RHINOLOGY

Hemangiom mixt cavernos-capilar rinoetmoidal – rezecţie endoscopică transnazală. Prezentare de caz

 Rhinoethmoidal mixt cavernous-capillary hemangioma – endoscopic transnasal resection. Case report

First published: 03 martie 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/ORL.58.1.2023.7645

Abstract

Hemangiomas are benign vascular tumors which originate in the skin, mucosae and deep structures such as bones, muscles or glands. Hemangiomas have capillary, cavernous, mixed, and hypertrophic subtypes. These neoplasms rarely arise in the nasal cavity, and when they appear here, they are predominantly capillary and are found attached to the nasal septum. Cavernous hemangiomas, on the other hand, are more likely to be found on the lateral wall of the nasal cavity. This article presents a case of a mixt cavernous-capillary hemangioma, arising from the mucosa of the posterior and superior nasal septum, in a 62-year-old female, successfully treated by the transnasal endoscopic excision technique.
 

Keywords
rhinoethmoidal hemangiomas, endoscopic approach

Rezumat

Hemangioamele sunt tumori vasculare benigne care îşi au ori­gi­nea în piele, mucoase şi structuri profunde precum oase, muşchi sau glande. Hemangioamele au subtipuri ca­pi­la­re, ca­ver­noa­se, mixte şi hipertrofice. Aceste tumori sunt rar iden­ti­fi­cate în cavitatea nazală şi, când sunt întâl­nite aici, sunt pre­dominant ca­pi­la­re şi se găsesc ataşate de septul na­zal. Hemangioamele ca­ver­noase, pe de altă par­te, sunt mai pro­ba­bil să fie găsite pe peretele lateral al ca­vi­tă­ţii naza­le. Acest articol prezintă un caz de hemangiom mixt ca­ver­nos-ca­pi­lar, cu ori­ginea la nivelul porţiunii poste­ro­su­pe­rioare a septului nazal, la o femeie de 62 de ani, tratată cu succes prin excizie endoscopică transnazală.
 

Hemangioamele sunt tumori vasculare benigne care îşi au ori­gi­nea în piele, mucoase şi structuri profunde precum oase, muşchi sau glande. Hemangioamele au subtipuri capilare, ca­ver­noa­se, mixte şi hipertrofice(1,2).

Hemangiomul nazal a fost descris pentru prima dată de Poncet şi Dor în 1897, ca botriomicoză umană(5). Hemangiomul mixt cavernos-capilar este foarte rar întâlnit la nivelul cavităţii nazale. Imagistic, apar la CT semne de remodelare osoasă, iar la RMN leziunea apare hipointensă în T1 şi hiperintensă la T2 (indicând absenţa sângelui coagulat)(3). În antecedente, pacienţii descriu episoade frecvente de epistaxis, obstrucţie nazală, cefalee rebelă la analgezice şi rinoree mucopurulentă în tumorile voluminoase care împiedică drenajul sinuzal.

Această lucrare prezintă cazul unei paciente în vârstă de 62 de ani, fără comorbidităţi, care se prezintă la spital pentru obstrucţie nazală persistentă dreaptă, epistaxis anterior şi posterior drept, cefalee pulsatilă episodică, rezistentă la tratamentul analgezic, hiposmie şi rinoree mucopurulentă dreaptă cu drenaj postnazal şi epiforă la ochiul drept.

Sub tratament antibiotic şi hemostatic se intervine chirurgical cu anestezie generală prin intubaţie orotraheală. Inspecţia endoscopică intraoperatorie a foselor nazale pune în evidenţă o laterodeviere discretă către stânga a septului nazal şi o formaţiune tumorală voluminoasă, de culoare gri violaceu, intens sângerandă la palpare, cu degenerări polipoide limitrofe, ocupând în întregime fosa nazală dreaptă. Tumora creează efect de masă asupra cornetelor nazale mijlociu şi superior drept, pe care le lateralizează şi le aduce în contact cu peretele intersinusonazal drept şi plonjează spre rinofaringe, obstruând cadrul choanal de această parte. Formaţiunea tumorală are originea la nivelul pătrimii superioare a septului nazal în jumătatea sa posterioară, infiltrează parcelar cartilajul septal şi mucoasa septală de partea stângă şi dislocă septul nazal spre stânga; secreţii mucopurulente de însoţire la nivelul meatului mijlociu drept şi al rinofaringelui. Această formaţiune a favorizat o retenţie lichidiană la nivelul sinusurilor maxilar, sfenoid şi frontal drept, toate aceste cavităţi fiind pline cu un conţinut mucopurulent (figura 1).
 

Figura 1. Aspect CT preoperatoriu
Figura 1. Aspect CT preoperatoriu

Se infiltrează acid tranexamic intratumoral (Exacyl® 100 mg/ml, 5 ml) şi se practică ablaţia completă macroscopică a formaţiunii tumorale după debulking tumoral cu microdebriderul.

Se face rezecţie piecemeal cu ajutorul instrumentarului rece şi al microdebriderului, cu trimiterea pieselor la examen histopatologic şi imunohistochimic (IHC).

Se rezecă baza de implantare a tumorii împreună cu porţiunea de cartilaj septal şi mucoasa septală stângă infiltrate tumoral, cu trimiterea piesei la examenul histopatologic. Se transmit către examen histopatologic marginile de rezecţie – fragmente din lama perpendiculară a etmoidului şi din rostrumul sfenoidal.

S-a efectuat drenajul endoscopic al sinusurilor paranazale afectate pe partea dreaptă.

Hemostază eficientă (radiofrecvenţă fulguraţie monopolar 10 W). Pacienta nu a necesitat tamponament nazal (figura 2).
 

Figura 2. Stânga – aspectul tumorii preoperatoriu. Dreapta – zona de inserţie tumorală la finalul intervenţiei. 1) Cornet mijlociu drept; 2) Cornet superior drept; 3) Sinus sfenoid drept; 4) Cornet superior stâng; 5) Cornet mijlociu stâng; 6) Sept nazal; 7) Marginile bazei de implantare tumorală
Figura 2. Stânga – aspectul tumorii preoperatoriu. Dreapta – zona de inserţie tumorală la finalul intervenţiei. 1) Cornet mijlociu drept; 2) Cornet superior drept; 3) Sinus sfenoid drept; 4) Cornet superior stâng; 5) Cornet mijlociu stâng; 6) Sept nazal; 7) Marginile bazei de implantare tumorală

La finalul intervenţiei, pacienta a fost transportată în compartimentul de radiologie, unde a efectuat CT de sinusuri paranazale cu substanţă de contrast. Examinarea a confirmat ablaţia tumorală completă macroscopic (figura 3).
 

Figura 3. CT coronal preoperatoriu şi postoperatoriu
Figura 3. CT coronal preoperatoriu şi postoperatoriu

Rezultatul examenului IHC: aspectul morfologic şi profilul IHC sunt compatibile cu diagnosticul de hemangiom capilar lobular ulcerat, cu focare cu arhitectură de tip cavernos. WHO/IARC ICD-O 2017:9120/0. Ki67 pozitiv cu o valoare de 10% la nivelul proliferării vasculare. Marginile de rezecţie indemne, cu rezecţie integrală.

Concluzii

Hemangioamele trebuie tratate, deoarece au po­ten­ţialul de a provoca diverse complicaţii de vecinătate, prin remodelarea structurilor din jur, dar şi din cauza riscurilor de complicaţii hemoragice. Terapiile medicamentoase, precum steroizii, interferonul şi vincristina, pot fi utilizate în tratamentul medical al hemangioamelor(6). Utilizarea acestor medicamente însă este limitată din cauza numărului mare de efecte adverse. Propranololul, care este un beta-blocant neselectiv, a fost introdus pentru prima dată de Leaute-Lebeze şi poate fi utilizat în siguranţă în multe studii ulterioare(4). Embolizarea cu arteriografie superselectivă poate fi utilizată în cazurile cu componentă arterială sau fistulă arteriovenoasă.

Excizia chirurgicală rămâne totuşi tratamentul de elecţie pentru hemangioamele nazale. Toţi pacienţii pot fi trataţi cu succes printr-un abord chirurgical endoscopic minim invaziv, cu un management eficient al complicaţiilor intraoperatorii şi fără deficite estetice postoperatorii.

 

Conflict de interese: niciunul declarat

Suport financiar: niciunul declarat

Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licenţa CC-BY.
sigla CC-BY

 

Bibliografie

  1. Baki A. Nasal Cavity Hemangiomas. In: Maxillofacial Surgery and Craniofacial Deformity – Practices and Updates. 2020; doi:10.5772/ intechopen. 90137.

  2. Çaylakli F, Çagici AC, Hürcan C, Bal N, Kizilkiliç O, Kiroglu FMD. Cavernous hemangioma of the middle turbinate: A case report. Ear, Nose, & Throat Journal. 2008;87(7):391-393.

  3. Chi TH, Yuan CH, Chien ST. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity: A retrospective study of 15 cases în Taiwan. Balkan Medical Journal. 2014;31(1):69-71. DOI:10.5152/balkanmedj.2014.13178.

  4. Hsu TC, Wang JD, Chen CH, Chang TK, Wang TM, Chou CM, et al. Treatment with propranolol for infantile hemangioma în 13 Taiwanese newborns and young infants. Pediatrics and Neonatology. 2012;53:125-132.

  5. Puttgen KB, Pearl M, Tekes A, Mitchell SE. Update on pediatric extracranial vascular anomalies of the head and neck. Child’s Nervous System. 2010;26(10):1417-1433.

  6. Puxeddu R, Berlucchi M, Ledda GP, Parodo G, Farina D, Nicolai P. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity: A retrospective study on 40 patients. American Journal of Rhinology. 2006;20(4):480-484.

Articole din ediţiile anterioare

RHINOLOGY | Ediţia 1 42 / 2019

Displazie fibroasă etmoido-orbitară la un copil de 9 ani, rezolvată endoscopic transnazal

Bogdan Mocanu, Silviu Oprescu

Autorii prezintă cazul unei paciente în vârstă de 8 ani şi 4 luni care a fost adusă la spital pentru cefalee progresivă şi exoftalmie laterală a oc...

01 martie 2019
RHINOLOGY | Ediţia 1 42 / 2019

Închiderea unui defect de mari dimensiuni în baza de craniu după rezecţia endoscopică transnazală a unui cordom de clivus

Bogdan Mocanu, Sergiu Stoica, Silviu Oprescu

Autorii prezintă o modalitate de închidere a bazei craniului după rezecţia unui cordom de clivus de mari dimensiuni, efectuată printr-o intervenţie...

01 martie 2019
RHINOLOGY | Ediţia 3 44 / 2019

Polipoză de sinus frontal operată prin abord endoscopic transcranian

Bogdan Mocanu, Silviu Oprescu

Prezentăm cazul unui pacient, în vârstă de 62 de ani, cu o formaţiune tumorală voluminoasă de sinus frontal bilateral, cu sindrom cefalalgic sever ...

26 septembrie 2019
RHINOLOGY | Ediţia 2 55 / 2022

Hemangiopericitom rinosinuzal – rezolvare endoscopică transnazală

Bogdan Mocanu, Silviu Oprescu, Cristina Bichir, Alexandra Ciocârlan, Alina Ciocâlteu, Dorel Hodornoagă

Hemangiopericitomul este o entitate tumorală malignă rară care derivă din pericite. Mai puţin de 5% din hemangio­pe­ri­ci­toa­me apar în cavitatea ...

27 mai 2022