CERTCETARE

Plantele medicinale proaspete în stimularea imunităţii

 Fresh herbs for stimulating immunity

First published: 16 martie 2020

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/FARM.192.1.2020.2901

Abstract

The immune system is the defense mechanism developed and maintained by the human body to repel germs, viruses and other foreign substances. After the disease, returning to agood health is difficult and sometimes very slow. The best way to regain energy is the process of cleaning the entire system of toxins that have accumulated in the body. The natural way of detoxification is to clean the entire colon and liver, so it is advisable to spare the digestive system of heavy food by replacing them with fresh juices. The objective of the case study was to analyze the influence of ionizing radiation on the content in biologically active compounds (polyphenolcarboxylic acids, flavonic derivatives, polyunsaturated fatty acids, “like SOD” vegetal enzymes) existing in white sea buckthorn fruit powder, as well as its antioxidant activity.
 

Keywords
juices, fresh plants, antioxidants, sea buckthorn

Rezumat

Sistemul imunitar este mecanismul de apărare dezvoltat şi menţinut de corpul uman pentru a respinge germenii, virusurile şi alte substanţe străine. După boală, revenirea la o sănătate bună este dificilă şi uneori, foarte lentă. Cea mai bună modalitate de recăpătare a energiei este procesul de curăţare a întregului sistem de toxinele care s-au acumulat în corp. Modul natural de detoxifiere este curăţarea întregului colon şi a ficatului, deci este recomandabil să cruţaţi sistemul digestiv de alimente grele, înlocuindu-le cu sucuri proaspete. 
Obiectivul studiului de caz a fost analizarea influenţei radiaţiilor ionizante asupra conţinutului în compuşi biologic activi (acizi polifenolcarboxilici, derivaţi flavonici, acizi graşi polinesaturaţi, proteine, enzime vegetale “like SOD”) existenţi în pulberea de fruct de cătină albă, precum şi asupra activităţii antioxidante acesteia.

Figura 1. Compuşi antioxidanţi existenţi în sucurile de plante medicinale proaspete şi implicarea lor în creşterea imunităţii
Figura 1. Compuşi antioxidanţi existenţi în sucurile de plante medicinale proaspete şi implicarea lor în creşterea imunităţii


Sucurile din plante medicinale proaspete în stimularea imunităţii

Sucurile din plante medicinale proaspete reprezintă importante resurse de creştere a imunităţii, speranţe reale în profilaxia şi tratamentul adjuvant al  unor boli severe: cardiovasculare, autoimune, gastrointestinale, hepatice şi renale, neurologice, degenerative la persoanele în vârstă, în cancer şi diabet. Extrem de bogate în compuşi antioxidanţi, cu proprietăţi de captare a periculoşilor radicali liberi superoxidici sau supernitrici, sucurile din plante medicinale proaspete au o compoziţie complexă  şi prin implicarea lor în procesele oxidative menţin homeostazia imună, asigurând menţinerea sănătăţii.

Având în vedere importanţa compuşilor antioxidanţi conţinuţi în sucurile proaspete de plante medicinale în protejarea sistemului imunitar obiectivul prezentei lucrări a constat în efectuarea unui studiu experimental comparativ privind activitatea  antioxidantă  şi conţinutul  în enzime vegetale  “like-SOD“  (superoxid-dismutază) la anumite sucuri de plante medicinale proaspete.

Enzimele vegetale “like-SOD“, importanţi participanţi la activitatea antioxidantă, au capacitatea de a capta radicalii - ioni liberi, superoxidici, nocivi, transformându-i (dismutându-i) în apă oxigenată, ulterior descompusă de alte enzime (catalază, peroxidază).

Figura nr. 2 – Influenţa enzimelor în captarea şi transformarea speciilor reactive de oxigen
Figura nr. 2 – Influenţa enzimelor în captarea şi transformarea speciilor reactive de oxigen

Materiale şi metode:

Au fost analizate sucuri proaspete din plante medicinale proaspete cultivate şi prelucrate  în condiţii ecologice: Echinacea purpurea L. (echinaceea), Hippophae rhamnoides L. (cătina), Aloe vera L. (aloe), Hordeum vulgare L. (orz), Avene sativa L. (ovăz), Amaranthus caudatus L. (amarant).

A. Determinarea activităţii antioxidante s-a efectuat utilizând modelul peroxidării lipidelor din omogenatul de creier de cobai în prezenţă de acid ascorbic urmărind inhibiţia reacţiei de peroxidare prin măsurarea malondialdehidei rezultate (metodă validată de Hofigal Bucureşti). Determinarea malondialdehidei s-a realizat prin reacţia de culoare cu acid tiobarbituric având peak-ul spectrofotometric l = 532 nm.

Tabelul 1.Inhibiţiile procentuale ale peroxidării lipidelor, din sucuri proaspete de plante medicinale proaspete
Tabelul 1.Inhibiţiile procentuale ale peroxidării lipidelor, din sucuri proaspete de plante medicinale proaspete

B. Determinările de enzime “like-SOD“ s-au efectuat utilizând un sistem REDOX, furnizor de •O2- albastru de metilen + terametiletilendiamină. Radicalii superoxidici de •O2-  au fost cuantificaţi prin reacţia de culoare cu reactivul nitrobluetetrazol (NBT), cu peak-ul spectrofotometric la l = 560 nm

Rezultate şi discuţii:

A. Din interpretarea datelor înregistrate pentru inhibiţiile procentuale ale peroxidării lipidelor din sucuri obţinute din plante medicinale proaspete a rezultat următoarea ordine de creştere a  activităţii antioxidante:

suc aloe < echinacea < orz < ovăz < cătină < amarant

B. Rezultatele din tabelul 2 au permis stabilirea ordinii crescătoare a conţinutului în enzime vegetale „Like-SOD” în sucurile de plante medicinale proaspete:

amarant < echinacea < ovăz < cătină < orz < aloe

Tabelul 2. Inhibiţiile procentuale ale peroxidării lipidelor, din sucuri proaspete de plante medicinale proaspete
Tabelul 2. Inhibiţiile procentuale ale peroxidării lipidelor, din sucuri proaspete de plante medicinale proaspete

Concluzii

Determinările analitice efectuate au demonstrat activitatea antioxidantă – de captare si dismutare a radicalilor liberi, precum şi conţinutul ridicat de enzime “Like-SOD” în sucurile proaspete de plante medicinale cultivate în condiţii ecologice şi prelucrate în stare proaspătă.

Pe baza rezultatelor acestor analize pot fi fabricate suplimente şi medicamente  OTC cu valorose proprietăţi antioxidante şi de stimulare a imunităţii.

Studiu de caz: Influenţa radiaţiilor ionizante asupra conţinutului în principii active şi a proprietăţilor antioxidante la fructul de cătină albă

Introducere

Cătina albă (Hippophae rhamnoides), deşi mult studiată, oferă încă teren de cercetare şi pentru acest mileniu, fiind utilă în tratamentul profilactic sţ curativ al unor boli severe actuale: cardiovasculare, hepatice, gastrointestinale, boli de piele, afecţiuni geriatrice, nervoase şi oncologice, cătina prezentând o complexă compoziţie chimică (mono şi polizaharide, acizi polifenolcarboxilici, proteine, aminoacizi, taninuri, vitamine lipo- şi hidro-solubile, derivaşi flavonici, steroli, glicosteroli, carotenoizi, minerale, acizi şi hidroxiacizi, lectine, acizi graşi polinesaturaţi, enzime).

Rezultatele iniţiale care au stat la baza prezentului studiu de caz au fost obţinute în cadrul unui programul de cercetare al Hofigal Bucureşti în colaborare cu inflpr - Laboratorul de acceleratori, în care s-a urmărit obţinerea unor produse antioxidante din cătină prin respectarea normelor europene în vigoare, referitoare atât la contaminarea microbiană, cât şi la conţinutul de compuşi biologic activi. 

Materiale şi metode:

O pulbere din fructe de cătină a fost iradiată cu electroni acceleraţi la doze între 0 şi 80 KGy.

A. Determinarea compoziţiei chimice s-a realizat prin metode validate, specifice următoarelor clase de compuşi: acizi polifenolcarboxilici (spectrofotometric, prin reacţia de culoare cu fosfowolframatul de sodiu la l = 660 nm, exprimaţi în acid cafeic), derivati flavonici (spectofotometric, prin reacţia de culoare cu clorură de aluminiu la l = 430 nm, exprimaţi în rutin) şi carotenoizi (spectrofotometric, prin citire directă a extractelor benzenice la l = 460 nm, exprimaţiîn b-caroten). Determinări hplc pentru acizii polifenolcarboxilici, flavone şi carotenoizi s-au realizat cu un aparat HPLC Dionex (cu arie de diode 200-600 nm, coloana: RP8Lichrosorb 4,6 x 200 mm, faza mobilă A=metanol, B = acid fosforic 0,01 M aq, în gradient).

B. Determinările de acizi graşi s-au realizat prin cromatografie în fază gazoasă după derivatizare la esteri metilici (transesterificare cu alcool metilic şi hidroxid de potasiu), utilizând un cromatograf SHIMADZU GS+MS (cu detector spectrometru de masă QP 5.000, coloană cu Ø = 0,25 mm, l = 30 mm, faza staţionară de macrogol 20.000 şi gaz purtător heliu tinj = 250°C, tcol = 160-250°C).

C. Pentru determinarea activităţii antioxidante s-a aplicat modelul peroxidării lipidelor din omogenatul de creier de cobai în prezenţă de acid ascorbic, urmărind inhibiţia reacţiei de peroxidare a lipidelor prin măsurarea malondialdehidei rezultate (reacţia de culoare cu acid tiobarbituric, spectrofotometric la l = 532 mn).

D. Determinările de enzime “like SOD” se bazează pe sistemul redox: albastru de metilen + tetrametiletilendiamină, prin reacţia de culoare cu reactivul nitrobluetetrazolium (NTB), la care absorbanţa formazanului format e citită spectrofotometric la l = 560 nm.

Se observă aspectul similar al cromatogramelor, ceea ce permite identificarea de acizi polifenolcarboxilici (acid galic, acid cumaric, acid ferulic, taninuri), de derivaţi flavonoidici (rutin, rutozid, kaempferol), de derivaţi carotenoidici (b‑caroten)
 

Materiale şi metode:
A. 

Tabelul 1. Dependenţa de doză a conţinutului total de acizi polifenolcarboxilici, de derivaţi flavonici şi carotenoizi in pulberea de cătină
Tabelul 3. Dependenţa de doză a conţinutului total de acizi polifenolcarboxilici, de derivaţi flavonici şi carotenoizi in pulberea de cătină
Figura nr. 1 - Cromatogramă HPLC pentru pulberea de cătină neiradiată
Figura nr. 3 - Cromatogramă HPLC pentru pulberea de cătină neiradiată
Figura nr. 2 - Cromatogramă HPLC pentru pulberea de cătină iradiată cu 80 KGy
Figura nr. 4 - Cromatogramă HPLC pentru pulberea de cătină iradiată cu 80 KGy


Se observă aspectul similar al cromatogramelor, ceea ce permite identificarea de acizi polifenolcarboxilici (acid galic, acid cumaric, acid ferulic, taninuri), de derivaţi flavonoidici (rutin, rutozid, kaempferol), de derivaţi carotenoidici (β‑caroten)
B. 

Figura nr. 3 - Cromatografie în fază gazoasă pentru acizii graşi din pulberea neiradiată
Figura nr. 5 - Cromatografie în fază gazoasă pentru acizii graşi din pulberea neiradiată
Figura nr. 4 - Cromatografie în fază gazoasă pentru acizii graşi din pulberea iradiată la 80KGy
Figura nr. 6 - Cromatografie în fază gazoasă pentru acizii graşi din pulberea iradiată la 80KGy
Tabelul 2. Conţinutul de acizi graşi în pulberea de cătină neiradiată şi iradiată la 80 KGy
Tabelul 4. Conţinutul de acizi graşi în pulberea de cătină neiradiată şi iradiată la 80 KGy


C. 

Tabelul 3. Dependenta de doză a activităţii antioxidante (exprimată în % de inhibiţie) pentru pulberea de cătină
Tabelul 5. Dependenta de doză a activităţii antioxidante (exprimată în % de inhibiţie) pentru pulberea de cătină


D. 

Tabelul 4. Dependenţa de doză a conţinutului de SOD în pulberea de cătină
Tabelul 6. Dependenţa de doză a conţinutului de SOD în pulberea de cătină

Concluzii

Conţinutul în acizi polifenolcarboxilici, derivaţi flavonici şi carotenoizi se modifică la doze mai mari de 10 KGy

Conţinutul în acizi graşi nu este modificat nici la doze de iradiere de 80KGy

Activitatea antioxidantă măsurată prin metode biochimice se modifică de la primele doze, dar variaţia este foarte mică la dozele utilizate curent pentru decontaminare biologică

O uşoară scădere a conţinutului în SOD a fost de asemenea observată, odată cu creşterea dozei de iradiere.

Bibliografie

  1. Shahidi F., Naczk M,, Phenolics in food and nutraceuticals (Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, 2004), p.313–314 Archived 2013-06-24 at the Wayback Machine. ISBN 1-58716-138-9. 
  2. Chen Y., et al., Study on the effects of the oil from Hippophae rhamnoides in hematopoiesis, Chinese Herbal Drugs 2003 ; 26 (8) ; 572 –575.
  3. Zhou Yuanpeng, et al., Study opn the effect of hippophae seed and pulp oils against gastric ulcer, 1998 Institute of Medical Plants Resource Development, The Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing.
  4. Xing  J, et al., Effect of sea buckthorn seed and pulp oils on experimental models of gastric ulcer in rats, Fitoterapia 2002; 73 (7-8): 644-650.
  5. Gao ZL, et al., Effect of sea buckthorn on liver fibrosis: a clinical study, World Journal of Gastroenterology 2003; 9 (7): 1615-1617.
  6. Cheng T, et al., Acute toxicity of flesh oil of Hippophae rhamnoides and its protection against experimental hepatic injury, Journal of Traditional Chinese Medicine 1990; 15 (1): 45-47,64.

Articole din ediţiile anterioare

NUTRIŢIE | Ediţia 4 213 / 2023

Terapia nutriţională în echilibrarea pacientului oncologic

Andreea-Viviana Mârza, Gabriel Olteanu, Corina-Bianca Ioniţă-Mîndrican, Mihaela‑Isabela Mănescu, Natalia Vstavskaia, Narcisa Drăghici, Marius Sorinel Neacşu, Alexandru‑Tiberiu Cîrţu, Menadoru Coza Menadoru Coza, Tiberiu-Andrei Drăghici, Magdalena Mititelu

Cancerul este o patologie complexă manifestată prin acumularea de celule anormale care cresc şi care uneori se răspândesc în alte părţi ale corpulu...

27 septembrie 2023
GEMOTERAPIE | Ediţia 3 176 / 2017

Acţiunea antioxidantă – un efect important al produselor fitoterapice și gemoterapice

Monica Spînu

Existența noastră se bazează pe capacitatea organismului de a produce energie.

26 mai 2017
INTERACTIUNI MEDICAMENTOASE | Ediţia 2 193 / 2020

Sucurile naturale şi medicamentele

Ina Pogonea, Lilia Podgurschi, Tatiana Chiriac, Marin Chianu, Maria Mihalachi-Anghel

Sucurile naturale de fructe şi legume bogate în minerale, vitamine şi antioxidanţi, necesare pentru sănătatea organismului, oferă o protecţie sigur...

16 aprilie 2020
NUTRIŢIE | Ediţia 2 211 / 2023

Rolul alimentaţiei în ameliorarea patologiilor cardiovasculare

Gabriel Olteanu, Andreea-Viviana Mârza, Ştefan‑Sebastian Busnatu, Corina-Bianca Ioniţă-Mîndrican, Menadoru Coza Menadoru Coza, Alexandru‑Tiberiu Cîrţu, Marius Sorinel Neacşu, Magdalena Mititelu

Există numeroşi factori de risc care influenţează apariţia unui eveniment cardiovascular. Dintre aceştia, îi numim factori de risc nemodificabili p...

26 aprilie 2023