STUDIU DE CAZ

Nutriţia de precizie şi contribuţia inteligenţei artificiale în modelarea sănătăţii personalizate

 Precision nutrition and artificial intelligence contribution to shaping personalized health

First published: 19 octombrie 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Diet.3.3.2023.8753

Abstract

Precision nutrition represents an individualized approach based on genetic, metabolic and health information, promising to revolutionize how we relate to food. Integrating artificial intelligence (AI) into precision nutrition brings significant benefits through a complex analysis of biological data, personalized nutritional recommendations, and risk identification. Using machine learning algorithms can unveil subtle patterns in biological data and contribute to individually tailored meal plans. Thus, AI applications in precision nutrition can prevent diseases by anticipating risks and offering personalized preventive suggestions. Furthermore, it expedites research and innovations in precision nutrition, steering toward faster and more accurate personalized nutritional care. Collaboration among researchers, medical professionals, dietitians and AI experts is crucial to ensure the proper and beneficial implementation of this technology in enhancing health.
 

Keywords
precision nutrition, genetics, artificial intelligence, personalized nutrition

Rezumat

Nutriţia de precizie reprezintă o abordare individualizată bazată pe informaţii genetice, metabolice şi de sănătate, care promite să revoluţioneze modul cum ne raportăm la alimentaţie. Integrarea inteligenţei artificiale (IA) în nutriţia de precizie aduce avantaje semnificative, prin analiza complexă a datelor biologice, personalizarea recomandărilor nutriţionale şi identificarea riscurilor. Utilizarea algoritmilor de învăţare automată poate dezvălui modele subtile în datele biologice şi poate contribui la planuri alimentare adaptate individual. Astfel, aplicaţiile IA în nutriţia de precizie pot preveni bolile prin anticiparea riscurilor şi oferirea sugestiilor preventive personalizate. Mai mult, aceasta accelerează cercetările şi inovaţiile în nutriţia de precizie, direcţionând către o îngrijire nutriţională personalizată mai rapidă şi precisă. Colaborarea dintre cercetători, medici, dieteticieni şi experţi în IA este esenţială pentru a asigura aplicarea corectă şi benefică a acestei tehnologii în îmbunătăţirea stării de sănătate.
 

În ultimele decenii, conceptul de nutriţie a evoluat considerabil, de la o abordare generală la una personalizată, bazată pe nevoile şi caracteristicile individuale ale fiecărei persoane. Progresele ştiinţifice privind învăţarea automatizată (Machine Learning) au dovedit un potenţial deosebit în dezvoltarea modelelor predictive, care sunt necesare pentru nutriţia personalizată. Aceste noi domenii emergente, cunoscute sub denumirile de „nutriţie de precizie” şi „inteligenţă artificială”, au captat atenţia comunităţii medicale şi ştiinţifice, deschizând noi orizonturi în ceea ce priveşte optimizarea sănătăţii umane(1,2).

Definirea nutriţiei de precizie

Nutriţia de precizie reprezintă o abordare individualizată a alimentaţiei, bazată pe informaţii specifice despre genele, metabolismul, starea de sănătate şi alţi factori de influenţă ai fiecărui individ. Această abordare se bazează pe premisele că fiecare persoană are nevoi nutriţionale unice şi că adaptarea alimentaţiei la aceste nevoi poate contribui semnificativ la prevenirea şi gestionarea afecţiunilor medicale(3).

Bazele nutriţiei de precizie

Genetica individualăuna dintre cheile nutriţiei de precizie o reprezintă analiza genetică a fiecărui individ. Studiile genetice pot dezvălui informaţii despre cum anumite gene influenţează răspunsul la diferiţi nutrienţi şi substanţe din alimente(4).

Metabolismul – fiecare persoană are un metabolism unic, care poate influenţa modul în care procesează şi utilizează nutrienţii. Abordarea nutriţiei de precizie ia în considerare ratele metabolice şi particularităţile metabolice ale fiecărui individ.

Starea de sănătate – afecţiunile medicale existente sau predispoziţia genetică la anumite boli pot influenţa cerinţele nutriţionale. Nutriţia de precizie se concentrează pe adaptarea alimentaţiei pentru a gestiona sau preveni aceste afecţiuni.

Datele biologice şi monitorizarea continuătehnologia modernă permite colectarea de date biologice în timp real, precum nivelurile de glucoză din sânge, markerii inflamatori sau compoziţia corporală. Aceste date ajută la ajustarea constantă a dietei în funcţie de nevoile individuale(5).

Metodele de aplicare a nutriţiei de precizie

Testele genetice – analizele genetice identifică variaţiile genetice asociate cu răspunsul la nutrienţi şi predispoziţia la anumite boli. Aceste informaţii sunt folosite pentru a crea planuri alimentare personalizate.

Monitorizarea biomarkerilor – prin monitorizarea regulată a markerilor biologici, cum ar fi nivelurile de glucoză sau de lipide din sânge, se poate adapta dieta pentru a menţine nivelurile optime ale parametrilor(6,7).

Alimentaţia personalizată – pe baza informaţiilor genetice, metabolice şi de sănătate, sunt create planuri nutriţionale precise, care pot include cantităţi specifice de macronutrienţi şi micronutrienţi.

Suplimentele personalizate – nutriţia de precizie poate implica şi suplimente, care să completeze eventualele deficienţe nutriţionale identificate în analizele individuale(8).

Impactul nutriţiei de precizie în sănătate

Prevenţia şi gestionarea bolilor – nutriţia de precizie poate juca un rol semnificativ în prevenirea bolilor cronice, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare sau obezitatea. Prin identificarea predispoziţiei genetice şi ajustarea dietei, se pot reduce riscurile asociate acestor afecţiuni(9,10,11).

Performanţa fizică şi mentală – sportivii şi persoanele active pot beneficia de nutriţia de precizie pentru a-şi optimiza performanţa şi recuperarea. De asemenea, se poate susţine sănătatea mintală prin nutriţie adaptată(12).

Managementul greutăţii – dieta personalizată poate facilita gestionarea greutăţii corporale prin înţelegerea mai bună a metabolismului individual şi a nevoilor calorice(10).

Sănătatea digestivă – pentru persoanele cu afecţiuni digestive sau intoleranţe alimentare, nutriţia de precizie poate oferi soluţii pentru evitarea alimentelor problematice.

Optimizarea nutriţională în timpul tratamentelor medicale – persoanele care urmează tratamente medicale intensive pot beneficia de nutriţie de precizie pentru a-şi menţine starea nutriţională optimă şi a reduce efectele secundare ale tratamentelor(13).

Perspectivele viitoare

Nutriţia de precizie reprezintă o zonă în continuă dezvoltare, cu multiple direcţii viitoare. Tehnologia avansată, precum analizele genetice din ce în ce mai accesibile şi dispozitivele de monitorizare biologică, va juca un rol crucial în extinderea acestui domeniu. De asemenea, înţelegerea tot mai profundă a interacţiunilor complexe dintre gene, microbiom şi alimentaţie va aduce noi perspective asupra modului în care nutriţia influenţează sănătatea umană(14). Nutriţia de precizie reprezintă un pas semnificativ în evoluţia abordării nutriţionale, aducând personalizarea în centrul sănătăţii. Prin integrarea datelor genetice, metabolice şi de sănătate, această abordare poate aduce beneficii semnificative în prevenirea bolilor, gestionarea afecţiunilor şi optimizarea stării de sănătate a fiecărui individ. Cu toate acestea, este important să se ţină cont de complexitatea individuală şi de interacţiunile complexe dintre factorii nutriţionali şi biologici. Nutriţia de precizie poate deschide uşi către o nouă eră a sănătăţii personalizate, îmbunătăţind calitatea vieţii şi promovând bunăstarea generală.

Rolul inteligenţei artificiale în avansarea nutriţiei de precizie

Odată cu progresele tehnologice din domeniul inteligenţei artificiale (IA), se deschid noi perspective pentru nutriţia de precizie. Integrarea IA în acest domeniu poate aduce beneficii semnificative, îmbunătăţind înţelegerea complexă a datelor biologice, personalizând recomandările nutriţionale şi accelerând cercetările în acest domeniu(15).

Cercetarea în domeniul nutriţiei de precizie necesită analize complexe şi timp îndelungat pentru a obţine rezultate semnificative. Utilizarea inteligenţei artificiale poate accelera acest proces, ajutând la identificarea rapidă a corelaţiilor dintre gene, metabolism şi răspunsul la alimente. Algoritmii de machine learning pot analiza rapid seturi mari de date pentru a extrage informaţii relevante şi pentru a ghida cercetările ulterioare. Astfel, inovaţiile în nutriţia de precizie pot deveni mai accesibile şi mai rapide.

Analiza complexă a datelor biologice

Datele biologice, cum ar fi rezultatele analizelor genetice, biomarkerii şi profilurile metabolice, pot fi extrem de complexe şi dificil de interpretat manual. Aici intervine inteligenţa artificială, care poate procesa şi analiza volumul mare de date într-un mod eficient şi precis. Algoritmii de învăţare automată pot identifica modele şi corelaţii subtile între factorii biologici şi răspunsul la anumiţi nutrienţi sau substanţe din alimente(16).

Personalizarea recomandărilor nutriţionale

Inteligenţa artificială poate contribui la crearea de planuri alimentare personalizate mai sofisticate şi precise. Cu ajutorul algoritmilor de învăţare automată se pot lua în considerare multiplele variabile, cum ar fi datele genetice, istoricul medical, preferinţele alimentare şi stilul de viaţă. Astfel, se pot oferi recomandări mai detaliate şi mai adaptate nevoilor fiecărui individ. De asemenea, prin monitorizarea continuă a datelor biologice în timp real, inteligenţa artificială poate ajusta automat planurile nutriţionale în funcţie de schimbările individuale(17).

Identificarea riscurilor şi prevenţia bolilor

Inteligenţa artificială poate fi folosită pentru a identifica riscurile individuale de dezvoltare a anumitor boli pe baza datelor genetice şi de sănătate. Cu aceste informaţii se pot implementa măsuri preventive personalizate pentru reducerea riscului de afecţiuni cronice. De asemenea, IA poate analiza istoricul medical şi datele biologice pentru a anticipa potenţiale probleme de sănătate şi pentru a sugera intervenţii nutriţionale sau stiluri de viaţă adecvate(18).

În concluzie, integrarea inteligenţei artificiale în nutriţia de precizie deschide oportunităţi remarcabile pentru optimizarea sănătăţii umane. Această tehnologie poate contribui la înţelegerea mai profundă a complexităţii individuale, la personalizarea recomandărilor nutriţionale şi la accelerarea cercetărilor în domeniul sănătăţii şi nutriţiei. Cu toate acestea, este important să se asigure că algoritmii IA sunt bine calibraţi şi validaţi pentru a oferi informaţii precise şi utile. O colaborare strânsă între cercetători, medici şi experţi în IA poate conduce la progrese semnificative în îmbunătăţirea sănătăţii prin nutriţia de precizie.  

 

 

Conflict de interese: niciunul declarat.

suport financiar: niciunul declarat.

Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licenţa CC-BY.

 

Bibliografie

 1. Kirk D, Catal C, Tekinerdogan B. Precision nutrition: A systematic literature review. Computers in Biology and Medicine. 2021;133:104365.

 2. Xu BP, Shi H. Precision nutrition: concept, evolution, and future vision. Precision Nutrition. 2022;1(1):10-1097.

 3. Livingstone KM, Ramos-Lopez O, Pérusse L, Kato H, Ordovas JM, Martínez JA. Precision nutrition: A review of current approaches and future endeavors. Trends in Food Science & Technology. 2022;128:253-264.

 4. Bordoni L, Gabbianelli R. Primers on nutrigenetics and nutri(epi)genomics: Origins and development of precision nutrition. Biochimie. 2019;160:156-171.

 5. Zeisel SH. A Conceptual Framework for Studying and Investing in Precision Nutrition. Frontiers in Genetics. 2019;10:200.

 6. Srinivasan B, Lee S, Erickson D, Mehta S. Precision nutrition-Review of methods for point-of-care assessment of nutritional status. Current Opinion in Biotechnology. 2017;44:103-108.

 7. Hippe B, Schiller M. Translational Aspects in Precision Nutrition, Personalization, Biomarkers and Healthy Aging. Springer International Publishing. 2022;279-299.

 8. Gkouskou KK, Grammatikopoulou MG, Vlastos I, Sanoudou D, Eliopoulos AG. Genotype-guided dietary supplementation in precision nutrition. Nutrition Reviews. 2021;79(11):1225-1235.

 9. Wang DD, Hu FB. Precision nutrition for prevention and management of type 2 diabetes. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2018;6(5):416-426.

 10. Voruganti VS. Precision nutrition: Recent advances in obesity. Physiology. 2023;38(1):42-50.

 11. Shannon CE, Ní Chathail MB, Mullin SM, Meehan A, McGillicuddy FC, Roche HM. Precision nutrition for targeting pathophysiology of cardiometabolic phenotypes. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders. 2023;24(5):921-936.

 12. de Moraes Lopes MHB, Ferreira DD, Ferreira ACBH, da Silva GR, Caetano AS, Braz VN. Use of artificial intelligence in precision nutrition and fitness. Artificial Intelligence in Precision Health. 2020;1:465-496.

 13. Demetrowitsch TJ, Schlicht K, Knappe C, et al. Precision nutrition in chronic inflammation. Frontiers in Immunology. 2020;11:587895. 

 14. Pratt CA, Brown AG, Dixit S, Farmer N, Natarajan A, Boyington J, et al. Perspectives: on Precision Nutrition Research in Heart, Lung, and Blood Diseases and Sleep Disorders. Advances in Nutrition. 2022;13(5):1402-1414.

 15. Volpe SL. Artificial Intelligence and Precision Nutrition. ACSM’s Health & Fitness Journal. 2022;26(3):43-44.

 16. Lee HA, Huang TT, Yen LH, Wu PH, Chen KW, Kung HH, et al. Precision nutrient management using artificial intelligence based on digital data collection framework. Applied Sciences. 2022;12(9):4167.

 17. Rodgers GP, Collins FS. Precision nutrition - the answer to “what to eat to stay healthy”. JAMA. 2020;324(8):735-736.

 18. Mortazavi BJ, Gutierrez-Osuna R. A review of digital innovations for diet monitoring and precision nutrition. Journal of Diabetes Science and Technology. 2023;17(1):217-223.

Articole din ediţiile anterioare

CERCETARE | Ediţia 1 1 / 2023

Utilizarea Inteligenţei Artificiale în practica dieteticienilor: beneficii, neajunsuri şi provocări

George Vrapcea

Tehnologia a avansat semnificativ în ultimii ani. Una dintre aceste tehnologii este Inteligenţa Artificială (IA), care a devenit recent disponibilă...

28 aprilie 2023
ARTICOL ORIGINAL | Ediţia 2 2 / 2023

Gena FTO şi impactul ei asupra obezităţii

Roxana Ciocâltea

Prevalenţa obezităţii în lume şi în ţara noastră este în continuă creştere. Alimentaţia necorespunzătoare şi un indice de masă corporală ridicat su...

30 iunie 2023