Asociaţia Generală a Medicilor Vete­ri­nari din România (AGMVR) „este o or­ga­nizaţie ştiinţifică, profesională, apolitică, non-profit şi cu o îndelungată tradiţie (1919), a medicilor veterinari din România – de orice naţionalitate, apartenenţă politică şi religie, care recunosc şi aderă la statutul asociaţiei”, ce numără peste 4000 de membri. 

La această oră, obiectivele şi atribuţiile sunt cuprinse în Statutul adoptat la Conferinţa Naţională a AGMVR din 28 octombrie 1998. De la înfiinţare, scopul asociaţiei a fost „să contribuie la progresul artei şi ştiinţei veterinare în România”, obiectiv/menire care de-a lungul existenţei s-a regăsit în toate formele ei statutare.

AGMVR reprezintă interesele corpului medical veterinar în faţa autorităţilor administrative, a forurilor ştiinţifice sau culturale, precum şi a oricăror instituţii publice sau private. Încă de la începuturile activităţii sale, a militat pentru păstrarea şi cultivarea prestigiului profesiei de medic veterinar.

AGMVR este membră a Asociaţiei Mondiale Veterinare (WVA) din anul 1971 (calitate preluată de la Societatea de Medicină Veterinară, care şi-a reluat activitatea la 15 mai 1971). De asemenea, este membră a Federaţiei Veterinarilor din Europa (FVE) din 28 mai 1998.

În iunie 1992, a participat ca membru fondator la constituirea organizaţiei Coopération et Echanges Vétérinaires Est-Ouest (CEVEO) din Lyon, Franţa. AGMVR este membră fondatoare a Asociaţiei Veterinare din Balcani şi zona Mării Negre (BaBSeVA), în 1992 (împreună cu asociaţiile din Bulgaria, Grecia, Rusia şi ţările aparţinând fostei Iugoslavii).

Publicaţiile ştiinţifice ale asociaţiei sunt Revista Română de Medicină Veterinară, cu apariţie trimestrială (inclusă în BDI/A+) şi Jurnalul Medical Veterinar, cu apariţie la două luni. Sub egida AGMVR apare şi revista noastră, Practica Veterinară.ro, care urmează aceleaşi exigenţe ştiinţifice. Colectivele editoriale şi ştiinţifice reunesc şi includ personalităţi cu recunoaştere internă şi internaţională, menite a da girul ştiinţific şi profesional al conţinutului acestora.

Pe aceleaşi coordonate de exigenţă profesională, AGMVR este organizatorul de tradiţie al Programului de pregătire şi dezvoltare profesională continuă (anterior derulându-se şi fiind cunoscut sub denumirea de Programul naţional de educaţie continuă/Sistemul naţional de educaţie continuă), care, prin conţinut, formă şi adresabilitate, vine în acoperirea nevoilor de cunoaştere, actualizare şi upgradare a nivelului de pregătire al medicilor veterinari din România. Ca şi în anii anteriori, în acest sens, AGMVR organizează patru cursuri trimestriale de bază, cu câte două teme opţionale, de către filialele AGMVR, împreună cu consiliile Colegiului Medicilor Veterinari din România (CMVRo), cu sprijinul facultăţilor de medicină veterinară din ţară (furnizorii de educaţie) şi al direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Adiţional, în funcţie de solicitările medicilor veterinari din diferi­tele zone ale ţării, se organizează cursuri suplimentare (cu teme de interes local sau regional), în aceleaşi condiţii de organizare şi susţinere. Aceste seminarii/cursuri/workshopuri sunt acreditate de CMVRo. Sistemele profesionale de dezvoltare profesională continuă la nivel naţional se reconturează şi se adaptează permanent, în sensul oferirii sau procedurării şi recomandării diferitelor protocoale moderne de abordare clinico-terapeutică, în clinica animalelor de companie şi a animalelor de rentă.

Ca for ştiinţific al profesiei medicale veterinare, AGMVR organizează evenimente specifice (conferinţe, congrese, forumuri, simpozioane) şi contribuie ca partener/organizator al simpozioanelor facultăţilor de medicină veterinară din ţară şi al evenimentelor ştiinţifice ale altor foruri ştiinţifice/profesionale (asociaţii/societăţi).