61,48% din respondenţi consideră că după acreditarea spitalului în care lucrează, satisfacţia pacienţilor faţă de serviciile medicale s-a îmbunătăţit în mare şi foarte mare măsură, iar 61,24% calitatea serviciilor medicale/actului medical.

Cercetarea a fost realizată în rândul spitalelor  în perioada 1 august – 15 septembrie 2018 de către Autoritatea Naţională de Managament al Calităţii în Sănătate. La chestionarul aplicat online au răspuns 5403 persoane, din care 1411 medici şi 3992 asistenţi medicali.

Diversificarea surselor de finanţare este văzută în măsură mare şi foarte mare de 69,42% din respondenţi ca o măsură utilă pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale, definirea pachetului unic de servicii de 52,71%, iar introducerea unor standarde naţionale de cost/calitate pentru bunuri şi servicii medicale contractat de 52,73%.

Totodată, respondenţii au răspuns că după acreditarea spitalului s-a pus în mare şi foarte mare măsură accent pe respectarea procedurilor (80,9%), alocarea resurselor necesare pentru creşterea calităţii actului medical (67,63%), dezvoltarea unei strategii clare pentru îmbunătăţirea calităţii (67,48%).

După acreditarea spitalului, angajaţii au fost implicaţi în măsură mare şi foarte mare în implementarea unor măsuri pentru creşterea calităţii (60,45%), monitorizarea feedback-ului primit de la pacienţi cu privire la calitatea actului medical din spital (65,15%).

41,96% din respondenţi cred ca rezultatele acreditării vor determina pacienţii să meargă la spitalele cele mai bine clasate, 52,12% cred că vor merge, ca şi până acum, la spitalul cel mai apropiat, 43,05% că vor întreba medicul specialist pentru o recomandare, iar 8,48% că vor întreba asociaţiile de pacienţi.

Doar 34,76% consideră că nivelul calităţii serviciilor medicale certificat prin acreditarea spitalului va influenţa medicii de familie în orientarea pacienţilor.

Potrivit rezultatelor cercetării, un procent de 27,85% dintre profesioniştii respondeţi consideră că timpul le permite să acorde asistenţă medicală fiecărui pacient internat în mică şi foarte mică măsură, iar 34,65% în mare şi foarte mare măsură.

Medicii cer sprijinul altor medici când au cazuri dificile (96,6%).

Un procentaj de 57,04% din profesioniştii respondenţi cred în mare şi foarte mare măsură că dotarea cantitativă este suficientă pentru performanţa medicală, iar 59,74% dotarea calitativă.