Indicaţii terapeutice

Kengrexal, administrat în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), este indicat pentru reducerea evenimentelor trombotice cardiovasculare la pacienţi adulţi cu boală arterială coronariană cărora urmează să li se efectueze o intervenţie coronariană percutanată (ICP), care nu au primit un inhibitor de P2Y12 oral anterior ICP şi la care terapia orală cu inhibitori de P2Y12 nu este posibilă sau de dorit.

Mecanism de acţiune

Kengrexal conţine cangrelor, un antagonist direct al receptorului plachetar P2Y12 care blochează agregarea şi activarea plachetară mediată de adenozin difosfat (ADP) in vitro şi ex vivo. Cangrelor se leagă selectiv şi reversibil de receptorul P2Y12 pentru a împiedica transmiterea de semnale şi activarea plachetară.

Produsul conţine o entitate chimică nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Kengrexal prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă.

Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Dutrebis este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV-1) la adulţi, adolescenţi şi copii începând cu vârsta de 6 ani şi greutate corporală de cel puţin 30 kg, fără dovezi de rezistenţă virală la medicamente antivirale din clasele ITCI (inhibitor al transferului catenar al integrazei) şi INRT (inhibitor nucleozidic de revers transcriptază) în prezent sau în antecedente.

Mecanism de acţiune

Lamivudina este un inhibitor nucleozidic de revers transcriptază (INRT) care acţionează împotriva virusului imunodeficienţei umane (HIV) şi a virusului hepatitic B (VHB).

Raltegravirul este un inhibitor al transferului catenar al integrazei, activ împotriva virusului imunodeficienţei umane (HIV-1).

Produsul conţine o combinaţie în doză fixă nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Dutrebis prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Mysimba este indicat ca tratament adjuvant, pe lângă o dietă cu conţinut caloric redus şi o activitate fizică crescută, pentru controlul greutăţii corporale la pacienţi adulţi (≥ 18 ani) având o valoare iniţială a indicelui de masă corporală (IMC) de:

• ≥ 30 kg/m2 (obez) sau

• ≥ 27 kg/m2 şi < 30 kg/m2 (supraponderal), în prezenţa uneia sau mai multor comorbidităţi legate de greutatea corporală (de exemplu, diabet zaharat de tip 2, dislipidemie sau hipertensiune arterială controlată). Tratamentul cu Mysimba trebuie să fie întrerupt după 16 săptămâni dacă pacientul nu a pierdut cel puţin 5% din greutatea corporală iniţială.

Mecanism de acţiune

Efectele neurochimice exacte de inhibare a apetitului, exercitate de combinaţia naltrexonă/ bupropionă, nu sunt pe deplin înţelese. Medicamentul are două componente: naltrexona, un antagonist al receptorilor miu opioizi, şi bupropiona, un inhibitor slab al recaptării neuronale a dopaminei şi norepinefrinei. Aceste componente afectează două zone principale din creier, şi anume nucleul arcuat din hipotalamus şi sistemul dopaminergic de recompensă mezolimbic.

În nucleul arcuat al hipotalamusului, bupropiona stimulează neuronii pro-opiomelanocortină (POMC), care eliberează hormonul stimulator al alfa-melanocitelor (a-MSH), care la rândul său se leagă de receptorii melanocortinei 4 (MC4-R) şi îi stimulează. Când este eliberat a-MSH, neuronii POMC eliberează simultan b-endorfină, un agonist endogen al receptorilor miu opioizi. Legarea b-endorfinei la receptorii miu opioizi de pe neuronii POMC mediază o buclă de feedback negativ pe neuronii POMC, conducând la scăderea eliberării de a-MSH. Se presupune că blocarea acestei bucle de feedback cu rol inhibitor cu ajutorul naltrexonei facilitează o activare mai puternică şi mai de durată a neuronilor POMC, amplificând astfel efectele bupropionei asupra balanţei energetice. Datele preclinice sugerează faptul că naltrexona şi bupropiona ar putea avea efecte mai mari decât cele aditive în această regiune, reducând aportul alimentar atunci când sunt administrate împreună.

Produsul conţine o combinaţie în doză fixă nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Mysimba prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Saxenda este indicat ca adjuvant la o dietă hipocalorică şi o activitate fizică crescută pentru scădere ponderală la pacienţii adulţi cu un indice de masă corporală (IMC) de:

• ≥ 30 kg/m² (obezi) sau

• ≥ 27 kg/m² până la < 30 kg/m² (supraponderali), în prezenţa a cel puţin unei comorbidităţi legate de hiperponderabilitate, reprezentate de modificări ale controlului glicemic (pre-diabet sau diabet zaharat de tip 2), hipertensiune arterială, dislipidemie sau apnee obstructivă în somn.

Tratamentul cu Saxenda trebuie întrerupt după 12 săptămâni de tratament cu o doză de 3 mg/zi dacă pacienţii nu prezintă o scădere de cel puţin 5% din greutatea corporală iniţială.

Mecanism de acţiune

Liraglutida este un analog al peptidei 1 umane acilate glucagon-like (GLP-1), cu structură de aminoacizi identică în proporţie de 97% cu GLP-1 endogen uman. Liraglutida se leagă şi activează receptorul GLP-1 (GLP-1R).

GLP-1 este un reglator fiziologic al apetitului şi al ingestiei de alimente, dar mecanismul de acţiune exact nu este foarte clar. În studiile la animale, administrarea periferică de liraglutidă a condus la absorbţia în anumite regiuni cerebrale implicate în reglarea apetitului, unde liraglutida, prin activarea specifică a GLP-1R, a crescut semnalele-cheie de saţietate şi a scăzut semnalele-cheie de foame, conducând astfel la scăderea greutăţii corporale.

Produsul are o indicaţie nouă a liraglutidei şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Saxenda prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă.

Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.   n

Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.