La 1 ianuarie 2021, populaţia după domiciliu, pe teritoriul României, a fost de 22.089 mii persoane, în scădere cu 0,5% faţă de 1 ianuarie 2020, arată Institutul Naţional de Statistică. Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia de 65 ani şi peste depăşind cu peste 602 mii persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3.815 mii, faţă de 3.213 mii persoane).


Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare în România (56,3%, respectiv 51,2%), se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INSSE).

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 ianuarie 2020, remarcându-se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi o creştere de 0,4 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 115,0 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere (la 1 ianuarie 2020) la 118,7 (1 ianuarie 2021).

Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,9 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2020. 

La 1 ianuarie 2021, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40-44 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupelor de vârstă 5-9 ani (4,7%), 10-14 ani (5,2%) şi 15-19 ani (5,1%).

Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale, se mai arată în documentul INSSE.

Sursă grafic: INSSE

 

Psihiatru (2)