Cea de-a 30-a zi naţională a medicului veterinar ne regăseşte ca o profesiune liberală şi independentă, în care se impune să marcăm respectul şi admiraţia faţă de activitatea şi acţiunile înaintaşilor profesiei noastre, reprezentanţi de marcă ai medicinei veterinare româneşti, de tradiţiile Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari, apreciind munca, dăruirea şi meritele incontestabile ale multor generaţii, alături de progresul şi realizările profesiei. În acest sens, celebrăm 163 de ani de la apariţia primei şcoli veterinare din România (15 mai 1861) şi 153 de ani de la constituirea Societăţii de Medicină Veterinară (15 mai 1871).

Medicina veterinară românească trebuie să îşi păstreze şi să îşi confirme în continuare bunul renume pe care l-a câştigat de-a lungul anilor, prin buna pregătire profesională, perfecţionarea practicii medicale veterinare, cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei sanitare veterinare, precum şi dezvoltarea autorităţii serviciilor publice.

Contextul socioeconomic dinamic şi în continuă evoluţie permite şi susţine afirmaţia că medicul veterinar, prin responsabilităţile şi competenţele sale profesionale, deţine un rol determinant în societatea românească, europeană şi mondială.

Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) va continua să se implice activ în promovarea şi susţinerea profesiei medicale veterinare, prin ridicarea nivelului ştiinţific şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi, prin organizarea de evenimente şi prin publicaţiile ştiinţifice şi de informare, actualizarea şi perfecţionarea mijloacelor specifice de apărare a sănătăţii animalelor şi, implicit, a sănătăţii publice, alături de colaborarea cu instituţiile de învăţământ, de cercetare şi cu serviciile sanitare veterinare.

Datoria de suflet a noastră, a medicilor veterinari, este ca, practic, cu hotărâre şi perseverenţă, să contribuim la aducerea şi menţinerea la loc de cinste a profesiunii pe care cu drag ne-am ales-o, făcând uz de maximele exigenţe de etică şi deontologie, atât de necesare în dobândirea prestigiului profesional.