Universitatea clujeană şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest au semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului de modernizare şi reabilitare a clădirii Anatomie, situată pe str. Clinicilor nr. 3-5.


Proiectul este implementat de UMF „Iuliu Haţieganu” prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 6 – „O Europă educată”, iar finanţarea nerambursabilă provine din Fondul European de Dezvoltare Regională. Va fi implementat în următorii 5 ani şi are o valoare totală de peste 11 milioane de euro, din care Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest acordă  aproape 6,6 milioane de euro, se arată pe pagina de Facebook a universităţii clujene.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesului egal la servicii de calitate în educaţie, formare si învăţare în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu-Haţieganu” Cluj-Napoca, prin efectuarea de lucrări de modernizare, reabilitare şi dotare a clădirii Anatomie.

Clădirea Anatomie este funcţională şi face parte din ansamblul Clinicilor Universitare. Datează din anii 1900-1904, fiind înscrisă in Lista Monumentelor Istorice din anul 2015.  În prezent, în această clădire îşi desfăşoară activitatea studenţii şi cadrele didactice din cadrul Departamentelor de Medicină Legală, Anatomie Patologică şi Anatomie Umană.

„Acest loc are o semnificaţie emoţională deosebită pentru orice student care păşeşte pe treptele sale încărcate de istorie. Este primul contact al viitorilor medici cu drumul frumos, dar atât de dificil al profesiei, prin cursurile de anatomie şi lucrările practice de disecţie, care deschid anul I”, se subliniază.

Este clădirea în care studenţii învaţă anatomia patologică, una dintre cele mai dificile materii, dar atât de importantă pentru cariera medicală şi totodată, clădirea în care studenţii, la finalul celor 6 ani de studiu, promovează examenul la disciplina de medicină legală.


Medic