A fost publicat, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, Raportul Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, constituită prin ordinul de ministru. La capitolul concluzii, se subliniază că platforma Corona Forms este sursa cea mai validă de informaţii pentru raportarea deceselor de COVID-19, deşi s-au identificat unele confuzii sau abateri de la procesul de raportare, în special la nivelul spitalelor.


Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 526/19.04.2021 a fost nominalizată comisia pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19. A avut drept scop identificarea regulilor de raportare existente în practica curentă, privind decesele prin COVID-19, şi a reponsabilităţilor instituţiilor implicate, analiza procesului şi a conţinutului raportărilor curente din bazele de date actuale, identificarea corespondenţei dintre bazele de date actuale şi a potenţialelor neconformităţi, corectarea lor şi formularea de recomandări şi măsuri de îmbunătăţire a procesului de raportare şi a calităţii datelor.

Concluziile raportului sunt următoarele:

 1. Sursa oficială de clasificare a deceselor – certificatul medical constatator – indică o corespondenţă convenabilă între decesele confirmate COVID raportate la INS (Institutul Naţional de Statistică. n.red.) şi respectiv cele raportate în Corona Forms (96% ). Decesele raportate în alerte.ms.ro sunt cu 13% mai numeroase decât cele din INS. Abaterile pe luni calendaristice sunt în general mai mari decât abaterea anuală şi acest fapt se explică, probabil, prin evoluţia pandemiei (abateri mai mari în luni de vârf epidemic), prin dinamică evoluţiei conceptelor legate de raportare, a codificarii şi a fenomenelor tardive (înregistrărilor întârziate).
 2. Raportarea DRG (sistemul de clasificare în grup de diagnostice, n.red.) pe setul minim de date a pacienţilor externaţi are, de departe, cea mai discutabilă validitate, deoarece la 99% din cazurile care asociau un diagnostic de COVID-19, acesta a fost considerat diagnostic secundar. În mod cert această raportare nu intruneşte cerinţele de calitate pentru a servi ca sursă de informaţii pentru numărul deceselor de COVID-19 în prezent.
 3. Diferenţele dintre platformele MS-alerte.ms.ro şi Corona Forms sunt justificate într-o oarecare măsură şi parţial acceptabile, având în vedere faptul că platforma alerte.ms.ro presupune o raportare numerică agregată şi cumulată (neverificabilă pe CNP sau alt tip de cod), iar platforma Corona Forms presupune o raportare caz cu caz, pe CNP. Rămâne totuşi sub semnul întrebării utilitatea solicitării unei raportări agregate privind decesele intra-spitaliceşti, cu o frecvenţa de două ori pe zi.
 4. Platforma alerte.ms.ro a avut, în înţelegerea comisiei, mai curând rolul de a fi un instrument pentru managementul operaţional ( distribuire de materiale şi echipamente, identificare rapidă nevoi de resurse/resurse pentru pacienţi în stare gravă) decât un rol de sistem informaţional pentru colectarea şi analiza deceselor. Corectitudinea informaţiilor regăsite în alerte.ms.ro este condiţionată esenţial de acurateţea cu care raportează spitalele. Din explorările comisiei, spitalele au unele probleme privind corectitudinea modului de raportare şi este evident că nu există resurse umane disponibile şi pregătite nici la nivelul spitalului şi nici la nivelul DSP/CJCCI, pentru a valida aceste raportări.
 5. Nu există prevedere, resurse şi mecanisme pentru monitorizarea şi validarea datelor referitoare la decesele imegistrate în alerte.ms.ro. şi totodată aceste date nu sunt fructificate în analize sau în decizii operative.
 6. Platforma Corona Forms este sursa cea mai validă de informaţii pentru raportarea deceselor de COVID-19, deşi s-au identificat unele confuzii/abateri de la procesul de raportare, în special la nivelul spitalelor. Analiza actuală are valoare exploratorie.

Recomandările comisiei sunt următoarele:

 1. Considerarea de către Ministerul Sănătăţii a utilităţii menţinerii în platforma alerte.ms.ro a cerinţelor de raportare privind decesele, având în vedere pe de o parte efortul de raportare din partea spitalelor şi pe de altă parte lipsa de utilizare a acestora în deciziile manageriale.
 2. În cazul în care se va consideră utilă menţinerea raportării deceselor în alerte.ms.ro, este necesar de asigurat un set de instrucţiuni/proceduri /metodologii destinate celor care raportează. Aceste instrumente trebuie prelucrate împreună cu cei care raportează, care au nevoie să fie instruiţi.
 3. Comisia aduce în atenţia Ministerului Sănătăţii faptul că dubla raportare, pe principii diferite, atrage după sine confuzii, implică eforturi adiţionale de validare a datelor şi consum de resurse. De asemenea, neconcordanţele între cele două serii de date sunt inevitabile.
 4. Pe termen mediu este necesar un proces de ameliorare a codificărilor în setul minim de date pentru DRG.
 5. În ceea ce priveşte platforma Corona Forms, este evident că o serie de decese nu au fost raportate. În acest sens, este necesar un proces de actualizare a deceselor din Corona Forms.
 6. Introducerea în Corona Forms a unor câmpuri suplimentare în vederea gestionării mai facile şi a generării unor rapoarte care să servească monitorizării deceselor din alte cauze decât COVID.
 7. Aprofundarea sursei oficiale – INS -  este foarte utilă atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu. Pe termen scurt, este recomandabilă o analiză comparativă pe CNP între decesele raportate în Corona Forms şi decesele din certificatele constatatoare.
 8. Pe baza acestei analize se vor formula recomandări de pentru asigurarea validităţii înregistrărilor privind cauzele de deces atât pentru sistemul de supraveghere, cât în special pentru certificatul constatator.
 9. Stabilirea numărului final de decese COVID, conform definiţiei OMS, este fezabilă după încetarea stării de pandemie şi parcurgerea activităţilor menţionate la punctele 7 şi 8.Medic