Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (INSMC), împreună cu partenerul Fundaţia CRED, au implementat Proiectul „Spital-comunitate, flux de îngrijire continuă a nou-născutului şi a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire şi deces”, finanţat din fonduri europene.


Proiectul şi-a propus îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor care acordă îngrijiri nou-născuţilor şi sugarilor, prin standardizarea şi abordarea unitară a îngrijirilor medicale, atât în timpul spitalizării, cât şi în serviciile medicale ambulatorii.

Într-o primă fază au fost elaborate suporturi de curs care au fost utilizate în activitatea de formare profesională a celor aproape 1000 de medici şi asistenţi medicali incluşi în grupul ţintă, cu peste 12% mai mulţi decât prevederile iniţiale ale proiectului, activitate desfăşurată pe durata a 33 de luni:

 1. Asistenţa medicală pentru nou-născuţi ȋn perioada neonatală - Grup ţintă: medici specialitatea neonatologie/pediatrie din secţiile/compartimentele de nou-născuţi din maternităţi de nivel 1 si 2.
 2. Diagnostic şi terapie modernă ȋn principalele afecţiuni ale nou-născutului şi sugarului. Grup ţintă: medici cu specialitatea pediatrie din secţii de pediatrie ale spitalelor.
 3. Îngrijirea nou-născutului şi sugarului în practica medicului de familie în comunitate. Grup ţintă: medici de familie.
 4. Asistenţa medicală de urgenţă şi nursingul nou-născutului ȋn sala de naşteri, rooming-in, secţia de nou-născuţi. Grup ţintă: asistenţi medicali din secţia de nou-născuţi şi din sălile de naştere.
 5. Nou-născutul şi sugarul de vȃrstă mică – nursing, consiliere, nutriţie, intervenţie medicală de urgenţă. Grup ţintă: asistenţi medicali din secţiile de pediatrie ale spitalelor.

Beneficiarii programului de formare profesională au fost:

 • 107 de medici neonatologi şi medici pediatri din secţiile /compartimentele de neonatologie din maternităţi de nivel 1 şi 2;
 • 142 de asistenţi medicali din servicii de neonatologie şi săli de naştere din maternităţi de nivel 1 şi 2;
 • 112 medici pediatri din secţiile de pediatrie ale spitalelor;
 • 182 asistenţi medicali din secţiile de pediatrie ale spitalelor ȋn care sunt ȋngrijiţi nou-născuţi şi sugari;
 • 393 medici de familie.

În cadrul proiectului au fost elaborate şi actualizate ghiduri de practică clinică referitoare la afecţiuni frecvente şi /sau grave ale nou-născutului şi copilului mic:

 1. Stabilizarea funcţiilor vitale ale nou-născutului şi sugarului ȋn vederea transportului.
 2. Diagnosticul şi managementul insuficienţei respiratorii la nou-născut şi sugar.
 3. Nutriţia nou-născutului şi sugarului.
 4. Managementul ȋn convulsiile nou-născutului şi sugarului.
 5. Reechilibrarea hidro-electrolitică ȋn sindroamele de deshidratare acută la nou-născut şi sugar.

Aceste ghiduri au fost tipărite în peste 7000 de exemplare şi distribuite către toate spitalele din Romania, precum şi către participanţii la programele de formare profesională.

Pe baza acestor ghiduri, spitalele vor elabora ulterior protocoale de diagnostic şi tratament pentru bolile respective, protocoale bazate pe nivelul de competenţă şi resursele locale, astfel încât să se ajungă la standardizarea practicilor medicale.

„Creşterea competenţelor profesioniştilor din domeniul medical de la toate nivelurile, prin asigurarea accesului acestora la cele mai noi cunoştinţe şi asigurarea standardizării calităţii şi continuităţii îngrijirilor acordate nou-născuţilor şi sugarilor cu risc crescut de îmbolnăvire şi deces, încă din prima zi de viaţă, va avea efecte benefice asupra calităţii vieţii acestor copii, la nivel individual, de grup şi populaţional şi implicaţii pozitive la nivel socio-economic, pe termen scurt şi mediu”, se arată în comunicatul semnat de dr. Georgios Katsiaounas, manager INSMC, şi de conf. dr. Tatiana Ciomârtan.

În România, mortalitatea infantilă este, în continuare, practic dublă faţă de media UE (6,6 decese sub vârsta de 1 an, raportat la 1000 născuţi vii, respectiv 1336 decese în anul 2017, cu o scădere modestă în anul 2020 când s-au înregistrat 1097 decese, cu un indicator de 6,1‰, media UE fiind de 3,6‰) din cauza factorilor socio-economici legaţi de sărăcie şi a accesului mai dificil la servicii medicale, sau a adresabilităţii scăzute la aceste servicii. Diagnosticul timpuriu şi tratamentul în faza incipientă ar contribui la o mai bună calitate a vieţii şi la o speranţă de viaţă mai ridicată, îndeosebi în rândul celor insuficient serviţi, din cauza situatiei lor socio-economice sau a obstacolelor legate de accesibilitate, se mai arată în document.

 

Medic