonnet, S.; Stewart, CL.; et al. (Jun 2003). Lamin a truncation in Hutchinson–Gilford progeria. Science. 300 (5628): 2055.
5. Lyons J.K.: Smith’s recognizable patterns of human malformation, 5th edition, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1997, pp. 138 - 141.
6. Best,BP (2009). Nuclear DNA damage as a direct cause of aging (PDF). Rejuvenation Research. 12 (3): 199–208.
7. McKusick V.A.: Mendelian inheritance in man: a catalog of human genes and genetic disorders, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994, pp. 1235-1236.