Prof. dr. Mircea Dehelean s-a născut în Arad, tatăl său fiind avocat, iar mama – medic. După absolvirea Liceului „I. Slavici” (Colegiul Naţional „M. Nicoară”), în anul 1955, cu diplomă de merit, urmează cursurile Facultăţii de Medicină din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, încurajat de unchiul din partea mamei, distinsul profesor Victor Papilian. Se specializează în psihiatrie, sub îndrumarea reputatului profesor Eduard Pamfil, la Timişoara. Din anul 1971 devine, prin concurs, membru al disciplinei de Psihiatrie din cadrul Institutului de Medicină Timişoara. Alături de soţia sa, Pompilia Dehelean, îşi va desfăşura activitatea didactică şi medicală în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” şi al Clinicii Psihiatrice din Timişoara. A parcurs etapele de promovare, ajungând profesor universitar. Pe lângă activitatea didactică din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara, a mai predat cursuri la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara. A participat la elaborarea primelor două ediţii ale manualului unic de psihiatrie al disciplinei şi este autorul unui curs de psihologie pentru uzul studenţilor medicinişti. Prin sistematizarea şi claritatea lor, cursurile sale au demonstrat calităţi pedagogice, purtând, în acelaşi timp, marca unui om erudit.

A fost prezent şi în viaţa culturală a Universităţii de Medicină şi FarmacieVictor Babeş” din Timişoara, prin cursurile foarte documentate şi frumos ilustrate de artă universală.

Din perspectiva activităţii medicale, prof. dr. Mircea Dehelean a condus Secţia Psihiatrie II a Clinicii Psihiatrice Timişoara, din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Pius Brînzeu”, Timişoara. A îndrumat numeroşi rezidenţi în psihiatrie, unii dintre aceştia fiind astăzi membri ai disciplinei de psihiatrie.

După pensionare, şi-a continuat nu numai activitatea profesională în cadrul Cabinetului medical de psihiatrie Dr. Dehelean, ci şi pe cea ştiinţifică, participând constant la conferinţele psihiatrice organizate în Timişoara, Târgu-Mureş sau Miercurea Ciuc şi publicând lucrări în volumele editate cu ocazia acestor evenimente.

Interesat de nosologia şi taxonomia psihiatrică, prof. dr. Mircea Dehelean a participat alături de alţi colegi din cadrul Clinicii de Psihiatrie Timişoara la trei field trials organizate de OMS pentru proiectul ICD-10 capitolul V: „Clinical Description and Diagnostic Guidelines”, „Diagnostic Criteria for Research” şi „ICD-10 Multiaxial Format”. De asemenea, a colaborat alături de colectivul Clinicii de Psihiatrie Timişoara la traducerea în limba română şi la publicarea capitolului V („Tulburări mintale şi de comportament”) al ICD-10.

În planul activităţii ştiinţifice, prof. dr. Mircea Dehelean a participat prin comunicări orale în limbile română şi engleză la numeroase congrese naţionale şi internaţionale de psihiatrie. A publicat peste 200 de lucrări sub formă de abstracte şi articole in extenso în reviste şi cărţi de specialitate. Temele predilecte abordate s-au referit la demonstrarea existenţei unui model general medical în descrierea tulburărilor de personalitate, precum şi la posibilitatea elaborării unei semiologii psihiatrice bazate pe criteriile ICD-10 şi DSM-IV-TR, respectiv a unei semiologii specifice tulburărilor de personalitate. A publicat monografia Semiologie şi criterii de diagnostic în psihiatria adultului – perspectiva ICD-10-WHO şi DSM-IV-APA şi a fost membru în colectivul de autori al Tratatului de Sănătate Mintală.

În perioada 2004-2006, a activat ca expert evaluator din partea CNCSIS (Consiliul National al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) şi CEEX (Programul Cercetare de Excelenţă).

A fost membru al Asociaţiei Române de Psihiatrie şi Psihoterapie, al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie (membru în comitetul executiv mondial al secţiunii „Tulburări de personalitate”), al Societăţii Internaţionale pentru Studiul Tulburărilor de Personalitate (ISSPD), respectiv al Asociaţiei Române pentru Studiul Tulburărilor de Personalitate. Din anul 1999, a activat ca membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, iar între anii 2002 şi 2007 a deţinut funcţia de preşedinte al filialei Timiş.

Profesorul Mircea Dehelean a fost o personalitate marcantă a psihiatriei româneşti, recunoscut în plan internaţional în domeniile sale de interes ştiinţific, un om cu multiple preocupări, cu o minte enciclopedică, de o modestie şi generozitate excepţionale.

Activitatea sa în plan didactic, medical şi ştiinţific a fost continuată o perioadă de soţia sa, prof. dr. Pompilia Dehelean, şi în prezent de fiica sa, prof. dr. Liana Dehelean.

Prof. dr. Diana Dehelean


La 26 septembrie 2022, a încetat din viaţă, la Paris, Prof. Dr. Şerban Ionescu, celebru psihopatolog de origine din România, bine-cunoscut şi mult apreciat în universul ştiinţific de limbă franceză şi în cel românesc, dar şi în mediile de specialitate de limbă spaniolă, portugheză sau italiană. După ce a terminat, la Bucureşti, Facultatea de Medicină (1962) şi pe cea de Filosofie-Psihologie (1970), a susţinut un doctorat în psihopatologie cu Prof. Eduard Pamfil la Timişoara (1972) şi, ulterior, în 1981, un altul la Paris, cu Prof. Zazzo (la Universitatea Paris Nanterre). După ce a activat în România ca director al Spitalului de Neuropsihiatrie Infantilă din Siret şi apoi ca cercetător la Institutul de Psihologie al Academiei Române, a ajuns să se integreze în sistemul universitar din Canada (ca profesor la Quebec Trois-Rivières) şi în Franţa, la Paris, unde a predat psihopatologia la Universitatea Paris 8 Saint Denis şi la Sorbona, René Descartes (Paris 5). A fost intens implicat în programele de învăţământ psihopatologic şi de cercetare din Franţa, conducând peste 100 de doctorate şi ocupând funcţii de conducere la Sorbona. De asemenea, a fost coordonatorul Tratatului francez de psihologie (în 11 volume).

După anul 1990, Prof. Dr. Şerban Ionescu a venit frecvent în România, realizând aici programe de studiu, în contexte universitare şi în cadrul unor institute de cercetare, mai ales la Bucureşti şi la Timişoara. În 1998, a fost numit Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara, iar în 1999, al Universităţii din Liège.

A ţinut cursuri şi seminarii în România, a participat la manifestări ştiinţifice ale psihiatrilor de adulţi şi ale psihologilor, dar şi în domeniul psihiatriei infanto-juvenile, sprijinind adoptarea de noi metodologii de cercetare şi afirmarea tinerilor psihopatologi din România în plan internaţional.

Prof. Dr. Şerban Ionescu a publicat peste 200 de articole şi peste 20 de cărţi în domeniul psihopatologiei, dintre care câteva au fost traduse în limba română (cum ar fi 14 perspective în psihopatologie, Editura Polirom, Iaşi). Domeniul ştiinţific în care s-a exprimat cel mai mult a fost cel al integrării, adaptării şi readaptării sociale a persoanelor cu probleme şi deficienţe mintale. Această orientare se referă atât la copiii deficienţi mintal, cât şi la persoanele ce ajung să fie stigmatizate, cum ar fi pacienţii cu SIDA. După anul 1990, a sprijinit intens proiectele de destimgatizare în această direcţie în România, după ce făcuse acelaşi lucru în Franţa. În acelaşi spirit, s-a precupat de studirea, consilierea şi tratarea persoanelor cu stări reactive psihice după evenimente extrem de stresante – cum a fost genocidul din Rwanda. A desfăşurat studii privitoare la calitatea vieţii pacienţilor cu probleme, a celor care trăiesc în medii culturale noi, diferite faţă de locul de origine. Aceaste preocupări l-au orientat în ultimul deceniu asupra problemei rezilienţei, orgnizând – după primul congres mondial dedicat acestei teme – o asociaţie internaţională de studiere a unui concept lărgit al rezilienţei (RESIO), al cărei preşedinte a fost. Din această poziţie, a organizat Al Doilea Congres Mondial dedicat Rezilienţei în România (la Timişoara, în mai 2014), cu o amplă participare internaţională şi reunind toate persoanele de prestigiu de pe cinci continente. Cu această ocazie, a publicat o lucrare în limba română dedicată rezilienţei.

Prof. Dr. Şerban Ionescu a fost o fire deschisă, sociabilă, legată de cultură şi de problematica unei vieţi sociale integrate şi frumoase. A fost apreciat şi iubit mult de către colegi.

Prin decesul său, pierdem un intelectual deosebit, un suflet larg, deschis spre comuniune şi un român de seamă din lumea ştiinţifică naţională şi internaţională.

Prof. dr. Mircea Lăzărescu


La începutul acestui an s-a stins din viaţă Mihai Ardelean, medic primar psihiatru, vechi şi devotat prieten şi coleg. Deşi a absolvit Universitatea de Medicină din Cluj-Napoca, destinul l-a aşezat în Târgu-Mureş, unde şi-a desfăşurat aproape în întregime activitatea profesională şi s-a împlinit în carieră.

Medic de înaltă ţinută profesională, deschis spre cunoaşterea şi înţelegerea condiţiei umane, a fost timp de aproape patru decenii şeful Centrului de Sănătate Mintală din Târgu-Mureş. A colaborat în calitate de cadru didactic asociat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureş şi a desfăşurat o diversă activitate ştiinţifică, materializată în studii şi cărţi de specialitate, alături de cadrele didactice ale disciplinei de psihiatrie.

Mihai Ardelean a fost unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei de Studiu a Personalităţii, făcând parte din comitetele ştiinţifice ale întâlnirilor organizate anual, contribuind şi la volumele publicate cu aceste ocazii. A avut, de asemenea, mai multe participări la congresele Asociaţiei Internaţionale de Studiu a Personalităţii.

Intelectual de largă cultură, s-a implicat în mod elaborat în promovarea etnopsihiatriei şi a psihiatriei transculturale, fiind un cunoscut publicist şi eseist în domeniu.

Amintirea lui Mihai Ardelean, prieten, coleg şi profesionist de ţinută, va rămâne veşnic în minţile şi sufletele noastre.

Asociaţia de Studiu a Personalităţii

 Prof. dr. Aurel Nireştean