Asociaţia de Psihiatrie Socială din România (APSRo) a luat fiinţă în anul 2005, cu scopul de a promova şi implementa în România proiecte pentru susţinerea asistenţei psihiatrice comunitare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi de a sprijini incluziunea socială a acestora.

Istoria psihiatriei sociale în România arată că au existat iniţiative de promovare a psihiatriei sociale şi comunitare şi înainte de anul 2005, menţionându-i ca înaintaşi pe profesorul Mircea Lăzărescu, profesorul Aurel Romilă şi pe regretatul profesor Petre Brânzei.

Obiectivul principal al APSRo constă în identificarea factorilor sociali în determinismul bolilor psihice, alături de identificarea factorilor biologici şi psihologici, schimbarea opticii societăţii asupra conceptului de boală mintală, stimularea reintegrării în societate şi familie, a recuperării psihice şi ajutorării persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi stimularea adoptării legislaţiei menite să asigure integrarea socială a acestora.

Asociaţia de Psihiatrie Socială din România este afiliată la Asociaţia Mondială de Psihiatrie Socială (WASP), participând cu lucrări la congresele organizate la Kobe, Praga, Marakesh, Lisabona, Cairo şi Londra. Un moment important pentru asociaţie a fost organizarea Congresului Internaţional de la Gura Humorului, din 2009, care s-a remarcat printr-o participare numeroasă naţională şi internaţională. 

Începând cu anul 2011, APSRo a organizat constant şcoli de vară şi conferinţe la Câmpulung Moldovenesc, învitând medici specialişti psihiatri, rezidenţi în psihiatrie, psihologi, asistenţi sociali şi medici de familie. Temele prioritare s-au axat pe: lanţul integrat al îngrijirilor de sănătate mintală din spital către comunitate; optimizarea serviciilor de asistenţă psihiatrică comunitară şi de suport social; modele de recuperare şi reabilitare psihosocială prin echipa terapeutică comunitară; problematica medico-legală din asistenţa psihiatrică comunitară; principii etice în reabilitarea psihosocială; integrarea îngrijirilor de medicină primară în cele de sănătate mintală şi publică; rolul beneficiarilor şi al familiilor acestora în dezvoltarea serviciilor de psihiatrie comunitară; rolul incluziunii sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală; activităţi anti-stigma. 

În memoria fondatorului psihiatriei sociale şi al Organizaţiei Mondiale de Psihiatrie Socială, Joshua Bierer (născut pe meleagurile Bucovinei, la Rădăuţi), în anul 2014 s-a organizat „Săptămâna Joshua Bierer”, în cadrul Şcolii de vară Câmpulung (ediţia a doua). Cu această ocazie s-a lansat un videoclip, prezentat şi la Londra, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea WASP. 

Astfel, Asociaţia de Psihiatrie Socială din România contribuie la creşterea numărului profesioniştilor instruiţi în domeniul psihiatriei sociale şi comunitare şi, implicit, la creşterea şi diversificarea ofertei de servicii de reabilitare psihosocială, oferind modele de bune practici la nivel naţional.

Eforturile depuse până în prezent de asociaţie au fost apreciate la nivelul asociaţiei mondiale, astfel că APSRo are onoarea de a fi gazda celui de-al 23-lea Congres Mondial al WASP, la Bucureşti, între 25 şi 28 octombrie 2019. În tot acest demers de organizare a congresului mondial, subliniem implicarea deosebită a prof. dr. Roy Kallivayalil (preşedinte al WASP), a prof. dr. Eliot Sorel şi a prof. dr. Doina Cozman (preşedinte al ARPP). Ne dorim ca acest eveniment ştiinţific de pe meleagurile României să contribuie la evidenţierea rolului psihiatriei sociale într-o lume a păcii, echilibrului şi armoniei.