La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat proiectul de HG privind conţinutul şi a metodologia de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de Boli Transmisibile.


Documentul actualizează circuitul de raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic, conform directivelor europene, având ca scop optimizarea şi armonizarea raportării şi o mai bună gestionare a alertelor, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

În acest sens, furnizorii de servicii medicale din sistemul public şi privat, cât şi cei din reţeaua sanitară aparţinând altor ministere, inclusiv cei din unităţile de asistenţă socială, au obligaţia de a raporta bolile transmisibile în Registrul Unic de Boli Transmisibile (RUBT), iar validarea datelor va fi realizată de către medicul epidemiolog de la direcţia de sănătate publică.

În fişa unică de raportare a bolilor transmisibile vor fi incluse şi infecţiile asociate îngrijirilor medicale, infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, infecţia cu SARS-CoV-2.

Lipsa completării, de către furnizorii de servicii medicale, a fişei unice de raportare a cazului de boală transmisibilă, şi lipsa declarării cazurilor depistate de boli transmisibile se pedepsesc cu sancţiuni contravenţionale, de la avertisment scris până la amendă de 5.000 lei.

„Cunoaşterea epidemiologiei bolilor transmisibile în România are importanţă naţională, pentru stabilirea priorităţilor şi alocarea resurselor, dar şi importanţă internaţională pentru prevenirea transmiterii transfrontaliere a acestor boli”, se arată în comunicat.

 

 

ORL