Ca răspuns la unele afirmații din presă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează că există fonduri pentru asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale paraclinice pe tot parcursul anului 2017.

CNAS menționeză în comunicatul de presă că bugetul aprobat pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice (analize de laborator, investigaţii imagistice şi de înaltă performanţă) pentru anul curent este de 695,9 milioane lei. Din aceste fonduri, pentru perioada ianuarie-septembrie s-au făcut plăţi totale de 503,6 milioane lei, cu o medie lunară a plăţilor de 56 milioane lei. Disponibilul pentru trimestrul IV al anului este de 192,3 milioane lei, cu o medie lunară de 64,1 milioane lei.

„Pentru investigaţiile RMN, CASMB a decontat în total, în primele opt luni ale anului, 26,7 milioane lei, cu o medie lunară a decontărilor de 3,3 milioane lei, nivelul mediu estimat al decontărilor pentru următoarele luni fiind acelaşi”, se explică în comunicat.

Reprezentanții CNAS asigură pacienții că există fonduri pentru serviciile medicale paraclinice și recomandă pacienților să consulte listele afişate pe site-ul fiecărei case de asigurări pentru a evita lungile liste de așteptare.

„Precizăm că gestionarea listelor de programare a pacienţilor revine în sarcina furnizorilor de servicii medicale paraclinice, conform obligaţiilor contractuale pe care aceştia şi le-au asumat.

Deoarece s-a observat că în timp ce unii furnizori de servicii medicale paraclinice au liste lungi de programare, alţi furnizori nu îşi epuizează valorile lunare de contract, recomandăm asiguraţilor să consulte listele afişate pe site-ul fiecărei case de asigurări de sănătate în parte pentru a afla care sunt furnizorii ce pot efectua astfel de servicii decontate din bugetul FNUASS”, explică reprezentanții CNAS.

Pentru subprogramul de monitorizare prin tomografie computerizată (PET-CT) a evoluţiei bolilor oncologice, plăţile efectuate în primele opt luni ale anului au fost de 14,1 milioane lei, cu o medie lunară a plăţilor de 1,8 milioane lei, medie care va fi menţinută şi în următoarele luni, la acest subprogram neexistând liste de programare pentru pacienţi.

 

Sursa: Comunicate Medicale