Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF) a desfăşurat o activitate neîntreruptă de la înfiinţare şi până în prezent. Menţionăm că, de 30 de ani, SRIF funcţionează ca o societate independentă, în baza unui statut, fiind legal constituită în 1991. Trebuie menţionat faptul că, până la înfiinţarea statutară, societatea şi-a desfăşurat activitatea împreună cu Societatea de Istoria Medicinei, care a avut un parcurs comun până la acea dată. Mişcarea istoriei farmaciei în România începe încă din 1921, stimulată fiind de profesorul francez dr. Jules Guiart (1870-1965).

SRIF este continuarea pe linie de farmacie a Societăţii Regale Române de Istoria Medicinei, Farmaciei, Veterinariei şi de Folclor Medical înfiinţată pe 16 septembrie 1929, şi a Societăţii de Ştiinţe Medicale, societăţi în care farmaciştii au activat permanent.

Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF) a fost înfiinţată pe 13 iunie 1991 la Bucureşti, la propunerea primului preşedinte, prof. dr. Martian Cotrău (1923-1998), şi a secretarului, lector col. dr. farm. Constantin Iugulescu (1924-2006). Participând la Congresul Internaţional de Istoria Farmaciei de la Praga, din 15-20 aprilie 1991, cele două personalităţi au avut iniţiativa înfiinţării Societăţii Române de Istoria Farmaciei, având în vedere organizarea unui congres internaţional în România, care s-a concretizat în 2003.

În cei 30 de ani de activitate, societatea s-a impus ştiinţific şi organizatoric, prin organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicaţii de istoria farmaciei, dezvoltarea structurii organizatorice şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice la nivelul secţiilor înfiinţate în mai multe zone din ţară: Bucureşti, Brăila, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Sibiu (Craiova până în 2017). Numărul membrilor a crescut de la 47 de membri fondatori la aproximativ 300 de membri în prezent. Membri ai societăţii pot fi: farmacişti, medici, chimişti, fizicieni, biologi, muzeografi, arheologi, istorici, profesori, studenţi.

Prevederi statutare/obiective ale SRIF

Asociaţie ştiinţifică apolitică, fără caracter patrimonial, SRIF urmăreşte:

 • promovarea, afirmarea şi continua creştere pe plan naţional şi internaţional a istoriei farmaciei româneşti în toate domeniile ei;

 • colaborări cu societăţi similare medicale şi farmaceutice din ţară, din Basarabia, Bucovina şi din străinătate;

 • organizarea de manifestări ştiinţifice judeţene, regionale şi naţionale;

 • reprezentarea societăţii la consfătuiri de specialitate în ţară şi în străinătate.

Primul Comitet de Conducere al Societăţii

 • Preşedinte: prof. dr. doc. Marţian Cotrău (1923-1998, Iaşi);

 • Vicepreşedinţi: prof. dr. doc. Ioan Grecu (Cluj), prof. dr. doc. Gabriel Racz (15 iun. 1928-17 iun. 2013, Târgu-Mureş);

 • Secretar: dr. farm. Constantin Iugulescu (Bucureşti);

 • Trezorier şi consultant: conf. dr. Ana Carata (Bucureşti);

 • Membri: prof. dr. Emil Grigorescu (Iaşi) şi şef lucrări dr. Paraschiva Bârză (Bucureşti).

SRIF – sediu, structura organizatorică, conducere

SRIF are sediul central şi o secţie în Bucureşti, pe str. Traian Vuia 6, la Facultatea de Farmacie, disciplina Management, marketing farmaceutic şi istoria farmaciei.

De-a lungul anilor, ca preşedinţi au fost aleşi:

 • Prof. dr. doc. Marţian Cotrău (1991-1994)

 • Prof. dr. doc. Ioan Grecu (1995-1998)

 • Prof. dr. Ana Carata (1999-2012)

 • Prof. dr. Adriana Elena Taerel (din 2012 – prezent)

Societatea are în prezent în structura sa şase secţii care funcţionează la: Iaşi (preşedinte conf. dr. Luminiţa Agoroaei), Brăila (farm. primar Aurelia Bădic), Bucureşti (farmacist primar Maria Suliman), Oradea (preşedinte conf. dr. Bianca Pasca), Cluj-Napoca (preşedinte conf. dr. Daniela Benedec), Sibiu (preşedinte conf. dr. Ladislau Rosenberg).

Actualul Consiliu Director, ales pe 17 iulie 2021 pentru perioada 2021-2024, are următoarea componenţă:

 • Preşedinte – prof. dr. Tăerel Adriana-Elena (Bucureşti)

 • Vicepreşedinte – conf. dr. Agoroaei Luminiţa (Iaşi)

 • Vicepreşedinte – conf. dr. Benedec Daniela (Cluj-Napoca)

 • Secretar general – asist. univ. Stănescu Lucian–Mihai (Bucureşti)

 • Trezorier – prof. dr. Soroceanu Valentina (Bucureşti)

 • Membru – conf. dr. Paşca Bianca (Oradea)

 • Membru – farmacist primar Suliman Maria–Gabriela (Bucureşti)

 • Membru supleant farmacist primar Georgeta Năstase (Buzău)

 • Cenzori: biolog Crişan Iuliana, farmacist primar Toader Bogdan

De-a lungul timpului, membri ai Academiei Internaţionale de Istoria Farmaciei din România au fost următoarele personalităţi, medici şi farmacişti: Bologa Valeriu Lucian (1892-1971), Spielmann Josif (1917-1986), Izsák Samuel (1915-2007), Rácz Gabriel (1928-2013), Baicu Graziella-Lygia (1922-2020), Butnaru Elena (1948-2022). În prezent sunt membri titulari ai AIHP următorii farmacişti, profesori universitari: Popescu Honorius, Carata Ana, Tăerel Adriana-Elena.

Acţiunile privind internaţionalizarea istoriei farmaciei s-au concretizat astfel: în 1992 SRIF a aderat la Societatea Internaţională de Istoria Farmaciei, înfrăţirea cu Societatea Catalană de Istoria Farmaciei, din 1993, o relaţie de colaborare a SRIF cu Societatea de Farmacie din Polonia, din 1998-1999, şi cu Societatea de Istoria farmaciei din Serbia, din 2016.

Încă din primii doi ani de activitate a societăţii, amintim un eveniment special pentru cunoaşterea istoriei farmaciei româneşti în străinătate: înfrăţirea în 1993 a societăţii noastre cu societatea din Barcelona, iniţiator fiind dr. Constantin Iugulescu. În acel moment, societatea din Barcelona se numea Societat d’Amics de la Història i de la Ciència et Farmacèutica Catalana (SAHCFC). Din 2006, SAHCFC a fost denumită Societatea Catalană de Istorie a Farmaciei (SCHF – Societat Catalana d’Història de la Farmàcia).

Protocolul de înfrăţire, în limbile română şi catalană, a fost prezentat în Buletinul Societăţii Catalane (Butlleti nr. 5/1994, pp. 10-11).

Protocolul a fost semnat de preşedintele SRIF, prof. dr. Marţian Cotrău, şi de preşedintele societăţii din Barcelona, dr. Ramon Jordi Gonzales (1926-2007).

Din primii ani de la înfiinţare, SRIF are o Medalie „Profesor Dr. Alexandru Ionescu-Matiu”, cu trei clase (I, a II-a şi a III-a), care a fost realizată la iniţiativa secretarului perpetuu dr. Constantin Iugulescu cu ajutorul financiar al profesorului dr. Gheorghe Mermeze.

Această medalie are valoare dublă:

Omagierea personalităţii profesorului Al. Ionescu-Matiu, cadru didactic în învăţământul universitar farmaceutic la Bucureşti şi la Iaşi, iar din 1934 din nou la Bucureşti, cu merite deosebite în cercetarea ştiinţifică şi anume: metode originale de chimie analitică aplicabile în analiza medicamentelor, în biochimie şi toxicologie; a iniţiat metode originale mercurimetrice, volumo-colorimetrice, fericianometrice, metode care au fost introduse în tratatele de specialitate şi în alte cercetări originale.

În domeniul Istoriei farmaciei, profesorul Al. Ionescu-Matiu a fost membru al Societăţii de Istoria Medicinei şi Farmaciei din România şi ne-a lăsat moştenire un Eseu de Istoria farmaciei, manuscris de aproape 1000 de pagini. Pe baza acestor realizări, dr. C. Iugulescu a propus medalia mai sus-amintită;

Această medalie are o valoare deosebită pentru recunoaşterea activităţii depuse de unii membri ai societăţii, precum şi pentru întărirea relaţiilor internaţionale cu personalităţi din domeniul istoriei farmaciei din alte ţări. Medalia este conferită pe baza unui Regulament, semnat de primul preşedinte şi de primul secretar.

Tineri cercetători în istoria farmaciei

Societatea Română de Istoria Farmaciei susţine participarea tinerilor cercetători în domeniul istoriei farmaciei. Astfel menţionăm:

 • Bursa de excelenţă „Conf. dr. farm. Z. St. Farsirotu”

 • Premiul „Lector dr. Constantin Iugulescu”

Activitatea ştiinţifică şi organizatorică a SRIF (1991-2021)

Privind activitatea ştiinţifică şi de organizare a evenimentelor ştiinţifice în cei 30 de ani de existenţă ai societăţii, am considerat necesară o scurtă incursiune. Astfel menţionăm:

 • 5 colocvii internaţionale (1996, 2002, 2008, 2014, 2021)

 • 5 simpozioane

 • 1 congres internaţional de Istoria Farmaciei, 2003, Sinaia, România

 • 28 de reuniuni naţionale (Bucureşti, Piteşti, Iaşi, Brăila, Braşov, Olăneşti, Oradea, Galaţi, Sibiu, Drobeta-Turnu Severin, Roman, Cluj-Napoca).

 • întâlniri trimestriale ale secţiilor regionale SRIF

 • alte evenimente organizate împreună cu alte societăţi ştiinţifice

În continuare, vom face referire la câteva din manifestările menţionate mai sus.

Al 36-lea Congres Internaţional de Istoria Farmaciei, 24-27 septembrie 2003, Sinaia (România)

La lucrări au participat 160 farmacişti din ţară şi 140 din alte ţări: Anglia, Austria, Argentina, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Norvegia, Polonia, Olanda, Republica Moldova, Serbia, Spania, Turcia şi Ungaria.

PERSONALITĂŢI participante

Comitetul Societăţii Internţionale

 • Prof. dr. François Ledermann (Elveţia)

 • Prof. dr. Paul Kruse (Danemarca)

 • Prof. dr. Pierre Labrude (Franta)

 • Dr. Ernesto Rike (Italia)

 • Dr. Larissa Leibrock (Germania)

 • Prof. dr. Axel Helmstadter (Germania)

 • Prof. dr. Charles Libert (Belgia)

 • Geoff Meerer (Australia).

Comitetul Academiei Internaţionale de Istoria Farmaciei

 • Prof. dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke (Germania)

 • Prof. dr. Olivier Lafont (Franţa)

 • Prof. dr. Evangelia Varella (Grecia)

 • Pierre Julien (Franta), preşedinte de onoare ISHP şi AIHP şi director al Revistei de Istoria farmaciei (Paris)

 • Prof. dr. Jean Flahaut, fost decan al Facultăţii de Farmacie din Paris

 • Dr. Antonio Corvi, preşedintele Academiei Italiene de Istoria Farmaciei

 • Prof. dr. Charles Libert, secretar ISHP Comittee

 • Dr. Jean Pierre Benezet (Franţa)

 • Farm. Michael Soulard, Angers (Franţa) etc.

Colocvii cu participare internaţională (5)

Primul colocviu internaţional de istoria farmaciei a fost organizat de SRIF în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi a avut loc în perioada 15‑18 octombrie 1996 la Cluj-Napoca, în sălile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”.

Cel de-al doilea colocviu internaţional de istoria farmaciei a avut loc pe 18 octombrie 2002 la Bucureşti, la Palatul Patriarhiei – Sala Presei.

Al treilea colocviu internaţional de istoria farmaciei a fost organizat de SRIF în 2008 (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, centrul de fizioterapie S.C. Natura S.R.L Biertan şi Colegiul Farmaciştilor din Sibiu).

Al IV-lea Colocviu a fost organizat de SRIF cu sprijinul Colegiului Judeţean Brăila, în 2014.

Cel de-al Vlea Colocviu (online) a fost organizat în cadrul Congresului Naţional de Farmacie, Oradea, 2021.

Reuniuni naţionale (28)

Bucureşti, Piteşti, Iaşi, Brăila, Braşov, Olăneşti, Oradea, Galaţi, Sibiu, Drobeta‑Turnu Severin, Roman, Cluj‑Napoca

Membrii societăţii prezintă permanent lucrări ştiinţifice la sesiunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Tematica reuniunilor naţionale de istoria farmaciei a inclus probleme generale sau zonale ale farmaciei pe plan naţional:

 • Din trecutul farmaciei româneşti şi universale;

 • Tradiţie şi modernitate în farmacia românească şi universală;

 • Etică şi deontologie farmaceutică în diferite perioade;

 • Personalităţi medico‑ şi farmaco-istorice;

 • Contribuţii şi realizări în domeniul dezvoltării ştiinţelor farmaceutice şi medicale

În 2021, an aniversar pentru SRIF, au avut loc următoarele evenimente, adaptate la condiţiile actuale (online/onsite):

 • Adunarea Generală a Societăţii – onsite (17 iulie 2021, ora 10.00, Facultatea de Farmacie, Bucureşti)

 • Simpozion aniversar – Societatea Română de Istorie a Farmaciei – 30 de ani de la înfiinţare, onsite (locaţia Sala „Vasile Lăzărescu”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, str. Traian Vuia 6, 17 iulie 2021, ora 12.00); programul a cuprins 14 lucrări.

 • Al V-lea Colocviu de Istoria Farmaciei cu participare internaţională: reprezentanţi ai Societăţii Internaţionale de Istoria Farmaciei, integrat în cadrul Congresului Naţional de Farmacie (online, Oradea, septembrie 2021); vicepreşedinte ISHP – prof. dr. Halil Tekiner, Erciyes University School of Pharmacy, Turcia; secretar ISHP – prof. dr. Dušanka Krajnovic, Universitatea din Belgrad, şi alţi profesori de la alte universităţi din străinătate (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Belgrad, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – Republica Moldova, Universitatea Kentucky, SUA).

 • Simpozion aniversarSocietatea Română de Istoria Farmaciei – 30 de ani de la înfiinţare, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, Sala „V. Lăzărescu”, 17.07.2021, ora 12.00

Personalităţi marcante, iniţiatori ai înfiinţării SRIF: prof. dr. Marţian Cotrău, lector dr. C-tin Iugulescu, prof. dr. Ioan Grecu, autor Adriana-Elena Tăerel

SRIF – manifestări organizate în cadrul Societăţii Române de Istoria Farmaciei, Adriana-Elena Tăerel, Ana Carată

Relaţii internaţionale ale farmaciştilor români. Membrii de onoare ai SRIF din străinătate, Ana Carată, Adriana-Elena Tăerel şi colab.

Lector univ. col. (rez) dr. ist. farm. Constantin Iugulescu – catalizator al activităţii SRIF în perioada 1991‑2006, Adriana-Elena Tăerel

Prezenţa şi rolul farmaciştilor români în societăţi profesionale europene, Doina Drăgănescu

Colaborare şi prietenie în domeniul Istoriei Farmaciei, Bucureşti-Chişinău, Chişinău-BucureştiAna Carată, Vladimir Safta, Adriana Tăerel, Valentina Soroceanu, Emilia Stancu, Rais Cristina.

30 de ani în cercetarea ştiinţifică din domeniul Istoriei Farmaciei la Iaşi, Luminiţa Agoroaei, Ioana-Cezara Caba, Alexandra Jităreanu, Elena Butnaru

Societatea Română de Istoria Farmaciei, secţia Cluj5 ani de la înfiinţare. Utilizarea terapeutică a plantelor medicinale: surse preistorice arheologice. Autori: Daniela Benedec, Daniela Hanganu, Brînduşa Tiperciuc, Lorena Filip, Adriana Nistor, Maria Necula (Romitan), Ilioara Oniga

Secţia Brăila a SRIF – implicare în organizarea de manifestări ştiinţifice (două Reuniuni naţionale şi un Colocviu de Istoria Farmaciei), Bogdan Toader, Aurelia Bădic

Aspecte din activitatea Secţiei SRIF Oradea, conf. dr. Paşca Bianca

Proiectul „Tradiţii farmaceutice sibiene”, în colaborare Secţia SRIF, Muzeul de istoria farmaciei din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal. Responsabil proiect: conf. dr. farm. Ladislau Rosenberg

 Repere farmaceutice de-a lungul istoriei, Maria-Gabriela Suliman, Antoaneta Lucasciuc

Sylvia Hoişie – personalitate proeminentă a cercetării medicale româneşti, Alexandra Dana Panait, Manole Cojocaru

Acad. dr. farm. Graziella-Lygia-Narcisa Baicu (1922-2020): cercetător farmaco-medico-istoric remarcabil, un suflet mereu tânăr, autor Lucian-Mihai Stănescu.

Al V-lea Colocviu cu participare internaţională a fost structurat în două sesiuni şi a cuprins 18 lucrări, fiind integrate în Congresul Naţional al Farmaciei (Oradea), 15-16 septembrie 2021, online:

Implementing changes in pharmacy education in SerbiaDušanka Krajnovic

Women in pharmacy in Turkey: a historical approach – Halil Tekiner

 Inspection visits of the drugstores work in Belgrade in 1935 – Jasmina Arsic, D. Krajnovic

From Fontane To O. Henry: Pharmacist writers of the world literature – Halil Tekiner

Romanian Society of History Pharmacy – 30 years of activity – Adriana-Elena Tăerel

Celebrating the 100 years of insulin. The early insulins – discovery, manufacture and distribution – Iuliana Popescu

Professional association of pharmacists from the Republic of Moldova at 70 years – Adauji Stela, Brumărel Mihail, Safta Vladimir

In Memoriam lector univ. col (r) dr. farm. Constantin Iugulescu (1924‑2006), 15 years since his deathAdriana-Elena Tăerel, Ana Carată

Iaşi section of the Romanian Society of Pharmacy history at anniversary – Luminiţa Agoroaei, Alexandra Jitareanu, Ioana-Cezara Caba

Therapeutic use of medicinal plants: prehistoric archaeological sources – Daniela Benedec, Daniela Hanganu, Ilioara Oniga, Brînduşa Tiperciuc, Maria Necula (Romitan)

Pharmacist Doctor Graziella Lygia Narcisa Baicu (1922-2020). member of the International Academy of History of Pharmacy (AIHP) – Adriana-Elena Tăerel, Mihai-Lucian Stănescu

Professor Ion Trigubenco – model of the faculty professor, at an anniversary stop in the eternal journey (15.08.1940  – 26.07.2008) – Tamara Cotelea, Nicolae Ciobanu, Maria Cojocaru-Toma, Adina Organ

The Berbier pharmacist family – Gabriela Vlăsceanu, Elisabeta Amariuţei, Dorina Mureşanu, Maria Suliman

Pharmacists Iustin and Alexandru Adace – Luminiţa Agoroaei, Alexandra Jităreanu; Ioana-Cezara Caba

Aspects regarding the profession of pharmacist in the Romanian territory – past and present, Ana-Maria Atănăsoie, Adriana-Elena Tăerel

Alfred Nicolaus von Bernath Lendway – unknown aspects about his professional activity Lucian-Mihai Stănescu, Adriana-Elena Tăerel

Chemistry and orthodoxy – a permanent connection on the Romanian Territory – Teofil Chirliu; Mădălina Irina Iacob Strungaru, Monica Miftode, Alina Ştefanache (E-poster)

Pharmacy past and present – Adriana-Elena Tăerel, Emilia Stancu, Valentina Soroceanu, Cristina Rais, Ana Carată (E-poster).