Modificări ale nevilor melanocitari după tehnicile de epilare cu laser şi lumină intens pulsată

 Changes in melanocytic nevi after hair removal techniques with laser and intense pulsed light

First published: 18 aprilie 2022

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Med.146.2.2022.6319

Abstract

Lasers and intense pulsed light (IPL) systems are some of the most demanded techniques used for unwanted hair removal. They act by selective photothermolysis, a mechanism by which photons target the hair follicle me­la­no­cyes while, at the same time, sparing the sur­roun­ding tissue. However, when applied directly onto a pigmented lesion, the energy from the laser can be ab­sorbed by nevocytes, with subsequent thermal injury of the lesion. Few studies in the literature have described the consequences of laser and IPL devices on melanocytic nevi. Our aim was to summarize the clinical, dermatoscopic and histopathologic modifications that occurred in nevi after these hair removal techniques. We selected four case series and three case reports, totalling 12 patients, of which seven had been previously treated with laser and five with IPL for hair removal. Clinical modifications of nevi consisted in hy­per­pig­men­ta­tion, crust formation, two-colour aspect and complete clearance of nevi. Dermatoscopically, a change in pigment distribution and colour, microcrusts, grey-blue structures and a milky red veil were described. Histo­pa­th­o­lo­gical changes were consistent with inflammation and benignity. Ultraviolet radiation is known to cause DNA damage and mutagenesis, while the effects of visi­ble light and infrared laser on tissues are primarily ther­mal. However, we cannot definitively exclude the po­ten­tial for malignancy after repeated thermal trauma of nevo­me­la­nocytes. 

Keywords
laser, intense pulsed light, dermatoscopic, histopathologic, changes, hair removal, microcrusts, review

Rezumat

Laserele şi sistemele cu lumină intens pulsată (IPL) sunt unele dintre cele mai solicitate tehnici folosite pentru epilarea defi­ni­ti­vă. Acestea acţionează prin principiul de fototermoliză se­lec­tivă, un mecanism prin care fotonii vizează melanocitele fo­licu­lului pilos, cruţând, în acelaşi timp, ţesuturile din jur. Cu toa­te acestea, atunci când este aplicată direct pe o leziune pig­men­ta­ră, energia laserului poate fi absorbită şi de către melanocitele nevice, producând o leziune termică ulterioară. Puţine studii din literatură au descris consecinţele dispozitivelor de tip laser şi IPL asupra nevilor melanocitari. Scopul studiului nostru este de a prezenta modificările clinice, dermatoscopice şi histopatologice care au apărut la nivelul nevilor după aplicarea acestor tehnici de epilare definitivă. Am selectat patru serii de cazuri şi trei raportări de caz, însumând un total de 12 pacienţi, şapte dintre cei care au fost trataţi anterior cu laser şi cinci cu IPL. Modificările clinice ale ne­vi­lor au constat în hiperpigmentare, microcruste, aspect bi­co­lor şi dispariţia completă a acestora. Din punct de vedere der­ma­to­scopic, s-au raportat modificări ale reţelei pigmentare, mi­cro­cruste, structuri gri-albăstrui şi văl roşu lăptos. Examenul his­to­pa­to­logic a evidenţiat semne de inflamaţie şi absenţa ele­men­telor de transformare malignă. Este bine cunoscut faptul că radiaţiile ultraviolete determină leziuni ale ADN-ului celular şi au rol în mutageneză, în timp ce efectele luminii vizibile şi ale laserului cu infraroşu asupra ţesuturilor sunt în principal ter­mi­ce. Cu toate acestea, nu putem exclude cu certitudine p­oten­ţialul de malignitate al traumatismelor termice repetate ale melanocitelor nevice. 

Introducere

Laserele şi dispozitivele cu lumină intens pulsată (IPL) au câştigat din ce în ce mai mult teren în dermatologie şi în medicina estetică, cu un număr crescut de tratamente efectuate în ultimele două decenii(1). Una dintre cele mai solicitate utilizări ale acestora este pentru îndepărtarea părului nedorit: la pacienţii cu hirsutism, la cei care se confruntă cu creşterea excesivă a părului în zonele androgen-dependente şi la cei cu hipertricoză, depăşind cu mult tratamentele convenţionale şi devenind astfel terapia de primă linie pentru rezultate de lungă durată(2). În acest scop, laserele Alexandrite, diodă, neodymium doped yttrium aluminium garnet (Nd:YAG) şi IPL s-au dovedit a fi eficiente(3). Ele acţionează prin mecanismul de fototermoliză selectivă, cruţând, astfel, ţesuturile din jur(4).

Cu toate acestea, sunt puţine date ştiinţifice care adre­sează efectele pe termen lung ale laserelor şi dispozi­ti­velor IPL asupra morfologiei nevilor(3). Când laserul este aplicat direct pe piele, melanina vizată preferenţial este cea de la nivelul foliculilor piloşi, având o densitate melanocitară maximă la nivelul bulbului şi tijei firului de păr(5). Totodată, atunci când laserul este aplicat direct pe o leziune pigmentară, energia emisă de către acesta poate fi absorbită şi la nivelul melanocitelor nevice, producând o leziune termică(6) ce se manifestă local prin modificări clinice, dermatoscopice şi histopatologice(7).

Epilarea cu laser şi IPL este adesea bine tolerată, însă uneori pot apărea evenimente adverse(6) de tip local: eritem, edem, cruste, vezicule şi modificări pigmentare cutanate(8,9). Dintre acestea, modificările pigmentare ale nevilor melanocitari sunt cele mai îngrijorătoare, întrucât pot exprima transformarea malignă a acestora. Scopul acestui review este de a prezenta dovezile ştiinţifice actuale cu privire la modificările nevilor apărute în urma tratamentului cu laser şi IPL pentru epilarea definitivă.

Materiale şi metodă

Am efectuat un review sistematic al literaturii de specialitate în conformitate cu ghidurile PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Am analizat baza de date PubMed folosind termenii „epilare cu laser” şi „epilare IPL” în combinaţie cu termenii „nevi” şi „modificări”. Au fost selectate doar articolele în limba engleză. Ultima căutare a fost efectuată la data de 20 februarie 2022. Toate tipurile de studii au fost incluse, fără restricţii referitoare la de­signul studiului. Alte articole potenţial relevante au fost identificate prin verificarea manuală a referinţelor din literatura inclusă. Selectarea independentă a articolelor a fost efectuată de către doi investigatori, folosind criteriile de includere şi de excludere stabilite. Datele extrase au fost introduse în tabelul 1.
 

Modificări ale nevilor melanocitari după epilarea cu laser sau IPL
Modificări ale nevilor melanocitari după epilarea cu laser sau IPL
Modificări ale nevilor melanocitari după epilarea cu laser sau IPL (cont.)
Modificări ale nevilor melanocitari după epilarea cu laser sau IPL (cont.)


Rezultate

Am identificat iniţial 15 articole, dintre care trei nu au îndeplinit criteriile de includere şi, prin urmare, au fost eliminate. Am selectat patru serii de cazuri şi trei raportări de caz, totalizând 12 pacienţi, dintre care şapte au fost trataţi anterior cu laser şi cinci cu IPL pentru epilare definitivă. Modificările clinice ale nevilor au variat de la hiperpigmentare(1), formare de cruste(10) şi aspect bicolor(5,6) până la dispariţia completă a lor(6). De asemenea, au fost raportate modificări inflamatorii(9) şi creşterea în dimensiuni a acestora(7). Din punct de vedere dermatoscopic, au fost descrise modificări ale reţelei pigmentare(1,3,5,10,11), microcruste(3,10), structuri gri-albăstrui(5,6) şi văl roşu lăptos(5). Aspectul histopatologic a evidenţiat semne de inflamaţie şi absenţa elementelor de transformare malignă (tabelul 1).
 

Discuţie

Laserele sunt dispozitive care emit un fascicul coerent de lumină şi pot fi utilizate pentru excizie, coagulare şi ablaţie tisulară, având astfel o aplicabilitate vastă în domeniul medical(12). Proprietăţile fizice ale laserului care determină efectul său terapeutic sunt lungimea de undă, durata expunerii şi energia emisă. În dermatologie, laserele au o gamă largă de aplicaţii, de la ablaţia tumorilor benigne şi tehnici de rejuvenare facială la îndepărtarea definitivă a părului nedorit. Distrugerea foliculului pilos se bazează pe principiul de fototermoliză selectivă. Similar, dispozitivele de tip IPL constau într-o lampă care emite un fascicul necoerent de lumină vizibilă, ce trece prin diferite filtre, adaptate zonelor tratate, crescând astfel specificitatea procedurii. Acestea se pot folosi pentru tratamentul leziunilor vasculare, al hiperpigmentărilor cutanate, precum şi pentru îndepărtarea definitivă a părului nedorit(10). Selectivitatea dispozitivelor laser şi IPL pentru foliculul pilos depinde de mai mulţi factori: diferenţele dintre melanocitele foliculare şi cele epidermice, proprietăţile de propagare ale fasciculului luminos, caracteristicile optice şi termice ale foliculului pilos comparativ cu cele ale epidermului, precum şi diferenţele de conductanţă termică ale foliculului pilos şi ale dermului înconjurător comparativ cu grăsimea subcutanată(3). Cu toate acestea, nevii melanocitari cu componentă joncţională pot absorbi energia emisă de dispozitivul IPL(3).

Rasheed et al.(9) au urmărit efectele secundare ale tratamentului cu laser Alexandrite pe un eşantion de 250 de femei cu hirsutism. Dintre acestea, 51 au raportat modificări inflamatorii şi pigmentare ale nevilor preexistenţi. Aceste modificări au fost observate mai frecvent la nevii intens pigmentaţi şi la nevii pilari. Reacţia inflamatorie a fost diferită ca grad de severitate şi a constat în senzaţie de arsură, edem local, exsudaţie, ulceraţii sau formare de cruste. De asemenea, alţi autori au raportat regresia nevilor după tratamentul cu IPL(3) şi cu laser diodă(11), precum şi prezenţa de modificări similare ale nevilor din câmpul de acţiune al laserului(3,11). În schimb, o creştere în dimensiuni a nevilor a fost raportată după tratamentul cu laser de mare putere(7). În ambele situaţii, nevii au fost excizaţi şi transformarea malignă a fost exclusă.

Din punct de vedere dermatoscopic au fost descrise modificări ale reţelei pigmentare(1,3,5,10,11), microcruste(3,10), structuri gri-albăstrui(5,6) şi văl roşu lăptos(5). Zonele hiperpigmentare asimetrice periferice, structurile gri-albăstrui şi vălul roşu lăptos sunt criterii majore pentru diagnosticul de melanom(13,14). Prezenţa structurilor alb-albăstrui (blue-white structures; BWS) este dificil de interpretat, întrucât pot fi întâlnite atât în leziunile benigne, cât şi în cele maligne. Zalaudek et al.(15) au analizat 145 de leziuni pigmentare care au prezentat BWS şi au stabilit un algoritm de gestionare a acestora. Leziunile în care BWS ocupă peste 50% din suprafaţă trebuie excizate, iar celelalte urmărite. Pe de altă parte, la momentul actual, prezenţa microcrustelor a fost descrisă numai la nevii din câmpul de tratament cu laser sau IPL(10). Acest element dermatoscopic ar putea fi un criteriu important de diagnostic diferenţial, mai ales cu melanomul, în contextul unei anamneze pozitive pentru tratamente cu laser sau IPL pentru epilare definitivă.

S-a dovedit că radiaţiile ultraviolete provoacă leziuni ale ADN-ului celular şi au rol în mutageneză, în timp ce efectele luminii vizibile şi ale laserului cu infraroşu asupra ţesuturilor sunt în primul rând termice. Totodată, nu putem exclude cu certitudine riscul de transformare malignă apărut în urma iradierii repetate cu laser şi a lezării termice a melanocitelor nevice(3). Formarea microcrustei poate fi nedetectabilă la examinarea cu ochiul liber, în timp ce dermatoscopia ne oferă detalii mai precise. Până în prezent, prezenţa microcrustelor a fost asociată cu o anamneză pozitivă pentru utilizarea tehnicilor de îndepărtare a părului fie cu laser, fie cu IPL, care s-ar putea dovedi a fi un element important de diagnostic diferenţial.

Concluzii

Aplicarea tehnicilor de epilare cu laser şi IPL în zonele cu nevi melanocitari multipli poate determina lezarea termică a nevilor şi modificări clinice, dermatoscopice şi histopatologice secundare. Aceste modificări pigmentare, într-adevăr, ridică suspiciunea pentru melanom, motiv pentru care anamneza ar trebui să se focalizeze şi pe modalităţile de epilare efectuate. Aceste informaţii sunt importante atât pentru dermatologi, cât şi pentru anatomopatologi, atunci când examinează astfel de leziuni, pentru a diminua posibilitatea unui diagnostic eronat de melanom. Deşi modificările descrise până acum nu sugerează un potenţial de transformare malignă, sunt recomandate studii suplimentare cu perioade mai lungi de urmărire a pacienţilor pentru a analiza impactul tratamentelor cu laser şi IPL asupra nevilor preexistenţi. De asemenea, ar fi recomandat ca pacienţii care urmează tratamente regulate cu laser sau IPL pentru epilare definitivă să se prezinte la medicul dermatolog atât înaintea, pe parcursul, cât şi la încheierea şedinţelor de tratament, pentru evaluarea completă a nevilor melanocitari (total body mapping).  

 

Conflict of interests: The authors declare no con­flict of interests.

Autorii nu au primit finanţare pentru cercetare, calitatea de autor şi/sau publicarea acestui articol.

Bibliografie

 1. Boleira M, de Almeida Balassiano LK, Jeunon3 T. Complete regression of a melanocytic nevus after epilation with diode laser therapy. Dermatol Pract Concept. 2015 Apr;5(2):99-103. 

 2. Gan SD, Graber EM. Laser hair removal: a review. Dermatol Surg Off Publ Am Soc Dermatol Surg Al. 2013 Jun;39(6):823-38. 

 3. Garrido-Ríos AA, Muñoz-Repeto I, Huerta-Brogeras M, Martínez-Morán C, Álvarez-Garrido H, Espinosa-Lara P, et al. Dermoscopic changes in melanocytic nevi after depilation techniques. J Cosmet Laser Ther Off Publ Eur Soc Laser Dermatol. 2013 Apr;15(2):98–101. 

 4. Thomas MM, Houreld NN. The “in’s and outs” of laser hair removal: a mini review. J Cosmet Laser Ther Off Publ Eur Soc Laser Dermatol. 2019;21(6):316–22. 

 5. Sillard L, Mantoux F, Larrouy J-C, Hofman V, Passeron T, Lacour J-P, et al. Dermoscopic changes of melanocytic nevi after laser hair removal. Eur J Dermatol EJD. 2013 Feb;23(1):121-3. 

 6. Pampín Franco A, Gamo Villegas R, Floristán Muruzábal U, Ascanio Armada L, Pinedo F, López-Estebaranz JL. Changes in melanocytic nevi after laser treatment evaluated by dermoscopy and reflectance confocal microscopy. Int J Dermatol. 2016 May;55(5):e307-309. 

 7. Soden CE, Smith K, Skelton H. Histologic features seen in changing nevi after therapy with an 810 nm pulsed diode laser for hair removal in patients with dysplastic nevi. Int J Dermatol. 2001 Aug;40(8):500-4. 

 8. Liew SH. Laser hair removal: guidelines for management. Am J Clin Dermatol. 2002;3(2):107-15. 

 9. Rasheed AI. Uncommonly reported side effects of hair removal by long pulsed-alexandrite laser. J Cosmet Dermatol. 2009 Dec;8(4):267-74. 

 10. Hunziker MFV, Mauad EBS, Fernandes LFA, Pinheiro AMC. Changes in melanocytic nevi after treatment with intense pulsed light observed in total body mapping. An Bras Dermatol. 2016 Dec;91(6):862-4. 

 11. Martín JM, Monteagudo C, Bella R, Reig I, Jordá E. Complete regression of a melanocytic nevus under intense pulsed light therapy for axillary hair removal in a cosmetic center. Dermatol Basel Switz. 2012;224(3):193-7. 

 12. Haedersdal M, Wulf HC. Evidence-based review of hair removal using lasers and light sources. J Eur Acad Dermatol Venereol JEADV. 2006 Jan;20(1):9-20. 

 13. Williams NM, Rojas KD, Reynolds JM, Kwon D, Shum-Tien J, Jaimes N. Assessment of Diagnostic Accuracy of Dermoscopic Structures and Patterns Used in Melanoma Detection: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2021 Sep 1;157(9):1078-88. 

 14. Deinlein T, Arzberger E, Zalaudek I, Massone C, Garcias-Ladaria J, Oliveira A, et al. Dermoscopic characteristics of melanoma according to the criteria “ulceration” and “mitotic rate” of the AJCC 2009 staging system for melanoma. PloS One. 2017;12(4):e0174871. 

 15. Zalaudek I, Argenziano G, Ferrara G, Soyer HP, Corona R, Sera F, et al. Clinically equivocal melanocytic skin lesions with features of regression: a dermoscopic-pathological study. Br J Dermatol. 2004 Jan;150(1):64-71. 

Articole din ediţiile anterioare

SINTEZE CLINICE | Ediţia 2 140 / 2021

Modificările hepatice în timpul sarcinii şi monitorizarea gravidei în asistenţa medicală primară

Mihaela Adela Iancu, Laura Condur, Matei Dumitru

În sarcină, se produc modificări anatomice şi funcţionale la nivelul tuturor organelor şi sistemelor din organism. Medicul de familie evaluează pe ...

03 aprilie 2021