De la 1 octombrie va demara un nou subprogram naţional de sănătate pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, în cadrul programului naţional de sănătate mintală derulat de CNAS.


Copiii şi adulţii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist vor putea beneficia de servicii de psihoterapie şi/sau consiliere psihologică clinică şi/sau consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială-logopedie, respectiv intervenţii psihologice validate ştiinţific în tulburări din spectru autist, inclusiv elaborarea unui plan de intervenţie personalizat pentru fiecare bolnav, se arată într-un comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Noul subprogram este prevăzut într-un Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative, publicat în data de 26 septembrie a.c. în Monitorul Oficial.

„Este esenţial ca toţi pacienţii să aibă acces echitabil la servicii medicale. La acest pachet nou de servicii medicale decontate de către CNAS, atât de necesar pacienţilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist, s-a lucrat foarte mult împreună cu asociaţiile de pacienţi şi organizaţiile neguvernamentale. Aşa cum este sănătos să se întâmple. Am spus că prioritar la CNAS va fi să construim un sistem eficient, centrat pe nevoile reale ale asiguratului. Asta facem. Aprecierile mele se îndreaptă către toţi cei care au depus eforturi pentru ca viaţa pacienţilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist să fie mai bună. E un pas important în construcţia unui sistem de sănătate modern în România”, a declarat preşedintele CNAS, dr. Andrei Baciu.

Conform actului normativ, beneficiari ar putea fi 13.471 copii şi 2.660 de adulţi diagnosticaţi de medicul psihiatru/psihiatru pediatru cu tulburări din spectrul autist.

Subprogramul vizează finanţarea cheltuielilor necesare realizării serviciilor conexe actului medical acordate persoanelor diagnosticate.

În cadrul subprogramului, durata şedinţei de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenţie de psihopedagogie specială - logopedie este de 50 minute, iar numărul maxim de şedinţe de psihoterapie şi/sau consiliere psihologică clinică şi/sau consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logopedie de care poate beneficia un bolnav care îndeplineşte criteriile de eligibilitate pentru acordarea acestor servicii conexe este de 40/42/44/lună, în funcţie de numărul de zile lucrătoare din luna respectivă. Pentru fiecare şedinţă de psihoterapie/de consiliere psihologică clinică/de consiliere sau intervenţie de psihopedagogie specială-logopedie, CNAS va deconta 135 lei.

Pentru ca noul subprogram să fie cât mai apropiat de nevoile persoanelor cu tulburări din spectrul autist, în cadrul procesului de elaborare a cadrului normativ s-a dialogat intens cu asociaţiile care grupează pacienţi cu acest tip de afecţiuni, precum şi cu reprezentanţi ai acestora.

Psihiatru (2)