Dragi colegi,

 

Ne face o deosebită plăcere să vă avem alături în paginile acestui număr special al revistei, dedicat integral unei teme de maximă actualitate şi importanţă în domeniul nostru: astmul. În calitate de profesionişti dedicaţi studiului şi tratării alergiilor şi afecţiunilor asociate, înţelegem complexitatea şi provocările pe care le presupune astmul, atât pentru pacienţi, cât şi pentru noi, cei care ne străduim să oferim cele mai eficiente soluţii terapeutice. Numărul de faţă a fost conceput cu scopul de a oferi o perspectivă cuprinzătoare asupra astmului, abordând cele mai recente descoperiri din cercetare, inovaţii în tratament şi strategii de management al afecţiunii. Ne-am propus să aducem în atenţia dumneavoastră articole de înaltă calitate, scrise de experţi recunoscuţi în domeniu, care să contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor noastre şi să ne inspire în practica medicală de zi cu zi. Suntem convinşi că veţi găsi în paginile acestui număr informaţii valoroase, de la cele mai recente ghiduri clinice şi studii de caz, până la articole de sinteză şi recenzii care să vă ajute să navigaţi prin complexitatea managementului astmului. Fie că sunteţi medici, cercetători, studenţi sau profesionişti în domeniul sănătăţii, acest număr special este conceput să servească drept o resursă informativă şi educativă de nepreţuit.

Acest număr debutează cu articolele cuprinse în „Rubrica specialistului”. Primul articol, elaborat de ş.l. dr. Laura Haidar şi echipa, oferă o analiză profundă şi detaliată a rolului esenţial pe care îl joacă testele funcţionale pulmonare în diagnosticarea precisă şi eficientă a astmului alergic. Articolul subliniază importanţa evaluării obiective a funcţiei pulmonare pentru a identifica trăsăturile specifice ale astmului alergic, cum ar fi hiperreactivitatea bronşică şi variabilitatea fluxului expirator.

În continuare, articolul „Corelaţia dintre rinita alergică şi astm”, realizat de dr. Raluca-Maria Giurgiu şi colaboratorii, aduce în prim-plan o perspectivă detaliată asupra interconexiunii dintre rinita alergică şi astm, două dintre cele mai comune boli alergice care afectează populaţia la nivel global. Autorii articolului explorează profunzimile relaţiei complexe dintre aceste două entităţi patologice, subliniind mecanismele fiziopatologice comune şi implicaţiile clinice ale acestui binom alergic.

Articolul următor, „Exacerbările de astm induse viral”, elaborat de conf. dr. Corina Bocşan şi colaboratorii, aduce în atenţia comunităţii medicale o temă de o importanţă crucială în managementul astmului: impactul infecţiilor virale asupra exacerbărilor de astm. Această lucrare oferă o analiză exhaustivă a modului în care virusurile respiratorii, inclusiv rinovirusurile, virusurile gripale şi virusul sinciţial respirator, pot precipita sau agrava simptomele astmului, ducând la exacerbări acute.

Ultimele două articole ale acestui număr se regăsesc în „Rubrica specialistului” şi detaliază tratamentul astmului. Articolul „Tratamentul astmului alergic – noi perspective şi abordări terapeutice”, realizat de dr. Camelia-Felicia Bănărescu, sub coordonarea prof. dr. Carmen Panaitescu, se remarcă prin abordarea cuprinzătoare şi detaliată a tratamentului astmului alergic. Lucrarea prezintă o analiză profundă a strategiilor terapeutice actuale, îmbogăţită cu recomandări bazate pe cele mai recente ghiduri clinice, oferind o perspectivă valoroasă asupra evoluţiilor din domeniu. Articolul detaliază opţiunile terapeutice convenţionale, de la utilizarea corticosteroizilor inhalatori şi a agoniştilor beta2-adrenergici de lungă durată până la abordări mai noi, cum ar fi terapia biologică cu anticorpi monoclonali direcţionaţi împotriva interleukinelor specifice şi a imunoglobulinei E (IgE). Aceste tratamente inovatoare sunt prezentate în contextul potenţialului lor de a transforma managementul astmului alergic, oferind soluţii pentru cazurile refractare la tratamentele standard. De asemenea, articolul abordează importanţa intervenţiilor nefarmacologice, cum ar fi controlul factorilor declanşatori, educaţia pacientului şi managementul comorbidităţilor, subliniind rolul lor esenţial într-un tratament holistic al astmului alergic. Prin integrarea recomandărilor din ghidurile internaţionale de practică clinică, articolul serveşte drept resursă esenţială pentru medici, oferindu-le acestora o bază solidă pentru a lua decizii informate în selecţia celui mai potrivit tratament pentru pacienţii lor.

Acest număr al revistei se încheie cu articolul elaborat de dr. Sandra-Iulia Moldovan, sub îndrumarea prof. dr. Carmen Panaitescu, care oferă o analiză detaliată a principiilor, eficacităţii şi siguranţei imunoterapiei cu alergen ca abordare terapeutică în astmul alergic, evidenţiindu-i potenţialul de a modifica evoluţia bolii. Autorii încep prin a defini contextul şi mecanismele de bază ale imunoterapiei cu alergen, explicând modul în care această abordare poate reeduca sistemul imunitar să tolereze alergenii specifici, reducând astfel răspunsurile alergice şi simptomele asociate astmului alergic. Se discută diferitele forme de imunoterapie, inclusiv administrarea subcutanată (SCIT) şi sublinguală (SLIT), oferind o comparaţie între aceste metode în ceea ce priveşte eficacitatea, profilul de siguranţă şi acceptabilitatea pentru pacienţi.

Ne bucurăm să vă avem alături în explorarea acestei teme esenţiale şi sperăm că veţi găsi în acest număr special al revistei Alergologia inspiraţie, cunoştinţe şi soluţii practice care să vă sprijine în marea şi nobila misiune de a îmbunătăţi sănătatea şi calitatea vieţii pacienţilor noştri.

Carmen Panaitescu şi  Laura Haidar
cu deosebită consideraţie şi entuziasm pentru
colaborarea continuă în domeniul alergologiei,