Ministerul Sănătăţii a alocat peste 80 de milioane de euro din PNRR pentru investiţii în infrastructura necesară tratării pacienţilor critici nou-născuţi.


Conform unui comunicat al Ministerului, 80.200.000 euro fără TVA au fost alocate pentru finanţarea unui număr de minim 25 spitele publice pentru:

– creşterea capacităţii secţiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou născuţi cu minim 124 de paturi adiţionale, inclusiv infrastructura şi echipamente;

– dotarea secţiilor nou născuţi existente în vederea dotării cu echipamente medicale adecvate pentru minim 90 de paturi existente;

– construirea, amenajarea şi dotarea a minim 8 centre de training care au ca scop formarea continuă a cadrelor medicale pentru tratarea nou născuţilor cu patologii grave;

– îmbunătăţirea programului de screening (retinopatie de prematuritate, maladii congenitale de cord) prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura medicală relevantă;

Tot în cadrul acestei investiţii vor fi achiziţionate 12 unităţi mobile de terapie intensivă neonatală nivel III.

Reprezentaţii Ministerului mai informează că:

  • Dosarele de finanţare se vor încărca pe pagina de web www.proiecte.pnrr.gov.ro
  • Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanţare: 21 octombrie 2022 ora 10.00.
  • Data închiderii: 3 martie 2023, ora 16.00
  • Data limită de implementare a proiectelor: 30 noiembrie 2024.

 

 

Pediatru