CNAS a constituit grupuri tehnice de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale prevăzute de Legea nr. 95/2006 ca negociatori în procesul de elaborare a Contractului-cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor.


Scopul acestor grupuri este dialogul în vederea optimizării prevederilor actelor normative din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, având ca ţintă finală îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, se arată într-un comunicat.

Astfel, din data de 15 februarie 2024, au avut loc întâlniri cu Colegiul Medicilor din România (pentru segmentele asistenţă medicală primară şi asistenţă medicală ambulatorie de specialitate), Colegiul Medicilor Stomatologi din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, iar în perioada imediat următoare întâlnirile vor continua cu reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi ai Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum şi ai Colegiului Medicilor din România (pentru segmentul asistenţă medicală spitalicească)

Totodată, întrucât nu doar profesioniştii din domeniul medical ci şi beneficiarii finali ai actului de sănătate trebuie să-şi poată exprima opiniile şi propunerile pe tema menţionată, tot în perioada imediat următoare vor avea loc şi întâlniri cu reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi.

„Echipa de conducere a CNAS este deschisă la propuneri concrete de rezolvare a problemelor sistemului de asigurări sociale de sănătate, fiind însă recomandabilă şi evaluarea impactului financiar al respectivelor propuneri. Calea dialogului este singura care poate asigura stabilitate şi echilibru în sistemul medical, iar în centrul dialogului trebuie să se afle accesul pacienţilor din România la îngrijiri medicale”, a declarat Valeria Herdea, preşedintele CNAS.

Furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate care doresc să participe la întâlnirile menţionate, ce vor avea loc periodic (lunar), pot contacta în acest scop asociaţia profesională corespunzătoare, respectiv CMR, CFR, CMSR.

Alergologia