OPINII STUDENŢEŞTI

Școala de vară ASSET – din opiniile participanţilor

 ASSET Summer School – the participants opinion

First published: 11 iulie 2017

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Inf.50.2.2017.909

Abstract

ASSET is a European project that attempts to analyse the various issues that arise during a crisis such as an outbreak. For better results, this is done from several points of view, from decisions to apply quarantine, distribution of spare drugs to how communication with citizens should be achieved, and how various underserved groups should be approached. One of the key goals of the project is to realize means by which the developed plans can be applied after the end of the project.
The ASSET summer school was carried out three times within this project, each of which beeing a real success, especially by offering the opportunity of working together to people from various fields of activity, from epidemiology, public health and microbiology to family medicine and sociology or management. This diversity offers the chance to see a problem from many points of view and also to try to find solutions that are as appropriate and complete as possible.
During summer school presentations are grouped in various thematic sessions. At the beginning there are some basic notions to facilitate discussions, and then there are presented various situations that may arise during epidemics, or related to various other topics, such as vaccination hesitancy, disadvantaged groups, and others. The solutions for these exposed cases are developed by group work sessions.
These activities, such as congresses or summer schools, are essential in the development of people working in the health field, especially public health.

Keywords
summer school, epidemics, society

Rezumat

ASSET (Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and Total Pandemics) reprezintă un proiect european, care încearcă să analizeze diferitele aspecte care apar în timpul unei situații de criză, precum o izbucnire epidemică. Pentru rezultate mai bune realizează acest lucru din mai multe puncte de vedere, de la deciziile de a aplica măsuri de izolare, distribuire a medicamentelor până la modul în care ar trebui realizată comunicarea cu cetățenii și cum ar trebui abordate diverse grupuri defavorizate. Unul dintre scopurile esențiale ale proiectului este să pună la punct mijloace prin care planurile dezvoltate vor putea fi aplicate și după încheierea proiectului. Școala de vară ASSET s-a desfășurat de trei ori în cadrul acestui proiect, fiecare dintre ediții fiind un real succes, în special prin oferirea posibilității de a lucra împreună unor persoane din diverse domenii de activitate, de la epidemiologie, sănătate publică și microbiologie la medicină de familie și sociologie sau management. Această diversitate oferă șansa de a vedea o problemă din mai multe unghiuri și, de asemenea, de a încerca găsirea unor soluții cât mai potrivite și complete.
În timpul școlii de vară prezentările sunt grupate în diverse sesiuni tematice. Pentru început, sunt prezentate câteva noțiuni elementare pentru a facilita discuțiile, iar apoi sunt expuse diverse situații, fie care ar putea apărea în timpul unor epidemii, fie în legătură cu diverse alte subiecte, precum ezitarea la vaccinare, grupuri defavorizate și altele. Soluțiile pentru aceste cazuri expuse sunt elaborate în urma lucrului pe echipe.
Activitățile de acest tip, precum congrese sau școli de vară, sunt esențiale în dezvoltarea persoanelor care lucrează în domeniul sănătății și mai ales în domeniul sănătății publice.

Proiectul ASSET

ASSET (Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and Total Pandemics) este un proiect european al cărui scop este să identifice și să ofere posibile soluții sau să conceapă planuri de acțiune potrivite în timpul situațiilor de criză, precum epidemii și pandemii(1). Mai mult, proiectul încearcă să creeze conexiuni între persoane din diferite domenii de activitate, pentru a facilita găsirea celor mai bune soluții pentru diverse probleme care pot apărea(1).

Domeniile incluse în acesta sunt sănătate publică, epidemiologie, științe sociale și politice, etică și drept, studii privind vaccinarea sau abordarea în funcție de genul sau grupul din care fac parte cetățenii(2). Un alt scop al proiectului este analizarea diverselor aspecte referitoare la știința aplicată în societate(2). În cadrul acestuia este esențială nu doar realizarea de strategii și testarea acestora, ci mai ales găsirea resurselor necesare ca acțiunile să continue și după terminarea proiectului(2). Partenerii implicați în acest proiect sunt din țări precum Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Norvegia, Danemarca, Italia, Bulgaria, Belgia, România, Elveția și Grecia(2).

Școala de vară ASSET

Desfășurarea proiectului este împărțită pe pachete de lucru. Unul dintre pachetele de lucru ale proiectului are scopul de a realiza strategii de comunicare și activități care să reunească parteneri din diferite domenii și, de asemenea, să se asigure că proiectul este cunoscut(2).

Una dintre părțile esențiale ale acestui pachet de lucru în care ne-am implicat a fost Școala de vară ASSET. Considerăm că această acțiune ar trebui să fie la baza tuturor colaborărilor, în special în cazul pandemiilor și al altor situații de criză. Școala de vară a fost organizată de trei ori în cadrul proiectului ASSET. Aceasta încearcă să reunească oameni din diverse arii de activitate și experiență, de la studenți la Medicină în anul doi la profesori universitari, de la microbiologi la persoane cu pregătire în științe sociale, scopul său fiind să ofere perspective diferite, multidisciplinare, pentru problemele relaționate cu aplicarea științei la nivelul societății în timpul izbucnirilor epidemice și al altor astfel de situații. În cadrul școlii de vară sunt ținute cursuri pe diferite teme, precum vaccinare, bioetică, comunicare și altele, de către experți în domeniu, apoi participanții sunt implicați în discuții.

Anul acesta, Școala de vară ASSET (Summer School on Science in Society related issues in Pandemics) s-a desfășurat în Roma și a avut o durată de trei zile, pe parcursul cărora am participat la diverse prezentări relaționate cu modul de aplicare a științei în societate în timpul pandemiilor, epidemiilor, izbucnirilor epidemice și nu numai.

Temele abordate pe parcursul școlii de vară din acest an au fost ezitarea la vaccinare, implicațiile etice ale vaccinării obligatorii, relația între instituții și cetățeni și cum pot cele două componente colabora. S-a discutat și despre rezistența din partea comunității în fața unor decizii ale autorităților în timpul unor situații de criză. Au fost discutate, de asemenea, diverse aspecte legate de vulnerabilitatea în funcție de gen sau de apartenența la un anumit grup. Alte teme au făcut referire la mijloacele de comunicare și folosirea lor, inclusiv a unor rețele de socializare.

Credem că modul de abordare de la această școală de vară ar putea fi aplicat și în facultate, la unele cursuri sau lucrări practice, ajutând studenții nu doar să înțeleagă mai bine anumite noțiuni, dar, mai ales, să vadă utilitatea lor. De exemplu, la ultima școală de vară, prezentările au fost structurate în sesiuni tematice, precum ezitarea în ceea ce privește vaccinarea, abordarea diferită în funcție de gen, modul de transmitere a informației, abordarea în cazul izbucnirilor epidemice sau modul în care cetățenii pot reacționa în astfel de situații.

Participanții au fost împărțiți în grupuri de lucru de câte patru-cinci persoane, având grijă ca aceștia să nu fie din aceeași țară, iar fiecare dintre prezentări a fost urmată de mici cazuri sau situații exemplificate, precum cazul unui copil nevaccinat care nu este primit la școală din acest motiv, situația unei izbucniri epidemice de botulism și altele. Grupurile au fost rugate fie să discute și să exemplifice cum s-ar desfășura lucrurile în țara lor, fie să spună cum ar proceda ei. Spre exemplificare, în cazul copilului nevaccinat care nu este primit la școală, un grup a trebuit să aducă argumente în favoarea școlii, unul pentru mama copilului nevaccinat, unul în sprijinul celorlalți părinți, iar altul pentru autorități. Fiecare a prezentat situația din țara proprie și argumente pentru subiectul alocat, apoi a putut să își exprime propria opinie. În cazul unei izbucniri epidemice, grupurile au fost rugate să conceapă un plan atât în ceea ce privește identificarea sursei, oprirea răspândirii, dar și modul de comunicare cu cetățenii, cum să îi informeze fără a crea panică, cum să îi convingă să acționeze pentru binele general. O altă situație prezentată în etape a constituit-o cazul unui om de știință, cercetător, care merge la o emisiune unde mai sunt invitate și persoane publice cu convingeri antivaccinare. Cerința pentru grupuri a fost reprezentată de formularea de sfaturi pentru acesta. Etapa următoare a fost ce ar face dacă în emisiune discuțiile au decurs împotriva vaccinării, cum ar anunța acest lucru pe una dintre rețelele de socializare. În acest fel, participanții au învățat nu doar cum ar trebui formulat un astfel de mesaj pentru a atrage, dar și faptul că ar trebui menționat numele cercetătorului, emisiunea, ce lungime să aibă textul transmis și altele.

Una dintre sesiunile cele mai interesante, care a reușit să producă cele mai multe discuții, a fost reprezentată de ezitarea la vaccinare. În timpul acestor prezentări au fost definiți anumiți termeni, pentru a cunoaște sensul lor real și a putea să îi folosim în contextul corect, apoi s-a discutat despre importanța acțiunilor provaccinare în cazul cetățenilor care ezită. Trebuie ținut cont de faptul că aceia care sunt complet împotriva vaccinării reprezintă doar o mică parte. Restul sunt ezitanți, fie din cauza lipsei de informații, fie din cauza temerii de reacții adverse sau a altor motive. Convingerea celor care refuză vaccinarea să accepte imunizarea poate fi dificilă, de aceea ar trebui să ne îndreptăm atenția și asupra celor care sunt ezitanți și să realizăm mai multe planuri și campanii adresate acestora.

O altă secțiune a școlii de vară a fost susținerea de prezentări de către participanți. Acest fel de învățare ar putea fi aplicat și studenților la diverse materii, ar putea să aibă roluri în grupurile de lucru și astfel studenții ar învăța nu doar importanța activității în echipă, ci și cât de important este cel din fiecare domeniu și cum pot fi aplicate noțiunile pe care ei le învață, astfel dezvoltându-le capacitatea de a lucra practic.

Concluzii

Proiectul european ASSET încearcă să analizeze diverse situații de criză, în vederea realizării de planuri și strategii pentru a le gestiona într-un mod cât mai eficient și, de asemenea, încearcă stabilirea de conexiuni între persoane din diverse domenii de lucru, care ar putea fi implicate în diverse activități de stopare a acestor situații.

Școala de vară ASSET a fost organizată de trei ori, reușind să aducă împreună oameni din diverse domenii de activitate. În cadrul celei de-a treia ediții, prezentările au fost împărțite în sesiuni tematice urmate de diverse activități de lucru în grup. Astfel de activități științifice, precum congrese, conferințe, lucru în grup, școli de vară, nu doar cresc nivelul de cunoștințe, dar ajută persoanele care participă să își dezvolte capacitatea de a gândi mai organizat, mai eficient, de a fi capabili să lucreze în echipă, să comunice mai bine, să poată realiza planuri de acțiune și de a înțelege ce este necesar pentru a le aplica.

Conflict of interests: The authors declare no conflict of interests.

Bibliografie

  1. Preda M, Popa GL, Popa MI. Consultări cetățenești cu impact european. Viața Med. 2016;1394(40). 
  2. ASSET. Description of Work. FP7 European Project.