Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca este din nou prezentă în topurile celor mai prestigioase clasamente internaţionale din domeniul academic: Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects şi Scimago Institutions Ranking, anunţă, într-un comunicat de presă, instituţia universitară.


Bine-cunoscutul clasament universitar Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 clasifică instituţiile de învăţământ superior din lume în 54 de domenii aferente pentru cinci zone tematice fundamentale: ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe sociale. UMF „Iuliu Haţieganu” se situează pe locul al doilea la nivel naţional în domeniul Ştiinţe Medicale, pe subiectul Medicină clinică şi se regăseşte în top 401-500 la nivel mondial.

Indicatorii de performanţă ai acestei clasificări se bazează pe performanţa academică obţinută prin activitatea de cercetare ştiinţifică, pornind de la date disponibile la nivel internaţional din surse ca Web of Science şi InCites (ale Clarivate Analytics), studiul ShanghaiRanking’s Academic Excellence, Journal Impact Factor. Aceşti indicatori de performanţă măsoară producţia ştiinţifică, calitatea cercetării, gradul de colaborare internaţională, cercetarea de bună calitate şi cele mai înalte recunoaşteri academice.

Clasificarea Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, dezvoltată de Universitatea Jiao Tong Shanghai din China, a fost publicată pentru prima oară în 2009 şi este una dintre cele mai bine cotate la nivel internaţional, reprezentând un punct de referinţă în strategiile universităţilor care doresc să devină actori de nivel internaţional în mediul academic.

Scimago Institutions Ranking (SIR) este o clasificare a instituţiilor academice şi de cercetare, clasificate în baza unui indicator compus, care combină trei seturi de indicatori diferiţi: performanţa cercetării, rezultatele inovării şi impactul social. În acest clasament, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca ocupă a doua poziţie pe domeniul cercetare şi locul al treilea la nivel general, în topul celor 28 de instituţii de învăţământ superior din România. Sunt înscrise doar universităţile care îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări ştiinţifice publicate.

Scimago Institutions Ranking reprezintă o resursă importantă pentru analiza şi evaluarea instituţiilor de cercetare din întreaga lume. Se evaluează rezultatele cercetării cu scopul de a oferi informaţii utile instituţiilor, factorilor de decizie politică şi responsabililor pentru activitatea de cercetare, astfel încât aceştia să fie în măsură să îmbunătăţească rezultatele activităţii ştiinţifice.

„Cercetarea coordonată cu viziune integratoare şi de internaţionalizare, sustenabilă prin proiecte, este una dintre priorităţile activităţii noastre ca universitate de cercetare avansată. Prin ea ne menţinem şi creştem recunoaşterea naţională şi internaţională, prestigiul şi competitivitatea într-un context în care acest aspect are o importanţă globală din ce în ce mai însemnată”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Aceste performanţe înscriu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” în elita universităţilor europene, dar şi de la nivel mondial, cercetarea ştiinţifică reprezentând una dintre componentele de bază ale misiunii universităţii.

La nivel naţional, universitatea clujeană a fost inclusă în ierarhizarea realizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, se mai arată în comunicatul de presă.