SCJU Târgu Mureş a lansat procedura de afiliere pentru Centrele de informare şi consiliere din regiunea Centru, în cadrul programului de depistare şi tratament precoce al cancerului de col uterin.


Cabinetele de asistenţă medicală primară (medicină de familie), cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat o reţea de screening, cabinete de planificare familială, unităţi mobile ale unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening şi ONG-urile pot deveni centre de informare şi consiliere pentru femeile din grupul ţintă, se arată într-un comunicat al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Aceste structuri vor putea furniza servicii medicale specifice, de informare şi consiliere, referitoare la măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea HPV sau Babeş-Papanicolaou, precum şi managementul cazurilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente, se mai spune în document.

Toate informaţiile despre procedura de afiliere, criteriile de eligibilitate, documentele neecesare, calendarul de afiliere se găsesc pe site-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

„Obiectivul acestui proiect este creşterea, fără nicio discriminare, a accesului la servicii medicale orientate către prevenţie a tuturor femeilor din grupul ţintă, din regiunea Centru. Pentru atingerea acestui obiectiv, invit alături de noi în proiect toate structurile care prin activităţile lor ajung la femeile din grupul ţintă, adică ONG-uri, medici de familie, medici din cabinetele de planificare familială. Împreună putem să prevenim această maladie care afectează tot mai multe femei tinere”, a declarat şef lucrări dr. Cosmina Uzun, manager de proiect.

Grupul ţintă care va beneficia de programele de screening este identificat astfel:

 • Femei cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani, pentru cele care beneficiază de testarea HPV, şi între 24-29 ani, pentru cele care beneficiază de testarea Babeş-Papanicolau şi au domiciliul/ reşedinţa în regiunea vizată prin proiect.
 • Femei care, din punct de vedere medical, intră într-una din următoarele situaţii: nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin; sunt asimptomatice; nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. În cazul acelor membri ai grupului ţintă - persoane vulnerabile care nu au acte de identitate, aceste persoane vor completa declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă că locuiesc în regiunea de implementare vizată de proiect, respectiv regiunea Centru. Persoanele private de liberate vor fi asociate locului unde îşi desfăşoară detenţia şi nu din perspectiva adresei de domiciliu.

Din cei 170.200 membri ai grupului ţintă - persoane care vor beneficia de programe de screening, provenind atât din mediul urban, cât şi din mediul rural -, 51% se vor încadra într-una din următoarele situaţii vulnerabile:

 • Persoane sărace;
 • Lucrători pe cont propriu în agricultură
 • Persoane din mediul rural;
 • Persoane din centre de plasament său anterior instituţionalizate;
 • Persoane care au părăsit sistemul de protecţie a copilului;
 • Persoane fără adăpost
 • Cetăţeni români aparţinând minorităţii rome;
 • Persoane cu dizabilităţi, inclusiv persoane invalide şi cu nevoi complexe;
 • Femei care au copii cu dizabilităţi;
 • Persoane care suferă de dependenţa de alcool şi alte substanţe toxice;
 • Victime ale traficului de fiinţe umane.

Activităţile se desfăşoară în cadrul proiectului „Program de prevenţie, depistare precoce şi tratament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru”, derulat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.

Oncolog