Stimaţi colegi,

Din acest an, revista Obstetrica şi Ginecologia va apărea într-un format nou, cu un colectiv de redacţie naţional şi internaţional şi cu un nou editor.

Conform programului prezentat la alegerile Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR), de la Iaşi, din septembrie 2018, dorim să dezvoltăm şi să îmbogăţim activitatea medicală, ştiinţifică şi educaţională a SOGR. Una dintre modalităţile de a realiza acest deziderat este activitatea publicistică.

Până în prezent, această activitate s-a desfăşurat prin eforturile independente ale unor colective de oameni sufletişti, dar a fost o activitate dificilă, mai ales în ultimii ani, legată de finanţarea publicaţiilor, de atragerea de articole de calitate şi mai ales de gradul de indexare a revistelor.

Analizând publicaţiile existente, vechimea lor şi indexarea lor actuală, considerăm că putem dezvolta revistele Obstetrica şi Ginecologia şi Ginecologia.ro. Aceste reviste au o tradiţie deosebită şi considerăm că, prin implicarea membrilor Consiliului Director, a colectivelor de redacţie, a membrilor corpului academic, a conducătorilor şi formatorilor de şcoală medicală şi a tuturor membrilor SOGR, putem avea două reviste care să ne reprezinte şi să ne promoveze activitatea şi care să aibă şanse reale de a se dezvolta, adică de a fi indexate PubMed, într-o primă etapă, şi apoi ISI.

Am considerat că, prin includerea abonamentului la cele două reviste în taxa anuală a SOGR, vor exista multiple beneficii pentru membrii societăţii. Astfel, membrii SOGR care şi-au plătit taxa vor avea acces prin cele două reviste la articole valoroase şi utile practicii medicale. Colegii care trebuie să publice articole pentru dezvoltarea universitară vor avea acces rapid la cele două reviste. Chiar dacă criteriul publicaţiilor ISI este cel mai greu de atins, între criteriile de promovare academică există şi publicarea de articole în reviste indexate în bazele de date.

Membrii SOGR care şi-au plătit taxa anuală vor putea participa cu taxe reduse la congresele şi conferinţele SOGR şi ale societăţilor-fiică (au confirmat deja SRUOG, ARMP şi Ian Donald Romania), iar abonamentul va aduce şi 10 credite EMC pentru acestea în fiecare an (5 credite pentru fiecare revistă).

Considerăm că această abordare va duce la dezvoltarea revistelor SOGR. Pentru aceasta însă vor fi necesare o bună colaborare cu toate centrele universitare, precum şi participarea cu articole a tuturor membrilor SOGR. Ne dorim, de asemenea, ca articolele publicate, pe lângă aspectele de cercetare şi inovare medicală, să atingă şi probleme ale practicii curente, probleme de organizare, ghiduri sau protocoale, precum şi  aspecte medico-legale, care ne influenţează activitatea şi pe care considerăm că trebuie să le dezbatem.

Calitatea articolelor va fi verificată de colegii din boardul editorial, care şi-au manifestat disponibilitatea de a-şi folosi experienţa pentru asigurarea valorii revistei şi pentru evoluţia acesteia.

Obstetrica şi Ginecologia este în prezent indexată la nivel de baze de date Index Copernicus, dar dorim ca într-un timp scurt să dobândească o indexare mai bună, Scopus sau PubMed. În momentul în care revistele vor fi indexate PubMed sau ISI, atractivitatea lor va creşte foarte mult şi cele mai multe probleme vor dispărea. Până atunci, avem însă nevoie de o colaborare eficientă, a noastră, a tuturor. 

 

Cu respect colegial,

Profesor dr. Daniel Mureşan