Guvernul a aprobat, în şedinţa din 24 aprilie, noi reglementări pentru contractele cost-volum şi cost-volum-rezultat, ce vor creşte accesul pacienţilor la medicamentele inovative în funcţie de indicaţia terapeutică, stadiul bolii şi afecţiunile asociate.

„Prin acest act normativ se asigură accesul pacienţilor cu afecţiuni grave, adică oncologice, boli grave, boli rare, hepatita C, afecţiuni cardiovasculare sau scleroză multiplă la toate medicamentele destinate unei indicaţii terapeutice în concordanţă cu starea sănătăţii pacienţilor, şi nu la un singur medicament, aşa cum era reglementat până în acest moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu.

Legislaţia anterioară reglementa că în situaţia în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică existau două sau mai multe medicamente se putea încheia contract cost-volum sau cost-volum-rezultat doar pentru produsul cu costul cel mai mic/pacient/an suportat din FNUASS, fără a exista posibilitatea opţiunii terapeutice în funcţie de starea sănătăţii şi comorbidităţile pacientului.

„Pentru anul 2018, CNAS a fost autorizată prin Legea bugetului de stat să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 3,9 miliarde lei. Actuala modificare a legislaţiei va permite să extindem semnificativ accesul pacienţilor la medicamente inovative prin acest tip de contracte, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare din domeniul politicilor de sănătate”, a declarat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.

În acest sens, prin noul act normativ, pentru contractele de tip cost-volum se prevăd grile de procente fixe care vor fi aplicate progresiv la valoarea consumului trimestrial de medicamente, în funcţie de raportul dintre numărul de pacienţi efectiv trataţi într-un trimestru şi cel al pacienţilor eligibili conform contractului respectiv.

Pentru contractele cost-volum-rezultat se va stabili un cost efectiv/pacient cu rezultat medical, cost efectiv care se va aplica atât pentru situaţiile în care există un singur medicament, cât şi pentru situaţiile în care există două sau mai multe medicamente substituibile pe aceeaşi indicaţie terapeutică. Pentru pacienţi nu va exista nici o contribuţie personală, diferenţa dintre preţul de comercializare şi costul efectiv/pacient urmând să fie achitată de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă cu titlul de contribuţie trimestrială.

 

Sursa: Communicate Medicale