RHINOLOGY

Abordul endoscopic transnazal al unui condrosarcom septal extins la rostrumul sfenoidal

 Transnasal endoscopic approach to a septal chondrosarcoma extended in the sphenoidal rostrum

First published: 28 septembrie 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/ORL.60.3.2023.8580

Abstract

Chondrosarcomas are rare heterogeneous slow growing malignant tumors of bone that produce chon­droid (car­ti­la­ginous) matrix. Only about 5-10% of chon­dro­sar­co­mas are found in the head and neck region, the most common sites being mandible, paranasal sinuses, maxil­la and, rarely, nasal septum. A review of the li­te­ra­ture from 1927 to date lists approximately 69 cases of chon­dro­sar­co­ma originating from the nasal septum. A 31-year-old patient presented with persistent nasal obstruction for three years. Imaging showed a  sinonasal tumor, which was subsequently removed en­do­sco­pi­cally in its entirety. This case report proves the feasibility of using endoscopic techniques in aiding with the resection of si­no­na­sal malignant tumors. The patient is being followed-up regularly and three years post treatment there is no evidence of any residual or recurrent lesion.
 

Keywords
sinonasal chondrosarcoma, endoscopic surgery, malignant tumor

Rezumat

Condrosarcoamele sunt tumori maligne rare ale oaselor, ete­ro­gene, cu creştere lentă, care produc matrice condro­i­dă (car­ti­la­gi­noa­să). Doar aproximativ 5-10% dintre con­dro­sar­coa­me se găsesc în regiunea capului şi gâtului, cele mai frecvente localizări fiind la nivelul mandibulei, sinusurilor paranazale, maxilarului, dar şi, foarte rar, al septului nazal. O trecere în revistă a literaturii din 1927 până în prezent enumeră aproximativ 63 de cazuri de condrosarcom care provin din septul nazal. O pacientă în vârstă de 31 de ani s-a prezentat cu obstrucţie nazală persistentă timp de trei ani. Imagistica a arătat o tumoare rinosinuzală in­va­zivă, care a fost ulterior îndepărtată endoscopic în întregime. Acest caz reprezintă o dovadă pentru fezabilitatea utilizării tehnicilor endoscopice în rezecţia cât mai completă a tumorilor maligne rinosinuzale. Pacienta este urmărită în mod regulat şi la trei ani postoperatoriu nu există nicio dovadă a unei leziuni reziduale sau recurente.
 

O pacientă, în vârstă de 31 de ani, s-a internat în vederea ablaţiei unei formaţiuni tumorale situate la nivelul părţii posterioare a septului nazal, extinsă la nivelul foselor nazale bilateral. Tabloul clinic include obstrucţie nazală progresivă resimţită de către pacientă de aproximativ trei ani. Examenele imagistice complementare (CT şi IRM) au orientat diagnosticul menţionat anterior (figura 1). Fragmentele tumorale au fost transmise la evaluare HP şi IHC, confirmându-se diagnosticul de condrosarcom low grade, cu punct de plecare la nivelul septului nazal posterior.

Investigaţiile imagistice au pus, de asemenea, în evidenţă o rinosinuzită maxilară chistică dreaptă, pentru care s-a realizat în cadrul aceleiaşi intervenţii o antrostomie maxilară endoscopică.

Sub tratament antibiotic şi hemostatic se intervine chirurgical, sub ghidajul sistemului de navigaţie chirurgicală computerizată Medtronic.

Inspecţia endoscopică intraoperatorie a foselor nazale a pus în evidenţă formaţiunea tumorală voluminoasă ce obstruează cvasicomplet fosele nazale bilateral, pseudoîncapsulată, alb-cenuşie, de consistenţă crescută, slab vascularizată. Formaţiunea are originea aparentă la nivelul treimii posterioare a septului nazal, infiltrează rostrumul sfenoidal şi vomerul şi lateralizează peretele intersinusonazal bilateral (prin mecanism de compresie extrinsecă).

Se practică ablaţia completă macroscopic a formaţiunii tumorale după metoda „piece meal”, cu trimiterea acesteia către examenele HP şi IHC. Cauterizarea zonelor de rezecţie în scop oncologic şi hemostatic cu ajutorul cauterului monopolar 15-20 W.

S-a realizat şi desfiinţarea rostrumului sfenoidal şi parţial a septului intersfenoidal, cura endoscopică a sinusului maxilar drept, cu ablaţia unor formaţiuni chistice de la acest nivel.

Lavaj cu soluţie de lidocaină şi clorhexidină la nivelul ambelor fose nazale. Hemostază eficientă, nu necesită tamponament nazal anterior.

Postoperatoriu, pacienta a efectuat examen CT de sinusuri paranazale, care a confirmat gradul de rezecţie (figura 2).

Condrosarcomul sinonazal este o tumoră malignă care, deşi creşte lent şi prezintă rareori metastaze, are o rată mare de recidivă locală. Studiile dovedesc faptul că abordul chirurgical este cea mai eficientă metodă de tratament, iar tehnica endoscopică este cea mai sigură şi eficientă variantă, constituind un abord minim invaziv ce poate fi folosit cu o rată mare de succes şi, practic, lipsit de complicaţii intra- şi postoperatorii dacă este corect efectuat. Pacienta este urmărită în mod regulat şi, la mai mult de trei ani după tratament, nu există nicio dovadă de tumoră restantă sau recurenţă tumorală (figura 3). 
 

Figura 1. Aspect preoperatoriu – CT cu substanţă de contrast
Figura 1. Aspect preoperatoriu – CT cu substanţă de contrast
Figura 2. Aspect la o oră postoperatoriu – CT cu sub­stan­ţă de contrast
Figura 2. Aspect la o oră postoperatoriu – CT cu sub­stan­ţă de contrast
Figura 3. Aspect CT la trei ani postoperatoriu
Figura 3. Aspect CT la trei ani postoperatoriu


Conflict of interest: none declared  

Financial support: none declared
This work is permanently accessible online free of charge and published under the CC-BY. 

Bibliografie

  1. Riedel RF, Larrier N, Dodd L, Kirsch D, Martinez S, Brigman BE. The clinical management of chondrosarcoma. Curr Treat Options Oncol. 2009;10:94–106.
  2. Khan MN, Husain Q, Kanumuri VV, et al. Management of sinonasal chondrosarcoma: a systematic review of 161 patients. Int Forum Allergy Rhinol. 2013;3(8):670-677. 
  3. Alqudah M, Odat H, Issa I, Al-Qudah M. Extensive Chondrosarcoma of the Nasal Septum: Endoscopic Resection and Long-Term Follow-Up. J Craniofac Surg. 2016 Jun;27(4):976-7. 
  4. Ferrari M, Mattavelli D, Tomasoni M, et al. The MUSES∗: a prognostic study on 1360 patients with sinonasal cancer undergoing endoscopic surgery-based treatment: ∗MUlti-institutional collaborative Study on Endoscopically treated Sinonasal cancers. Eur J Cancer. 2022 Aug;171:161-182. 

Articole din ediţiile anterioare

RHINOLOGY | Ediţia 2 47 / 2020

Consideraţii clinice şi terapeutice în sindromul Woakes

Mihai Tușaliu, Iulia Tiţă, Diana Tuas, Ruxandra Ranete, Cristina-Maria Goanţă

Sindromul Woakes este o afecţiune rară, fiind definit ca o po­li­poză nazală recurentă severă, care, prin presiunea con­ti­nuă exer­citată de infla...

29 mai 2020
RHINOLOGY | Ediţia 1 54 / 2022

Tratamentul endoscopic transnazal al cheratochistului de sinus maxilar

Bogdan Mocanu, Silviu Oprescu, Cristina Bichir, Alexandra Ciocârlan, Alina Ciocâlteu

Cheratochisturile odontogenice sunt leziuni benigne ale regiunii maxilomandibulare, cu potenţial mare de creştere şi care au ca rezultat în timp o ...

03 martie 2022
RINOLOGIE | Ediţia 2 27 / 2015

Endoscopic approach of rinosinusal mucocele

Vlad Andrei Budu, I. Bulescu, Tatiana  Decuseară, Diana Cojocaru, Alexandra Schnaider, Bogdan Mocanu

Autorii au realizat un studiu retrospectiv bazat pe experienţa clinică acumulată prin urmărirea a 93 de pacienţi internaţi în IFACF-ORL „Prof. Dr. ...

15 mai 2015
IMAGISTIC AND ENDOSCOPIC ATLAS | Ediţia 1 46 / 2020

Artera etmoidală anterioară – implicaţii în chirurgia endoscopică endonazală

Vlad Andrei Budu, Silviu Crăc, Alexandra Gheorghe, I. Bulescu

Autorii îşi propun o trecere în revistă a anatomiei descriptive a arterei etmoidale anterioare, insistând atât asupra as­pec­telor imagistice şi en...

06 martie 2020