Departamentul de Sănătate Publică al Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) şi MSD România anunţă lansarea unui proiect de cercetare în politici de sănătate care va analiza modul în care îmbunătăţirea nivelului de alfabetizare în domeniul cancerului poate contribui la reducerea inechităţilor în tratarea acestei afecţiuni.


În cadrul proiectului va fi elaborat un set de recomandări privind politicile de sănătate care să îmbunătăţească accesul la informaţie şi la serviciile medicale dedicate pacienţilor oncologici, se arată într-un comunicat.

Iniţiativa este susţinută prin Programul Global de Granturi al MSD privind politicile de sănătate în domeniul cancerului, va primi o finanţare în valoare de 50.000 de dolari şi se încadrează în direcţiile strategice ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca privind politicile publice şi cercetarea avansată în domeniul sănătăţii, direcţii concretizate prin crearea programului UBBMed, ca parte a UBB School of Health.

„Programul este focalizat pe cercetare avansată, care să ducă la aplicaţii inovative (produse/tehnologii/servicii), iar în acest proces va contribui la formarea continuă în domeniu.  Cadrul general de lucru este modelul bio-psiho-social, în paradigmele unor abordări validate ştiinţific (evidence-based) şi personalizate (personalized), în contextul tehnologiilor şi al analizelor de tip „smart” (big data/machine learning/artificial intelligence)”, se arată în comunicat.

Proiectul „Îmbunătăţirea alfabetizării în domeniul sănătăţii prin crearea de politici şi acţiuni care vizează reducerea inechităţilor legate de cancer în România” îşi concentrează atenţia atât pe serviciile oferite in cadrul sistemului de sănătate, cât şi pe factorii sociali care influenţează deciziile pacienţilor cu privire la diagnostic, cu accent pe nivelul de alfabetizare în domeniul cancerului.

„Scopul nostru este să îmbunătăţim starea de sănătate a comunităţilor din România prin creşterea accesibilităţii la informaţii şi servicii de îngrijire pentru pacienţii cu cancer, în special pentru cei care fac parte din grupuri vulnerabile. Ne dorim să reducem inechităţile existente şi să oferim acces egal la informaţii şi tratamente pentru toţi pacienţii, indiferent de locaţia, nivelul de alfabetizare în sănătate sau situaţia financiară a acestora”, a declarat Mădălina Coman, lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Sănătate Publică şi directorul proiectului.

Legislaţia, reglementările, programele guvernamentale şi acţiunile în domeniul cancerului sunt cruciale pentru reducerea inechităţilor în prevenirea, detectarea şi vindecarea cancerului. Factorii de decizie la nivel naţional trebuie să ia în considerare inechităţile cauzate de statutul socio-economic, educaţie, rezidenţă sau etnie, ce influenţează accesul la sănătate şi nivelul lor de alfabetizare în sănătate. „Punctual, o alfabetizare suboptimala pe subiectul cancerului poate produce o serie de întârzieri şi complicaţii pe întregul lanţ de servicii de sănătate, de la vaccinare, screening sau diagnosticare precoce, până la tratament şi gestionarea bolii. Întârzierea parcursului individului în oricare dintre aceste etape poate conduce la creşterea gradului de fatalitate a bolii şi la deces prematur”, se arată în document.

În contextul creşterii în ultimii ani a gradului de complexitate a sistemelor de sănătate din perspectiva soluţiilor diagnostice şi terapeutice devenite disponibile pentru pacienţii cu cancer, un nivel cât mai bun al cunoştinţelor privind cancerul devine cu atât mai important.

„Alfabetizarea în sănătate este un determinant social al sănătăţii cu un rol cheie în reducerea inechităţilor privind accessul la servicii de sănătate, fie ele curative, precum este cazul serviciilor de îngrijire a cancerului, fie ele preventive, precum cele de vaccinare. Un nivel bun de alfabetizare este important pentru individ dar şi pentru societate, întrucat permite fiecarei persoane să identifice, înteleagă şi utilizeze informaţiile necesare pentru luarea unor decizii adecvate privind sănătatea personală şi a celor apropiaţi, să acceseze la timp serviciile medicale de care are nevoie. Astfel, alfabetizarea în sanatate împuterniceşte individul în eforturile sale de a-şi menţine sau de a-şi recupera starea bună de sanatate, contribuind astfel la o societate mai sănătoasa şi mai productivă. Pentru MSD, creşterea nivelului de cunoştinţe in rândul pacienţilor, a populaţiei în ansamblu, constituie una dintre principalele noastre direcţii de acţiune la nivel national, în linie cu viziunea companiei noastre conform căreia alfabetizarea in sanatate poate imbunatati şi salva vieţi. Ne bucurăm că există parteneri locali ce rezonează cu această temă importantă şi că putem susţine o prestigioasă instituţie academică, precum este cazul UBB, să implementeze acest proiect, inovativ în context local, ce poate contribui la consolidarea ecosistemului de sănătate românesc”, a afirmat Marcelo Pascual Morales, Managing Director MSD România & Republica Moldova.

Proiectul va fi implementat prin colaborarea cu parteneri din sectorul public şi privat şi prin consultarea pacienţilor şi a organizaţiilor care activează în domeniul prevenţiei cancerului din toate regiunile ţării. Acţiunile proiectului vor include sensibilizarea publicului cu privire la importanţa alfabetizării în domeniul sănătăţii, furnizarea de informaţii şi resurse, precum şi sprijinirea pacienţilor în luarea deciziilor şi accesarea serviciilor de îngrijire a cancerului.

Obiectivele  proiectului vor fi atinse prin activităţi de documentare extensivă pentru identificarea tuturor informaţiilor, barierelor şi facilitatorilor ce vizează reducerea disparităţilor în îngrijirea persoanelor ce suferă de cancer din România. În cadrul proiectului se vor organiza ateliere de lucru şi  seminarii la nivel local şi naţional, unde împreună cu persoane-cheie care activează în  domeniul cancerului, se vor valida constatările iniţiale şi se vor aduna date suplimentare, urmând apoi elaborarea recomandărilor de politici de sănătate, unde alfabetizarea în sănătate va deveni un punct principal de acţiune.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, până în luna decembrie a anului curent şi este finanţat ca urmare a câştigării unei competiţii lansate de Divizia de oncologie din cadrul MSD, prin apelul anual al Programului de Granturi privind politicile de sănătate din domeniul cancerului.

Oncolog