Ordonanţa privind modificările în domeniul sănătăţii a fost publicată, miercuri seara, în Monitorul Oficial. Documentul conţine mai multe modificări, printre care modul în care spitalele private pot trata urgenţe.

Prin această ordonanţă furnizorii privaţi au dreptul să acorde servicii medicale bugetate de stat, în anumite condiţii prevăzute de lege. Ordonanţa prevede că schimbările se aplică, începând de la 1 aprilie 2021.

Unul dintre articolele importante ale documentului este Articolul 52 care întroduce termenul de funizori privaţi de sănătate şi care prevede că „pentru bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate decontate de FNUASS, respectiv bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru cei care beneficiază de servicii medicale în baza art. 100 şi art. 111, furnizorii publici şi privaţi au obligaţia de a nu încasa sume suplimentare faţă de cele decontate potrivit actelor normative în vigoare”.

Articolul 111 al ordonanţei prevede că lista spitalelor private va fi stabilită prin hotărâre de Guvern.

„Lista spitalelor private în cadrul cărora se pot organiza servicii medicale private de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în urma verificării respectării standardelor prevăzute la alin. (2). În vederea verificării standardelor menţionate la alin. (2), spitalele private vor depune la Ministerul Sănătăţii documentaţia stabilită prin hotărârea Guvernului”, arată Articolul 111. Tot acest articol stabileşte că plăţile în sistemul privat nu pot depăşi sumele decontate pentru cazuri similare în sistemul public de urgenţă.

„Cheltuielile pentru îngrijirea pacienţilor aflaţi în stare critică sau cu acuze ce ridică suspiciunea unei afecţiuni acute grave care nu pot fi acoperite din sumele obţinute pe baza contractelor încheiate de către spitale private cu casele de asigurări de sănătate vor fi decontate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Sumele aferente decontului per caz nu pot depăşi sumele decontate pentru cazuri similare în sistemul public de urgenţă”, mai arată ordonanţa.