Dintr-un număr de 158 de spitale analizate în al II-lea ciclu de acreditare de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, doar 70% au implementat bunele practici în antibioterapie.

În cadrul Referinţei 2 Managementul clinic din cadrul Standardelor de acreditare, sunt analizaţi şi indicatori legaţi de prevenţia şi controlul antibiorezistenţei. Un procent de 81% dintre spitale au dovedit că înregistrările unui antibiotic permit trasabilitatea utilizării acestuia, 61% că prescrierea antibioticelor se face conform ghidurilor de antibioterapie recunoscute şi rezultatului antibiogramei, după caz, iar 70% că monitorizarea consumului de antibiotice şi trasabilitatea prescrierii şi utilizării acestuia sunt asigurate.

Totodată, 55% dintre spitale au durata estimată a antibioterapiei înscrisă în foaia de observaţie, 67% au realizat evaluarea reacţiei la 24 şi 72 de ore la antibioterapie şi este consemnată în foaia de observaţie.

”În al II-lea ciclu de acreditare punem accent pe tot ce cuprinde managementul clinic. Pe baza acestor date, noi transmitem recomandări cu privire la modul de corectare a problemelor
semnalate atât conducerii spitalelor, cât şi organizaţiilor responsabile (Ministerul Sănătăţii, consiliile judeţene, proprietarii spitalelor în cazul celor private etc.). Monitorizăm permanent
modul în care îşi corectează aceste deficienţe prin intermediul unei aplicaţii informatice”, a declarat Vasile Cepoi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.