La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a adoptat în şedinţa din 7 septembrie 2022 proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România, pentru perioada 2022-2030.


Documentul stabileşte obiective care continuă eforturile pentru controlul şi eradicarea tuberculozei şi oferă un cadru pentru schimbări profunde, care să accelereze progresul şi să răspundă în mod profesionist nevoilor pacienţilor, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

La fel ca în Strategia Naţională TB 2015-2020, şi în Strategia Naţională TB 2022-2030 rămâne o prioritate reducerea morbidităţii şi mortalităţii TB prin menţinerea unor rate adecvate de detectare şi succes al tratamentului.

Noua strategie propune o schimbare radicală a modului în care sunt organizate, furnizate şi decontate serviciile de tratament al tuberculozei (guvernanţă, furnizarea serviciilor, finanţare), pentru atingerea obiectivelor de sănătate publica.

Se propune schimbarea modelului de îngrijiri şi asimilarea tot mai mare a inovaţiilor din domeniu (noi medicamente, servicii, teste de diagnostic, vaccin, protocoale etc.), care sunt esenţiale pentru progresul spre eliminarea tuberculozei în România.

„De asemenea, strategia aduce o schimbare de paradigmă, de la acţiuni focalizate, cu impact asupra reducerii treptate a incidenţei TB, la acţiuni multisectoriale. Intervenţiile trebuie să se concentreze nu numai pe aspecte biomedicale şi pe ţinte de sănătate publică ori intervenţii socio-economice, ci şi pe cercetări şi inovaţii”, se arată în comunicat.

Strategia naţională de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022-2030 va ghida acţiunile naţionale pentru eliminarea acestei boli până cel târziu în anul 2035.

Strategia Naţională pentru Controlul Tuberculozei în România pentru perioada 2022-2030 a fost elaborată ca răspuns la solicitarea Institutului Naţional de Sănătate Publică din România (INSP). Documentul a fost pregătit cu sprijinul financiar al Fondului Global şi sub îndrumarea tehnică a personalului şi consultanţilor OMS, pe baza contribuţiilor experţilor naţionali, se precizează în document.

 
Alergologia