CERCETARE

Utilizarea Inteligenţei Artificiale în practica dieteticienilor: beneficii, neajunsuri şi provocări

 Artificial intelligence in dietitians practice: benefits, drawbacks and challenges

First published: 28 aprilie 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Diet.1.1.2023.8020

Abstract

Technology has advanced significantly in recent years. One of these technologies is artificial intelligence (AI), which has recently become available to the public and represents a natural language model that can provide users with answers in a conversational style. AI can answer any question and provide relevant suggestions and information in real-time, which can be very helpful for dietitians in their practice. Some of the benefits of using AI in the field of dietetics include the ability to personalize recommendations based on patients’ needs and preferences, create personalized meal plans in seconds and save time. However, it is important to note that AI should not replace in-person meetings with a dietitian, but rather should be used as a supplementary tool to provide relevant nutritional information and improve nutritional care. Additionally, privacy concerns should also be taken into consideration when using technology in the field of dietetics. It is important to ensure that patient information is kept confidential and secure. Overall, the use of AI in the field of dietetics has the potential to improve the efficiency and effectiveness of dietitians in managing their patients’ nutritional needs. 

Keywords
artificial intelligence, tools, dietitians, nutrition

Rezumat

Tehnologia a avansat semnificativ în ultimii ani. Una dintre aceste tehnologii este Inteligenţa Artificială (IA), care a devenit recent disponibilă publicului larg şi reprezintă un model de limbaj natural ce poate oferi răspunsuri utilizatorilor într-un stil conversaţional. IA poate răspunde la orice întrebare, oferind sugestii şi informaţii relevante în timp real, foarte utile pentru dieteticieni în practica lor. Unele dintre beneficiile utilizării IA în domeniul dieteticii includ capacitatea de a personaliza recomandările în funcţie de nevoile şi preferinţele pacienţilor, de a crea planuri de masă personalizate în câteva secunde şi de a economisi timp. Cu toate acestea, este important de notat că IA nu ar trebui să înlocuiască întâlnirile faţă în faţă cu un dietetician, ci ar trebui utilizată ca instrument suplimentar pentru a oferi informaţii nutriţionale relevante şi pentru a îmbunătăţi îngrijirea nutriţională. În plus, trebuie luate în considerare şi problemele de confidenţialitate atunci când se utilizează tehnologia în domeniul dieteticii. Este important să se asigure că informaţiile pacienţilor sunt păstrate confidenţiale şi în siguranţă. În ansamblu, utilizarea IA în domeniul dieteticii are potenţialul de a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea dieteticienilor în gestionarea nevoilor nutriţionale ale pacienţilor lor.

În ultimii ani, tehnologia a evoluat semnificativ, inclusiv în domeniul nutriţiei şi dieteticii(1). Inteligenţa artificială (IA), de curând disponibilă gratuit publicului larg, vine şi în ajutorul dieteticienilor, fiind un model de limbaj natural, ce poate răspunde la orice întrebare, oferind sugestii şi informaţii relevante în timp real(2,3,4).

În continuare, vom menţiona câteva dintre beneficiile utilizării IA în practica dieteticienilor şi cum această tehnologie poate îmbunătăţi experienţa pacienţilor.

Personalizarea recomandărilor. Un beneficiu important al utilizării IA în practica dieteticienilor este capacitatea de a personaliza recomandările în funcţie de nevoile şi preferinţele individuale ale pacientului. IA poate furniza informaţii specifice referitoare la alimentele şi nutrienţii de care are nevoie pacientul, în funcţie de starea de sănătate, preferinţele şi obiectivele sale.

Crearea meniurilor personalizate. IA poate crea în câteva secunde meniuri întregi sau reţete bazându-se pe informaţiile detaliate ale stării nutriţionale a pacienţilor cărora le sunt adresate. În plus, poate calcula valorile nutriţionale (macronutrienţi, micronutrienţi etc.) pentru creaţiile sale sau jurnalele alimentare ale pacienţilor. Totuşi, pentru a personaliza meniurile create cu IA şi a vizualiza în detaliu aportul nutritiv în raport cu nevoile individuale ale pacienţilor, este recomandată folosirea unei platforme care să ofere o vizualizare grafică a datelor şi capabilităţi de editare detaliată(5).

Economisirea timpului. Un alt avantaj important al utilizării IA este economisirea timpului. Dieteticienii pot gestiona mai mulţi pacienţi simultan, fără a sacrifica din valoarea serviciilor oferite.

Accesibilitate îmbunătăţită pentru pacienţi. IA poate fi accesată prin intermediul unui dispozitiv mobil sau al unui calculator şi poate oferi răspunsuri în timp real. Acest lucru face ca pacienţii să poată accesa informaţii nutriţionale relevante în orice moment, fără a fi necesar un dialog frecvent cu un dietetician pentru a primi răspunsuri la întrebări generale. În felul acesta, dieteticianul se va putea concentra mai bine pe aspectele particulare ale pacienţilor pentru a creşte calitatea serviciilor oferite.

Îmbunătăţirea comunicării. Comunicarea este un aspect esenţial în relaţia dintre dieteticieni şi pacienţi. Utilizarea IA poate îmbunătăţi comunicarea prin ajutarea dieteticienilor în furnizarea unui răspuns corect, prompt şi precis la întrebările pacienţilor. Acest lucru poate ajuta la creşterea încrederii şi loialităţii pacienţilor faţă de dieteticienii lor(6).

Utilizarea IA în practica dieteticienilor poate aduce numeroase beneficii, inclusiv accesibilitate îmbunătăţită pentru pacienţi, personalizarea recomandărilor, economisirea timpului şi îmbunătăţirea comunicării. Această tehnologie poate ajuta dieteticienii să gestioneze mai eficient pacienţii şi să îmbunătăţească experienţa acestora în procesul de îngrijire nutriţională. Cu toate acestea, este important să menţionăm că IA nu ar trebui să înlocuiască întâlnirile cu un dietetician, ci ar trebui să fie utilizat ca o modalitate suplimentară de a furniza informaţii nutriţionale relevante şi de a îmbunătăţi comunicarea dintre pacienţi şi dieteticieni.

De asemenea, este important să se ia în considerare şi aspectele de confidenţialitate şi securitate atunci când se utilizează IA. Dieteticienii trebuie să asigure pacienţii că informaţiile lor sunt în siguranţă şi că sunt respectate standardele de confidenţialitate şi protecţie a datelor.

Deşi IA a devenit din ce în ce mai populară în domeniul nutriţiei şi al dieteticii, utilizarea acesteia în practica dieteticienilor poate prezenta şi câteva neajunsuri sau probleme, precum:

Limitările cunoştinţelor. Chiar dacă IA este capabilă să ofere informaţii nutriţionale şi recomandări, aceasta se bazează pe cunoştinţele acumulate anterior, prin intermediul datelor de antrenament şi al algoritmilor de învăţare automată. Aceasta poate duce la limitări ale cunoştinţelor şi la faptul că IA poate să nu fie capabilă să ofere informaţii suficient de precise sau relevante, mai ales pentru cazurile medicale foarte complexe sau foarte rare(7,8). Cu toate acestea, programul poate fi „învăţat” manual de către dietetician (introducând în conversaţie conţinutul unor studii de actualitate care au relevanţă pentru ceea ce doreşte să analizeze dieteticianul(9) sau pot fi folosite diferite mijloace pentru a-i oferi IA acces la internet).

Înţelegerea greşită a nevoilor pacienţilor. Deşi IA poate oferi informaţii şi recomandări personalizate, există un risc de înţelegere greşită a nevoilor pacienţilor. IA poate furniza informaţii într-un mod strict logic, fără a lua în considerare emoţiile, preferinţele şi obiectivele pacienţilor. În acest fel, pacienţii pot să nu primească informaţiile de care au nevoie sau să se simtă neînţeleşi. Pentru a evita această situaţie, informaţiile introduse în conversaţia cu IA trebuie să fie cât mai complete (fiind esenţial să aibă la bază o anamneză corect structurată), iar ulterior dieteticianul trebuie să aducă modificările necesare.

Responsabilitatea profesională. Dieteticienii sunt profesionişti cu responsabilităţi etice şi legale. Utilizarea IA poate fi văzută ca o modalitate de a submina aceste responsabilităţi, deoarece există posibilitatea ca pacienţii să primească informaţii şi recomandări care nu sunt suficient de adecvate nevoilor lor individuale sau nu sunt îndeajuns de conforme cu standardele profesionale(10).

Lipsa interacţiunii umane. Comunicarea umană este un aspect esenţial în practica dieteticienilor. Îndrumarea pacienţilor spre a utiliza IA în detrimentul unui dialog continuu cu un dietetician poate duce la o lipsă a interacţiunii umane, ceea ce poate afecta capacitatea dieteticienilor de a înţelege nevoile şi preferinţele pacienţilor, de a construi relaţii de încredere şi de a oferi suport emoţional.

Aplicaţiile online de îngrijire nutriţională create pentru România sunt utile dieteticienilor sau studenţilor la programul „Nutriţie şi dietetică” deoarece, pe lângă facilităţile generale precum generarea de meniuri, calcularea indicelui de masă corporală sau a necesarului caloric şi anamneza pacienţilor, oferă diverse facilităţi specifice ţării noastre, precum analize de valori nutriţionale şi bilanţuri alimentare pentru grădiniţe în conformitate cu normele legislative. IA poate oferi informaţii mai generale despre nutriţie şi dietă, dar nu poate oferi informaţii foarte specifice pentru România.

În concluzie, utilizarea IA în practica dieteticienilor poate prezenta neajunsuri şi probleme, care pot duce la limitări ale cunoştinţelor, la înţelegerea greşită a nevoilor pacienţilor, subminarea responsabilităţilor profesionale şi la lipsa interacţiunii umane. Este important ca dieteticienii să utilizeze IA cu precauţie şi să se asigure că această tehnologie este folosită în conformitate cu standardele profesionale şi etice, iar utilizarea acesteia să nu înlocuiască într-o măsură prea mare interacţiunea umană. În acelaşi timp, este important ca dezvoltatorii de tehnologie să continue să îmbunătăţească şi să actualizeze modelele de limbaj natural, astfel încât acestea să devină mai precise şi mai relevante în oferirea de informaţii şi recomandări nutriţionale. Astfel, putem afirma că o abordare echilibrată între utilizarea inteligenţei artificiale şi interacţiunea umană poate fi benefică atât pentru dieteticieni, cât şi pentru pacienţi.  

 

Conflict de interese: niciunul declarat

Suport financiar: niciunul declarat
Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licenţa CC-BY. 

Bibliografie

  1. Fakih CK, Karavetian M, Halfens RJ, Crutzen R, Khoja L, Schols J. The Effects of Dietary Mobile Apps on Nutritional Outcomes in Adults with Chronic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2019;119(4):626-651.

  2. Som B. ChatGPT and the Future of Medical Writing. Radiological Society of North America. 2023.

  3. Kitamura FC. ChatGPT Is Shaping the Future of Medical Writing but Still Requires Human Judgment. Radiological Society of North America. 2023;307(2):e230171.

  4. Aydın Ö, Karaarslan E. OpenAI ChatGPT Generated Literature Review: Digital Twin in Healthcare. Emerging Computer Technologies. 2022;2:22-31.

  5. Vrapcea G, Tarcea M. The importance of nutrition care platforms for Romanian dietitians’ practice. Health, Sports & Rehabilitation Medicine. 2022;23(3):114-119.

  6. Tzeng-Ji C. ChatGPT and other artificial intelligence applications speed up scientific writing. Journal of the Chinese Medical Association. 2023;86(4):351-353.

  7. Borji A. A Categorical Archive of ChatGPT Failures. Computation and Language. 2023;10.21203/rs.3.rs-2895792/v1.

  8. Alkaissi H, McFarlane SI. Artificial Hallucinations in ChatGPT: Implications in Scientific Writing. Cureus. 2023;15(2):e35179.

  9. Dis E, Bollen J, Zuidema W, Rooij R, Bockting CL. ChatGPT: five priorities for research. Nature. 2023;614:224-226.

  10. Mhlanga D. Open AI in Education, the Responsible and Ethical Use of ChatGPT Towards Lifelong Learning. SSRN. 2023.