Ministerul Sănătăţii a publicat Ghidul beneficiarului pentru Investiţia specifică I1.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C12-Sănătate.


Investiţia are un buget total de 80.200.000 de euro fără TVA şi se va realiza prin derularea unui apel deschis prin care se vor finanţa minimum 30 de unităţi medicale publice care furnizează asistenţă medicală ambulatorie din care cel puţin 20 de unităţi de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau municipalităţi mai puţin dezvoltate, se arată într-un comunicat

Valoarea maximă nerambursabilă a finanţării alocate per proiect este de 2,6 milioane euro fără TVA şi poate include:

− construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / transformarea şi dotarea infrastructurii ambulatorii existente;

− îmbunătăţirea accesibilităţii spaţiului pentru serviciile medicale;

− asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice (inclusiv conectarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiţii);

− achiziţionarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.

Data pentru deschiderea platformei pentru depunerea dosarelor de finanţare este 25 septembrie 2022, ora 10.00. Se pot depune proiecte până cel târziu 30 noiembrie 2022, ora 16.00.

Dosarele de finanţare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.

Semnarea contractelor de finanţare cu minimum 30 de beneficiari se va realiza până în 24 februarie 2023, iar data limită de implementare a proiectelor este 30 noiembrie 2024.

Ghidul se găseşte public pe site-ul Ministerului, la secţiunea Apeluri PNRR Ministerul Sănătăţii – C12. Sănătate.


Ginecologia (1)