La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi, 13 iulie 2022, Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.


Actul normativ stabileşte criterii noi de formare iniţială şi de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile de funcţii de conducere din sistemul de sănătate: manageri, directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, medic-şef, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

Pentru creşterea performanţelor manageriale se introduc criterii de calitate aferente programelor de formare, elaborate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în programul de asistenţă tehnică din PNRR.

„Mai mult, în vederea asigurării unei dezvoltări profesionale continue în domeniul managementului sanitar, documentul introduce necesitatea absolvirii la 3 ani, pentru funcţiile de conducere din domeniul sănătăţii, a unui curs de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii, în baza criteriilor stabilite prin Ordin al ministrului Sănătăţii”, se spune în comunicat.

Documentul prevede şi alinierea mandatului managerilor de spitale cu cel al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri şi director financiar), pentru a permite asigurarea continuă a unui management eficient.

„În prezent, mandatul managerilor de spitale este de patru ani, în timp ce contractul de administrare al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri şi director financiar) este de maximum trei ani, fapt care provoacă dificultăţi”, se subliniază în document.

Pentru a putea realiza în mod coerent politicile publice ale Ministerului Sănătăţii în domeniul resurselor umane şi implicit prevederile din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, se are în vedere înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii. Institutul se va înfiinţa prin reorganizarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

„Este nevoie de o schimbare radicală şi urgentă a modului în care sunt ocupate posturile de conducere din sistem. Performanţa scăzută a sistemului de sănătate şi ineficienţele sale sunt cauzate şi de capacitatea administrativă şi managerială redusă, deficitul forţei de muncă şi limitarea de formare profesională în domeniul managementului sanitar”, a declarat ministrul Sănătăţii, prof. dr. Alexandru Rafila.
Medic